Безплатен Държавен вестник

Обратно

Изпрати статията по email

Държавен вестник , брой 12 от 6.II

СЪДИЛИЩА

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 4059/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Ямакаши” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, кв. Долно Езерово, ул. Есперанто 16, и с предмет на дейност: строителство и строително-ремонтни услуги, саниране на жилища, покупко-продажба и обзавеждане на недвижими имоти, таксиметрови и транспортни услуги, внос и износ на автомобили и авточасти, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, отдаване под наем на автомобили, покупка с цел препродажба на стоки в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на селскостопанска продукция, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, валутни сделки, комисионни, спедиционни, превозни, лизингови, складови сделки, туристически, хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски, фитнес, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, друга дейност, организирана по търговски начин, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Йордан Петков Тодоров.

16282

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 4104/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Дженифър 2004” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, ул. Калофер 28, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешен и международен транспорт на физически лица и товари, таксиметрова дейност, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови и сделки с интелектуална собственост, външнотърговски сделки, импорт, експорт, реекспорт, сделки в областта на вътрешния и международния туризъм, ресторантьорство, хотелиерство (извън дома), туристическо агентство и туроператорски сделки, рекламни и рекламно-информационни сделки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, търговия със строителни материали, покупка, проектиране, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или експлоатация. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Тодорка Янева Христова-Дикова.

16283

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 8.ХII.2006 г. по ф.д. № 2746/2006 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “Зива - Слав Златев” - Бургас, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Зива” - ЕООД.

16284

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 4052/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Промил пласт Бургас” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 424, ет. 13, и с предмет на дейност: производство, монтаж и търговия с дограма, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешен и международен транспорт на физически лица и товари, таксиметрова дейност, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови и сделки с интелектуална собственост, външнотърговски сделки: импорт, експорт, реекспорт, сделки в областта на вътрешния и международния туризъм, ресторантьорство (извън дома), туристическо агентство и туроператорски сделки, рекламни и рекламно-информационни сделки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, търговия със строителни материали, покупка, проектиране, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или експлоатация. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Милен Спасов Качов.

16285

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХII.2006 г. по ф.д. № 3933/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Лайвли” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 47, вх. Г, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество и представителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, маркетингови и консултантски услуги, туристически, ресторантьорски и хотелиерски услуги, охрана на лица и/или имущество (след получаване на съответните разрешения и при спазване на законовите изисквания), обмяна и продажба на валута (след получаване на съответните разрешения и при спазване на законовите изисквания), търговия и производство на изделия от благородни метали (след получаване на съответните разрешения), аудио- и видеозаснемане и продуцентство (след получаване на съответните разрешения и при спазване на законовите изисквания). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Румен Живков Пасков.

16286

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 4009/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Винсън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 476, вх. 2, ет. 6, ап. 30, и с предмет на дейност: строеж, ремонт и механизация на водоснабдителни и канализационни инсталации, изкопни дейности, проектиране, строителство и изграждане до ключ на жилищни и промишлени сгради, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерство, ресторантьорство, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, външнотърговски сделки, продажба на алкохол, цигари и други акцизни стоки (след получаването на съответните лицензи за извършване на сделките и услугите, за които се изискват). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Коста Петров Спасов.

16287

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 4023/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Сто” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 63, вх. 5, ет. 7, ап. 14, и с предмет на дейност: производство, търговия, проучване, проектиране, доставка, монтаж, гаранционно, извънгаранционно поддържане и ремонт на климатична, вентилационна и отоплителна техника и инсталации, сградна автоматизация, изграждане на ел. инсталации, соларни системи, енергийна ефективност и оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, внос и износ на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, сделки с интелектуална собственост, информационни, импресарски, рекламни, туристически услуги, маркетинг, вътрешен и международен превоз, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Красимир Тодоров Стоев.

16288

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2006 г. по ф.д. № 3957/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Ванес - 6” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, бул. Мария-Луиза 5, ет. 3, и с предмет на дейност: вътрешен и международен транспорт, отдаване на автомобили под наем, вътрешна и външна търговия на дребно и едро със стоки от всякакъв вид, внос, износ, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, спедиция, сделки по обслужване на кораби, агентиране, митнически консултации, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, търговия с нефтопродукти, покупко-продажба, строителство, ремонт, отдаване под наем и обзавеждане на недвижими имоти, туристически, хотелиерски услуги, културни и допълнителни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм, търговия с метали, заготовка и монтаж на метални конструкции и изделия, транспортна дейност, авторемонтни, рекламни и счетоводни услуги, производство и търговия с канцеларски материали. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Стоянка Желева Янева.

16289

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2006 г. по ф.д. № 3886/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Екоен 2000” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 72, вх. А, ет. 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, сделки на търговско представителство и посредничество, комисионни сделки и такива с индустриална собственост, лизингови сделки, както и всякакви други сделки, за извършването на които не съществува нормативно установена забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите Пеню Донев Пенев и Николай Филипов Филипов заедно и поотделно.

16290

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2006 г. по ф.д. № 3903/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Енергия груп” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас, кв. Русалка 144, и с предмет на дейност: търговски сделки, свързани с покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, външна и вътрешна търговия, проектиране и изграждане на жилищни, промишлени и други сгради, проектиране и изграждане на електрически инсталации, В и К инсталации, отоплителни, климатични и всякакви други инсталации за жилищни, промишлени и други сгради, консултантска дейност във всички аспекти на строителството на недвижими имоти, посредническа дейност по продажба и наемане на недвижими имоти или части от тях, реконструкция, ремонт и поддръжка на недвижими имоти, транспорт, спедиция, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, счетоводни, програмни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Диана Тонева Палазова.

16291

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 4107/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Организация на производителите на краве мляко - Средецмилк” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. Васил Коларов 86, и с предмет на дейност: планиране на производството на членуващите производители според пазарното търсене на краве мляко, събиране на информация за произвежданата и реализираната продукция от краве мляко от съдружниците, класове на качество, количество, добиви и продажби, контрол върху качеството на продукцията на краве мляко в съответствие с общите правила, събиране на произведената от всички съдружници продукция и нейното предлагане на пазара, вкл. подготовка за продажба и доставка до купувачи на едро, осигуряване и съдействие за осигуряване на технически средства за съхранение, опаковане и търговия с произведената от съдружниците продукция, консултации на съдружниците относно производството на висококачествени продукти чрез съвместна работа със специализирани институции. Дружеството е с капитал 5080 лв. и се управлява и представлява от управителя Кънчо Стоянов Иванов.

16292

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 4093/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Интерстрой груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гладстон 57, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по-нататъшна експлоатация, посреднически услуги при покупко-продажба на недвижими имоти и отдаване под наем, пакетиране на стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки от собствено производство, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, преводачески, информационни услуги, свързани с осъществяване на връзки с обществеността, програмни, импресарски, строителни, ремонтни сделки, звуко- и видеозаснемане, мениджмънт и маркетинг, сделки с информационна и интелектуална собственост, програмни продукти и софтуер, медийна и външна реклама. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Кольо Георгиев Колев.

16293

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 4005/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Далида” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Булаир 18, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни и складови сделки, транспортни услуги - превоз на пътници и товари със собствен или нает транспорт в страната и в чужбина, ремонт на всякакви електродомакински уреди, агрегати, машини, инсталации и съоръжения, вкл. с промишлено предназначение, електроника и електронна апаратура, изработка на всякакви електрически табла, светлинни реклами и електроуреди, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, строителна дейност и консултантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Деян Цветанов Роев.

16294

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.I.2007 г. по ф.д. № 35/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Кардинал холидейс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Хан Крум 15Б, ет. 2, и с предмет на дейност: сделки по покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки по продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни и сделки по търговско представителство и посредничество, сделки по покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Ейдриън Джон Спаркс.

16625

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 8.I.2007 г. по ф.д. № 2190/99 вписа прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Димитър Господинов” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Булкомп” - ООД, Бургас.

16626

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 8.I.2007 г. по ф.д. № 1969/2001 вписа поемане на предприятието на ЕТ “Стиви - Стоян Косев” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от Христина Стоянова Косева и я вписва като едноличен търговец с фирма “Стиви - Стоян Косев - Христина Косева” - Айтос.

16627

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 8.I.2007 г. по ф.д. № 1375/2004 вписа прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Сенти - Петромил Нончев” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Сенти” - ЕООД, Бургас.

16628

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 8.I.2007 г. по ф.д. № 2736/99 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “Напредък - Никола Димитров” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на ЕТ “Напредък - Илиана Олишевска” - Бургас.

16629

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 4222/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Марсел корект консулт строй” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Оборище 75, ет. 2, ап. десен, и с предмет на дейност: строително-монтажни, авторемонтни, бояджийски, железарски и дърводелски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, добив, преработка и продажба на дърва за огрев и промишлени нужди, покупко-продажба на автомобили и авточасти в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, производство, изкупуване, преработка и пласмент на всякаква селскостопанска продукция, валутна, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство и посредничество, транспортна, превозна и таксиметрова дейност в страната и в чужбина, хотелиерска, ресторантска, туристическа, рекламна, импресарска, посредническа, информационна, оказионна, външнотърговска и бартерна дейност, отдаване на вещи под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мюрсел Сабриев Мустафов.

16630

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.I.2007 г. по ф.д. № 31/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Костадинова” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 28, вх. А, ет. 3, ап. 5, и с предмет на дейност: търговия с хранителни стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Руска Костадинова Папазян.

16631

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.I.2007 г. по ф.д. № 32/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Европа 07” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Созопол, ул. Капитан Петко войвода 16, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродаване в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Стоьо Минчев Недин.

16632

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.I.2007 г. по ф.д. № 33/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Престиж 2006” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 2, вх. Б, ет. 5, ап. 14, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки - превоз на пътници, стоки и товари на територията на страната и в чужбина, внос и износ, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, магазинерство и ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мариана Георгиева Виденлиева.

16633

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 1126/2001 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Помо - Георги Тръпков” - Поморие, на “Тръпков турс” - ООД.

16634

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 504/2006 вписва промени за “Хавеа” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Христо Николов Марков; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Николай Христов Марков; вписва ново седалище и адрес на управление: Бургас, ул. Оборище 75, ет. 1, ап. десен.

16635

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 1021/92 вписа прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Джули - 92 - Юлиян Динев” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Джули пласт” - ООД, Бургас.

16636

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 26/2007 вписва акционерно дружество “Анхиало Инвест” - АД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. П. К. Яворов 7, и с предмет на дейност: строителство и строителни услуги, търговия със строителни материали и консумативи, други стоки за потребление, създаване и управление на магазини за строителни материали, вътрешно обзавеждане, търговия с недвижими имоти, откриване и експлоатация на хотели, магазини, ресторанти и заведения за обществено хранене, туристическа и туроператорска дейност, турагентска дейност (агент по продажба на самолетни билети), транспортна и спедиторска дейност, рент а кар (предоставяне на автомобили под наем), предоставяне на услуги с битово и промишлено предназначение, търговско представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, маркетингова и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 500 000 лв., разпределен на 50 000 поименни акции с номинална стойност 10 лв., управлява се от съвет на директорите: Иван Василев Михалев, Йордан Георгиев Георгиев и Людмил Георгиев Георгиев, и се представлява от изпълнителните директори Иван Василев Михалев и Йордан Георгиев Георгиев заедно и поотделно.

16637

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 27/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Биг сани бой” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Георги Сава Раковски 43, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, рекламно-информационна и програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, маркетингови и социологически проучвания и анализи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Красимира Димитрова Мацова.

16638

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 28/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Марси 2007” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Равда, ул. Ивайло 3, и с предмет на дейност: превози на стоки, товари и пътници, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно, ремонтни услуги, хотелиерски, туристически, ресторантьорски и рекламни услуги, програмни и лизингови сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, счетоводни, консултантски, преводни, битови услуги и всякакви услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, сделки с интелектуална собственост, както и фотоуслуги, фото- и видеозаснемане, рекламна дейност и консултантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Тодор Петров Бакалов.

16639

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 29/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Аутокорект” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Чаталджа 25, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, валутни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, автомонтьорски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите Тодор Гинев Делчев и Димитър Щерионов Щерионов заедно и поотделно.

16640

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 30/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Томас енд Сара Бейли” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Сердика 2, търговски център “Триа”, ет. 3, офис 1, и с предмет на дейност: търговска и производствена дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки и вещи - хранителни, промишлени, стоки за бита, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия (след получаване на разрешение), комисионна, оказионна, консигнационна търговия с всякакви вещи и стоки, външнотърговска дейност (експорт-импорт) с всякакви вещи и стоки, бартерни сделки и посредничество и представителство на чужди фирми и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите Томас Нотман Бейли и Сара Джонстоун Бейли заедно и поотделно.

16641

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 15/2006 вписва промяна за “Хескет Джойнъз” - ООД: вписва ново седалище и адрес на управление: Ловеч, местност Сливек № 165.

16642

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.2007 г. по ф.д. № 16/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Д и Д пласт” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, местност Шилото, и с предмет на дейност: производство и монтаж на дървена, алуминиева и пластмасова дограма, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, информационни, лизингови, комисионни, спедиционни, складови, превозни сделки, ремонт и поддръжка на всякакви пътни превозни средства, туроператорски услуги, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, експорт, импорт и реекспорт на стоки, покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Йордан Тодоров Стоянов.

16653

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.2007 г. по ф.д. № 19/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Орион транс - 2007” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Иван Богоров 37, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, рекламно-информационна и програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, маркетингови и социологически проучвания и анализи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Иван Димчев Иванов.

16654

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.2007 г. по ф.д. № 20/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Голое” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 98, вх. В, ет. 5, ап. 47, и с предмет на дейност: строителство и ремонт на сгради - жилищни, административни, хотели, покупка, строеж, проектиране и изграждане на В и К, ОВ и ел. инсталации, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводни услуги и консултации, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, туристически, хотелиерски, ресторантски услуги в страната и в чужбина, туроператорски услуги в страната и в чужбина, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Атанас Събев Тодоров.

16655

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.2007 г. по ф.д. № 17/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Елеганца” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 136, вх. 4, ет. 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия, внос и износ на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, комисионни, спедиционни и превозни сделки, в т.ч. международен транспорт и транспорт на горива, сделки с горива, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лизинг, хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги, рекламни, информационни и програмни услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Иван Тенев Николов.

16656

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.2007 г. по ф.д. № 18/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Смарт Клима” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 18, вх. 1, ет. 2, ап. 6, и с предмет на дейност: монтаж и ремонт на климатична, вентилационна, отоплителна и хладилна техника, В и К услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Цонка Георгиева Антонова.

16657

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 2890/2006 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “Елит - пласт - Гочо Гочев” - Бургас, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Елит пласт” - ООД.

16658

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 3216/2004 вписва промяна за “Ивко 04” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Венелин Маринов Георгиев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Севгюн Нури Ахмед.

16659

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 1165/2004 вписва промяна за “Мелничен комбинат Пеев и Минков” - ООД: освобождава като съдружник и управител Димитър Божилов Пеев; вписва като съдружник и управител Тодор Христов Тодоров.

16660

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 2135/97 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2005 г. на “Жасмин - агро” - ЕООД.

16661

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2006 г. по ф.д. № 2734/97: вписа прекратяването на “Гениян” - ООД; открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Георги Минчев Георгиев и със срок на ликвидация 6 месеца.

16662

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 2772/94 вписва промени за “Турсервиз” - ЕООД: вписва като съдружник Валентин Стоянов Куклев; вписва промяна на наименованието: “Турсервиз” - ООД; освобождава като управител Паун Димов Паунов; вписва като управител Валентин Стоянов Куклев.

16663

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 28/89 вписва промяна за “Търговия - Созопол” - ЕООД, в ликвидация: вписва продължаване срока на ликвидация на дружеството до 31.ХII.2007 г.

16664

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 3/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Екстрийм стайл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 28, ет. 16, и с предмет на дейност: проектиране, инженеринг, строителство, строително-монтажни и строително-ремонтни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Диана Николаева Калицова.

16665

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 4/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Прима груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 45, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни, импресарски, туристически, хотелиерски, ресторантьорски или други услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Огнян Каменов Найденов.

16666

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 5/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Тем - спед” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 55, вх. Ц, ет. 3, ап. 8, и с предмет на дейност: търговски сделки, свързани с покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, външна и вътрешна търговия, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и консултантски услуги, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и агентска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5100 лв. и се управлява и представлява от управителя Милена Стефанова Василева.

16667

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 6/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Баркод Бургас” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 54, вх. А, ет. 5, ап. 15, и с предмет на дейност: ресторантьорство, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Самуил Богданов Богданов.

16668

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 7/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Би енд Ес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ивайло 11, ет. 3, ап. 6, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, фризьорство, козметика, маникюр, педикюр, масажи, СПА услуги и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Марияна Николова Колева.

16669

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 8/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Крупс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, к.к. Слънчев бряг, бл. Парк 1, ап. 438, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, импорт и експорт на стоки и услуги, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Бонка Вичева Петрова.

16670

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 729/2006 вписва промени за “Афродея” - ЕООД: вписва като съдружник Цветелина Стоянова Захариева; вписва промяна на наименованието: “Афродея” - ООД; освобождава като управител Олюмиде Фатаи Фолошере; вписва като управител Цветелина Стоянова Захариева.

16643

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 930/2005 вписва промяна за “Мим - Вандев 1991” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Иван Марков Вандев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Мара Желязкова Вандева.

16644

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 4080/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Евга - АМ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Захари Зограф 16, и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и продажба на стоки и продукти от хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, бубарство, пчеларство, коневъдство, рибарство и аквакултури, гъбопроизводство, производство и преработка на етеричномаслени култури и лечебни растения, дървообработване и биогорива, селски туризъм и туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, строителни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, производство и преработка на стоки в първоначален, преработен или обработен вид с цел продажба,търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складова и лицензионна дейност, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, превозна дейност, вътрешен и международен транспорт, външно- и вътрешнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Антоанета Жекова Манолова.

16645

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 4192/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Счетоводна къща Актуал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Генерал Гурко 7Б, ет. 3, и с предмет на дейност: водене на счетоводство, съставяне на счетоводни и данъчни отчети по реда на Закона за счетоводството, международни стандарти за финансово отчитане и данъчно законодателство, предоставяне на други счетоводни услуги на местни и чуждестранни лица, вътрешен одит на предприятия, консултантска дейност в сферата на финансите, икономически анализи, маркетингови проучвания, разработка на финансови и инвестиционни проекти, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица, съдебно-счетоводни експертизи, организиране на семинари, курсове и обучение, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Надя Янчева Узунова.

16646

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 6103/91 вписа промени за “Екоклима” - АД: вписва нов съвет на директорите в състав: “Овергаз холдинг” - АД, Ямбол - председател, Слави Николов Кашеров - зам.-председател, и Георги Борисов Георгиев; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Георги Борисов Георгиев.

16647

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 6103/91 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2005 г. на “Екоклима” - АД.

16648

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 738/2005 вписва промяна за “Агромондо - Мая Манолова” - ЕООД: вписва като прокурист Димитър Неделчев Манолов; дружеството ще се управлява и представлява от Мая Димитрова Манолова и Димитър Неделчев Манолов заедно и поотделно.

16649

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 4268/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Сотер консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 39, вх. 9, ет. 6, ап. 17, и с предмет на дейност: финансово-счетоводни услуги и консултации, вкл. организиране и водене на счетоводната документация и текущо счетоводно отчитане на дейността на търговските предприятия - възложители, финансово и управленско счетоводство, съставяне на годишни и ликвидационни финансови отчети, оценки на активи, икономически и статистически анализи на дейността, микроикономически изследвания, вътрешен финансов контрол, консултации и съдействие при уреждане на данъчни и осигурителни задължения, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид - на едро и на дребно, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, складови и лицензионни сделки, рекламни, информационни и консултантски услуги, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на туристически услуги, ресторантьорство и хотелиерство, посреднически услуги при сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Димитрина Василева Сотирова.

16650

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 4143/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Миксима” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Копривщица 3, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, вътрешно- и външнотърговски сделки със стоки и товари, реекспорт на такива, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, хотелиерски, туристически и рекламни сделки, вкл. в областта на развлекателния бизнес, рекламни, импресарски, информационни услуги, фризьорски и козметични услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски, маркетингови и инженерингови услуги, както и всякакви други сделки, позволени със закон, при спазване изискванията на закона, вкл. условията на съответните регистрационни и/или лицензионни режими, ако такива са предвидени съобразно законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите Милена Стоянова Колева и Красимир Танев Колев заедно и поотделно.

16651

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.2007 г. по ф.д. № 15/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Рувал” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 82, вх. 1, ап. 4, и с предмет на дейност: производство, преработка и търговия на едро и дребно с всякакви стоки, разрешени със закон, заготовка и монтаж на арматурна стомана, проектиране и строителство на жилищни и промишлени сгради, сделки с недвижими имоти и всякакви други дейности, разрешени със закон, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Руси Георгиев Андреев.

16652

Варненският окръжен съд, търг. отделение, по т.д. № 463/2007 на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ: обявява в несъстоятелност “Лили комерс” - ЕООД, Варна, рег. по ф.д. 3097/2001 по описа на ВОС с посочен съдебен адрес Варна, ул. Т. Икономов 19, ет. 3, ап. 7, представлявано от управителя Стефан Христов Спасов от Костенец, ул. Ал. Стамболийски 50; постановява прекратяване дейността на “Лили комерс” - ЕООД, Варна; задължава длъжника “Лили комерс” - ЕООД, Варна, при обявяване на фирмата си да прибави добавката “в несъстоятелност”; спира производството по несътоятелност на “Лили комерс” - ЕООД, Варна.

1896

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 5166/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Пеликан Ту” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цар Калоян 22, ет. 2, ап. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически услуги и ресторантьорство (след издаване на лиценз), рекламна, програмна, импресарска, печатна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Клайв Уилиам Фърнес и Стюард Брет Фърнес, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

15210

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 2820/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Кастено” - ЕООД: заличава като съдружник, управител и представляващ Мартин Тодоров Петров и вписва като такъв Александър Милчев Карабачийски; заличава като седалище Варна и вписва ново седалище и адрес на управление: София, ул. Шести септември 90.

15211

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2006 г. по ф.д. № 4624/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Силвърсолт трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Черноризец Храбър 4, и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и продажба в страната и в чужбина (внос-износ) на всякакъв вид растителна и животинска продукция и продуктите от нея, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, строителство и строително-монтажна дейност, производство и продажба на текстил и текстилни изделия в чужбина и в страната, импорт, експорт и реекспорт на стоки, внос и търговия със сол, комисионерска дейност, производство и продажба на промишлени и непромишлени стоки в страната и в чужбина, хотелиерство, вътрешен и международен туризъм и рекламна дейност, агенция за недвижими имоти, представителство на фирми в страната и в чужбина, външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Ибрахим Коюнджу, Мехмет Сонер Чънар и Дюзали Танръкулу, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

15212

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 5036/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Фин строй” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Македония 35, ет. 6, ап. 19, и с предмет на дейност: строителство, ремонт и обзавеждане, търговия със строителни материали, рент а кар, отдаване на коли под наем, автоуслуги, транспортни, финансови и консултантски услуги, обмяна на валута, счетоводни услуги, ресторантьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Ивайло Тодоров Николов и Даниела Димитрова Николова, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

15213

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2006 г. по ф.д. № 5177/2006 вписа в регистъра за търговски дружества акционерно дружество “Агро дийлинг” - АД, със седалище и адрес на управление с. Аспарухово и с предмет на дейност: покупка на земеделски земи, опазване и подобряване на почвеното плодородие, изграждане на хидромелиоративни системи, биологично земеделие и животновъдство, семепроизводство, билкарство, отглеждане на технически култури и лозя, възраждане и доразвиване на традиционните за българското земеделие добри производствени практики, търговска дейност, покупка и продажба на дребно или на едро на стоки в първоначален или преработен вид, осъществяване на туристическа дейност във всички направления с акцент върху селския и екотуризма, формиране и реализация на туристически продукт, туроператорска дейност. Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции с номинал 1000 лв., управлява се от управителен съвет в състав: Кънчо Марков Стойчев, Лъчезар Колев Лазаров и Александър Емилов Александров, и надзорен съвет в състав: Андрей Венцелов Райчев, Светослав Божков Божилов и Петър Кирилов Терзиев, и се представлява от Лъчезар Колев Лазаров заедно с един от следните двама членове на управителния съвет: Кънчо Марков Стойчев или Александър Емилов Александров.

15214

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 1395/2002 вписа заличаването на “Браво - 2002” - ООД.

15215

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.II.2004 г. по ф.д. № 512/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Норд Ком” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Феликс Каниц 34, ап. 2, и с предмет на дейност: търговия със стоки или други вещи в първоначален, обработен или преработен вид, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност (след лиценз), извършване на спортно-анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, превозни сделки, реклама и програмни услуги, управление на недвижими имоти, построяване и управление на индустриални, жилищни и търговски сгради, придобиване, построяване и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, производствена дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Стефан Деянов Дяков.

15216

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 7.ХI.2006 г. по ф.д. № 1607/2003 вписа в регистъра прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ “Елир - Румен Кирилов” от Румен Кирилов Киров на “Фероинвест” - ЕООД.

15922

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.2007 г. по ф.д. № 5485/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Елиза А. В.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Козлодуй 44, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Елиза Вахрам Мердинян.

15923

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 5423/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Фърст чойс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к Чайка, бл. 55, вх. А, ап. 58, и с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, производство и покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, превозна, спедиционна, рекламна, комисионна, лизингова, складова, информационна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, печатарска дейност, компютърен дизайн, кетъринг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Михал Томаш Страхановски.

15924

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 5390/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “БК - Инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Александър Малинов 14, ет. 3, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, ресторантьорство, извършване на транспортни и таксиметрови услуги, превоз на пътници и товари с лични и наети превозни средства, извършване на сделки с недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, лизинг, комисионна и консигнационна търговия, посреднически операции, производство и търговия със селскостопанска продукция от всякакъв вид, предлагане и продажба на комплексни туристически услуги чрез собствена и наета база, извършване на всякакви битови услуги за населението, осъществяване на строителство, производство и търговия със строителни материали. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Сьорен Келеруп Йенсен.

15925

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХII.2006 г. по ф.д. № 5381/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Биоактив” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Парижка комуна 16, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство и продажба на стоки на консигнация, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и в чужбина, посредничество и закупуване на недвижими имоти, строителна дейност и продажба на строителни обекти, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, транспортна дейност, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Лилия Демяновна Лапакова.

15926

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 5528/2006 вписа в регистъра за търговския дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Електра пропъртис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Стефан Стамболов 34, вх. А, и с предмет на дейност: извършване в страната и в чужбина на търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, строителни, строително-ремонтни и проектантски услуги, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на лиценз), покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала “Електра България” - ЕООД, и се управлява и представлява от Бенямин Хохман Тамир.

15927

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 5529/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Електра инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Стефан Стамболов 34, вх. А, и с предмет на дейност: извършване в страната и в чужбина на търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, строителни, строително-ремонтни и проектантски услуги, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на лиценз), покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала “Електра България” - ЕООД, и се управлява и представлява от Бенямин Хохман Тамир.

15928

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 5369/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Премиер България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Граф Игнатиев 17, и с предмет на дейност: внос и търговска дейност с козметика, козметични средства и стоки за бита, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика на капитала Ейтан Гилън.

15929

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 958/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Офис мениджмънт” - ЕООД: вписва нов адрес на управление: ул. Мусала 9, ет. 2.

15930

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 5482/95 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Корабно машиностроене” - АД: заличава членовете на СД и вписва нов СД в състав: Иван Димитров Даскалов, Атанас Горев Минев, Петко Тодоров Махмуров, Илия Костадинов Златев, Веселин Иванов Величков, Миглена Янкова Илиева и Сергей Иванов Лазаров; заличава като прокурист Сергей Иванов Лазаров; вписва за представляващи дружеството заедно Иван Димитров Даскалов и Сергей Иванов Лазаров.

15931

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 5379/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Елит ауто сървис” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 8, ет. 7, ап. 42, и с предмет на дейност: автосервизни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Румен Кунев Салтиров и Николай Колев Петков, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

15932

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.2007 г. по ф.д. № 5427/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично акционерно дружество “Бизнес и търговски център” - ЕАД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Владислав Варненчик 281, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, търговско посредничество и представителство, производствена дейност, строителство, транспортна дейност, спедиторски и комисионни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба (след издаване на лиценз), както и извършване на други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 4 008 636 лв., разпределен в 4 008 636 поименни акции с номинал 1 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: Георгис Апостолос Делудис, Юлия Георгиева Павлова и Стефан Стоилов Костов, и се представлява от Георгис Апостолос Делудис.

15933

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 5210/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Р. Т. Д.” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Подвис 33, вх. Е, ет. 8, ап. 108, и с предмет на дейност: земеделие, животновъдство и растениевъдство, преработка на продукти от животински и растителен вид, хранително-вкусова промишленост, хранителна борса, внос-износ на храни и селскостопански продукти, складова дейност, търговия и услуги със земеделска и селскостопанска техника, търговско и външнотърговско представителство и посредничество, туристически услуги, кетъринг, хотелиерство, ресторантьорство, предприемачество, инженеринг, строителство, строително-ремонтни услуги и дейности, строителен надзор, озеленяване и възстановяване на зелени площи, транспорт и спедиция, превоз на пътници и товари. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Николов Димитров, Тодор Димитров Костов и Росен Николаев Димитров и се управлява и представлява от съдружниците.

15934

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 5364/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Фастфлоу БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Шейново 14, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, строителство, реконструкция и модернизация, основен и текущ ремонт на всички видове строителни обекти в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство (след лицензиране), туроператорска дейност, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно, внос-износ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионна, спедиционна, складова дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Джеймс Барнс и Ан Барнс и се управлява и представлява от Джеймс Барнс.

15935

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 5012/2006 вписа в регистъра прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Тракия - Димитър Георгиев” от Димитър Пенев Георгиев на Петя Димитрова Петрова и я вписва като едноличен търговец с фирма “Тракия - Петя Петрова”.

15936

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 10.ХI.2006 г. по ф.д. № 1068/94 вписа заличаване на “Елиът” - ООД.

15937

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 1828/94 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Юниктранссервиз” - ООД: заличава като съдружник Христо Христов Атанасов; вписва за съдружник и управител Владимир Владимиров Мичев, който ще представлява дружеството заедно и поотделно с другите управители.

15938

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 4.ХII.2006 г. по ф.д. № 3025/95 вписа заличаването на “Ави комерс” - ООД.

15939

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2006 г. по ф.д. № 944/96 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “МСЖ ЕООД” - ЕООД: вписва нов адрес на управление: ул. Неофит Бозвели 13, ап. 25.

15940

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2006 г. по ф.д. № 1570/96 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Хаим” - ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ Цветан Тодоров Живков и вписва като такъв Красимир Кирилов Керчев; приема и прилага актуален учредителен акт.

15941

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 7.ХI.2006 г. по ф.д. № 2852/96 вписа в регистъра прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ “Мустанг - Фуд Илиян Илиев” от Илиян Веселинов Илиев на “Гартен профи” - ЕООД.

15942

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2005 г. на “Маг адвъртайзинг” - ООД, по ф.д. № 4435/96 е представен в търговския регистър.

15943

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 9.ХII.2006 г. по ф.д. № 3216/97 вписа заличаването на “ВДВ комерс” - ООД.

15944

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 5329/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Андреев - 7” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 31, вх. Б, ет. 8, ап. 47, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, услуги, хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз), търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и поддръжка на домакинска и промишлена техника, както и всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Милена Петрова Андреева и Грета Димитрова Андреева, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

16679

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 5461/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Феникс 2” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Генерал Георги Попов 26, ап. 4, и с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, консултантски услуги в областта на търговията и строителството, вътрешна и външна търговия със стоки за бита, маркетинг и реклама, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Димо Пейчев Симеонов и Мирослав Димов Пейчев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

16680

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 4559/2005 вписа промяна за “Вики 1” - ООД: заличава като съдружник Виктор Иванов Иванов и вписва като такъв Евелина Иванова Иванова.

16681

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХII.2006 г. по ф.д. № 5093/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Верс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Пею Яворов 26, 28, 30, вх. А, ап. 25, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия със селскостопанска продукция, животновъдство, зеленчукопроизводство, гъбарство, овощарство и пчеларство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически услуги и ресторантьорство (след издаване на лиценз), рекламна, програмна, импресарска, печатна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ремонтни строително-монтажни работи и проектантска дейност, лизинг, внос, износ и реекспорт на стоки, транспортни услуги, превоз на товари и пътници в страната и в чужбина, отдаване на автомобили под наем, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Илиян Димов Рушчев и Боян Петров Цветанов, който го управлява и представлява.

16682

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 2177/2001 вписа промяна за “Офис експрес сървис” - ООД: вписва увеличаване капитала на дружеството от 471 000 лв. на 1 107 000 лв.

16683

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 5424/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Лия 07” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 24, вх. Б, ет. 1, ап. 6, и с предмет на дейност: проектантска, консултантска, експертна и инженерингова дейност в корабостроенето, машиностроенето, енергетиката, енергийната ефективност и строителството, комисионна и посредническа дейност, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност, импорт-експорт, промишлено и жилищно строителство, строително предприемачество, покупка, продажба, замяна, отдаване под наем на земя и сгради, селскостопански съоръжени и постройки (ферми), покупко-продажба на недвижими имоти, консултантска дейност, дейности и услуги, строителни ремонти в жилищни и нежилищни помещения, автокъщи, транспортна дейност и авторемонтни услуги, ноу-хау, комисионна, спедиционна, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид с цел постигане на печалба, продажба на стоки от собствено производство с цел постигане на печалба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки с цел постигане на печалба и други сделки и търговска дейност, незабранени от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Лилия Атанасова Мичевска, която го управлява и представлява.

16684

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 5216/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Хърайзънс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Струга 31, ет. 2, ап. 70, и с предмет на дейност: придобиване на недвижими имоти, строителство, отдаване на имоти под наем, хотелиерство, ресторантьорство, представителство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, транспортна, комисионерска и посредническа дейност, туристически услуги, туроператорска, рекламна и издателска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Джолиън Гарет Коули, Клеър Коули, Джонатан Дейвид Инглиби Коули и Елизабет Лавиниа Коули и се управлява и представлява от Джолиън Гарет Коули.

16685

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 5152/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Екофреш” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 402, вх. 7, ет. 1, ап. 132, и с предмет на дейност: производство и търговия с плодове и зеленчуци, външно- и вътрешнотърговска дейност с всички видове стоки, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, за която няма законова възбрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Димитричка Господинова Динкова, която го управлява и представлява.

16695

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 5142/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Обединена компания Варна” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, м-ст Пчелина, парцел 739, офис сграда, и с предмет на дейност: покупко-продажба и дистрибуция на стоки и напитки на територията на страната и ЕО, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, външно- и вътрешнотърговска дейност, реекспорт, посредническа и маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита от всякакъв вид с цел продажба, превозна и товаро-разтоварна дейност в страната и в чужбина, рекламна, информационна, програмна, импресарска, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност (след лиценз), комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско посредничество и представителство, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж, ремонт, обзавеждане, поддържане и продажба на имоти. Дружеството е с капитал 7000 лв., със съдружници ЕТ “Аксел - Павел Павлов”, “Велстар” - ООД, ЕТ “Гебеджански Рак - Недялко Липчев”, “Елит Трейд” - ООД, “Марис - 2002” - ЕООД, “Ника Трейд” - ООД, и “Слава 2000” - ЕООД, и се управлява и представлява от Никола Найденов Лулчев, Пламен Господинов Панайотов и Георги Йорданов Ралински заедно и поотделно.

16696

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 5322/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Колор - Кат” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Чаталджа 49, вх. В, ет. 6, ап. 54, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, спедиционни и превозни сделки, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Бисер Петров Станчев, който го управлява и представлява.

16697

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 4291/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Контранс” - ЕООД: вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на 12 000 лв.

16698

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 5225/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ароматик Сел девижън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик 304, вх. 10, ет. 4, ап. 155, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително предприемачество, консултантска дейност, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност, като за тези, за които се изисква разрешение - след получаването му. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Иван Антонов Захариев, който управлява и представлява дружеството.

16699

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 5234/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Джейпи екотурс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Евлоги Георгиев, бл. 24, ет. 6, ап. 86, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Питър Хейс, който го управлява и представлява.

16700

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 5406/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Тимира” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Найден Геров 49, вх. Б, ет. 3, ап. 5, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, отдаване под наем на дълготрайни материални активи, дейност като заложна къща, оказион, търговия с благородни метали и скъпоценни камъни, счетоводни, консултантски и административни услуги, одиторска дейност, заверка на годишни счетоводни отчети, данъчни консултации, обмяна на валута, търговия и посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, строителен надзор, строителство и проектиране на сгради, търговия с петролни продукти и гориво-смазочни материали, производство, реализация, обработка на селскостопанска продукция и други стоки, туристическа дейност, транспорт на пътници и товари по суша и море в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, производство на продукция с техническо предназначение, инженерингова, лизингова, спедиционна, комисионна, складова и ремонтна дейност, услуги за обслужване на МПС, организиране и провеждане на хазартни игри, осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа в страната, в други държави и на моряци. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Мирослава Красимирова Иванова и се управлява и представлява от собственика.

16701

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 3049/2004 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Старткрафт” - ООД: заличава като съдружник Уве Кинеман.

16702

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ с решение от 10.VII.2007 г. по гр.д. № 1129/2005: прекратява производството по несъстоятелност за “ВИА - трейд” - ООД, в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Железничарска 9; заличава “ВИА - трейд” - ООД, в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Железничарска 9, във водения при Окръжния съд - Велико Търново, търговски регистър.

107

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение от 18.ХII.2007 г. по гр.т.д. № 752/2007: обявява неплатежоспособността на еднолично дружество с ограничена отговорност “Техноком 2001” - ЕООД, Свищов, със седалище и адрес на управление Свищов, ул. Рила 6, вх. Б, ет. 4, ап. 29, рег. по ф.д. № 661/2001 на ВТОС, с едноличен собственик на капитала Маринка Стефанова Иванова, като определя началната й дата 30.VI.2007 г.; открива производство по несъстоятелност на “Техноком 2001” - ЕООД, Свищов; допуска обезпечение чрез налагане на запор, възбрана и други обезпечителни мерки; постановява прекратяване на дейността на “Техноком 2001” - ЕООД, Свищов; обявява в несъстоятелност “Техноком 2001” - ЕООД, Свищов; спира производството по гр.д. № 752/2007.

131

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ и чл. 490, ал. 2 ГПК с решение № 3306 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 2885/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличния търговец Красимир Цветанов Георгиев с фирма “Ариана - 91 - Красимир Георгиев”, с. Българско Сливово, от Красимир Цветанов Георгиев като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Кристиана” - ЕООД, Свищов.

16051

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3201 от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 1685/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Алфа левъл груп” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Лясковец, ул. Трети март 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговска и външноикономическа дейност, търговия с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (след лицензиране по съответния ред), научно-развойна дейност, квалификационно и мотивационно обучение, трудово посредничество, разработка на софтуерни продукти и информационна техника, консултантски услуги, комисионни сделки, търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и наши физически и юридически лица, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, туристически услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други дейности и сделки, посочени в чл. 1, ал. 1 ТЗ, чието извършване е разрешено от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Ивайло Николаев Величков, Петър Дончев Хрулев и Илко Николов Иванов и се управлява и представлява от управителя Ивайло Николаев Величков.

16052

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3200 от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 1695/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алекс оил ВТ” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Емилиян Станев 6, и с предмет на дейност: производство и покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, импорт, експорт, реекспорт, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна дейност, транспортни услуги - обществен превоз на пътници и товари в страната и в чужбина с наети и собствени МПС, таксиметров превоз на пътници, продажба на резервни части, разкриване на частна бензиностанция, авторемонтни услуги, производство и търговия с промишлени и селскостопански стоки, строителство, ресторантьорство, бартерни сделки, оказион, собствена складова база, разкриване на дискотеки, игрални заведения, компютърни услуги, преводи на чужди езици, стопански туризъм, плетачни, шивашки, фризьорски, козметични услуги, производство и продажба на отоплителни и други енергийни системи, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео-, звукозаписи и други подобни дейности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга търговска и производствена дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Александър Бенев Нанков.

16053

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3290 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1763/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Шарикс” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с предмет на дейност: транспортни услуги, таксиметрова и спедиторска дейност, производство, преработка и търговия със селскостопански продукти, автосервиз и пътна помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и други специфични външнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, менителници, записи на заповед и чекове, комисионна и спедиционна дейност, складови и лизингови дейности, научно-развойна, изследователска и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, програмни, импресарски или други услуги и всякакъв друг вид дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Рики Джон Холдър и Шарън Патрисия Клеър Кейси, които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

16054

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3288 от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 1751/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Янтра актив” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Баба Мота 15, с предмет на дейност: счетоводни и финансови услуги и консултации, извършване на услуги, свързани със счетоводната отчетност по Закона за счетоводството, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни дейности, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, полиграфски услуги, транспортна дейност, външнотърговска дейност и всякакъв друг вид дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Данка Димитрова Николова.

16055

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3108 от 8.ХII.2006 г. по ф.д. № 1628/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Райна Кънчева” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Христо Смирненски 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, спедиционна, консигнационна дейност, търговско посредничество и предприемачество, търговия с петролни продукти, транспортна дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност, консултантска дейност в областта на търговската практика, икономиката, туризма, маркетинга, мениджмънта, лицензионна търговия, лизингова дейност, импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, издателска и печатарска дейност, консултантска дейност по монтаж, ремонт, експлоатация и обучение на щанцоваща техника, производство и продажба на филми, видео- и звукозаписи, покупка, продажба, монтаж, сервиз на автомобили, автомобилна техника, техническо и технологично обезпечение, туристическа дейност в страната и в чужбина, антикварна търговия, ресторантьорство и обществено хранене, атракцион, инвестиции в областта на туризма, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност (внос и износ) по предмета на дейност, строително-монтажни работи, всички други дейности и услуги, незабранени от закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Райна Спасова Кънчева.

16717

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3096 от 8.ХII.2006 г. по ф.д. № 1567/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Емпал - 5” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. 7 юли 23Б, с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина с хранителни стоки, селскостопанска продукция, стоки за производството и бита, транспортна, селскостопанска и електронна техника и продукция, произведения на изкуството и занаятите, транспортна дейност по въздух, вода и суша в страната и в чужбина, химическа обработка, водоподготовка, проектиране, монтаж, ремонт на парни и водни котли, инсталации, съдове и др., строителство, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, авторемонтни, строително-монтажни и други услуги, маркетинг, комисионни услуги, художествени занаяти, издателска дейност, представителство, агентство, посредничество и брокерство в страната и в чужбина, финансови и търговски операции, спортна и атракционна (без хазарт) дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Райън Джеферсън Билбин.

16718

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3086 от 7.ХII.2006 г. по ф.д. № 1617/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мираж - Гуцо” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. Стоян Михайловски 57, с предмет на дейност: търговска дейност, производство и търговия на едро и дребно със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки, разносна търговия, сервизни услуги, строително-монтажна дейност, посредническа дейност, кафе-аперитив, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна, консултантска дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, импорт, експорт и реекспорт, търговия и лизингова дейност, отдаване под наем, автотранспортни и таксиметрови услуги с нови и употребявани леки и тежкотоварни автомобили, двуколесни, селскостопанска и строителна техника, сделки с интелектуална собственост, покупка, изграждане, строителство или обзавеждане на недвижими имоти и тяхната продажба или отдаване под наем с цел печалба и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Валентин Владимиров Гуцов.

16719

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3235 от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 1707/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ем Ар Ес България” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Иван Вазов 17, с предмет на дейност: транспортни услуги, таксиметрова и спедиторска дейност, производство, преработка и търговия със селскостопански продукти, автосервиз и пътна помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и други специфични външнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, менителници, записи на заповед и чекове, комисионна и спедиционна дейност, складови и лизингови дейности, научно-развойна, изследователска и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, програмни, импресарски или други услуги и всякакъв друг вид дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Маргарет Клиъри.

16720

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3240 от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 1712/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дарън Валей” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, маркетингова, програмна, издателска, рекламна, импресарска, спедиционна, складова, лизингова, информационна и преводаческа дейност, придобиване на недвижими имоти за собствени на дружеството нужди и продажбата им с цел печалба, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство и туроператорска дейност, вътрешен и международен транспорт и други дейности и услуги, незабранени от закона, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Марион Мери Матюс и Идрис Алън Прайс, които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

16721

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3096 от 8.ХII.2006 г. по ф.д. № 1567/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Емпал - 5” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. 7 юли 23Б, с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина с хранителни стоки, селскостопанска продукция, стоки за производството и бита, транспортна, селскостопанска и електронна техника и продукция, произведения на изкуството и занаятите, транспортна дейност по въздух, вода и суша в страната и в чужбина, химическа обработка, водоподготовка, проектиране, монтаж, ремонт на парни и водни котли, инсталации, съдове и др., строителство, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, авторемонтни, строително-монтажни и други услуги, маркетинг, комисионни услуги, художествени занаяти, издателска дейност, представителство, агентство, посредничество и брокерство в страната и в чужбина, финансови и търговски операции, спортна и атракционна (без хазарт) дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Пламен Борисов Великов.

16729

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 490, ал. 2 ГПК с решение № 3094 от 8.ХII.2006 г. по ф.д. № 1515/96 вписа в търговския регистър промени за “Контакт инвест” - ЕООД, Велико Търново: заличи вписания предмет на дейност; вписа нов предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос-износ, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско посредничество и представителство, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, балнеолечение, лечебни басейни, парафинолечение, билколечение и всички други дейности, незабранени от закона за еднолично дружество с ограничена отговорност.

16730

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3091 от 7.ХII.2006 г. по ф.д. № 1614/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Счетоводна кантора - Буюклиева” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Свети Княз Борис I № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, сделки с интелектуална собственост, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни дейности, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, полиграфски услуги, транспортна дейност, дървообработване и дървопреработване, сключване на сделки, външнотърговска дейност и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Вишана Тодорова Буюклиева.

16731

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3109 от 8.ХII.2006 г. по ф.д. № 1629/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Еврострой консулт” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Свищов, ул. Средна гора 1, вх. В, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: строителство, проектиране в строителството, производство на строителни изделия и разтвори, транспортна дейност и услуги със строителна механизация и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Калин Ангелов Тодоров и Асен Маринов Йорданов, които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

16732

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3282 от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 1749/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Анелия” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Свищов, ул. Рила 12, вх. Е, ет. 4, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство, посредничество и агентство, производство на стоки с цел продажба, административно обслужване, консултантска дейност, счетоводни услуги, всякакви други стопански дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Анелия Георгиева Цветанова.

16733

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3277 от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 1736/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Омега холдингс” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Христо Ботев 13, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туризъм, хотелиерство, както и всички останали дейности и услуги, незабранени от закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Малкълм Шейн Райс.

16734

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3291 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1761/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Викра - 2007” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Българско Сливово, община Свищов, п. код 5284, ул. Мусала 26, с предмет на дейност: комисионни, спедиционни и превозни услуги, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, лицензионни, складови сделки, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или препродажба и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Красимир Веселинов Иванов.

16735

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3274 от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 1742/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стайл 7” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Христо Донев 10А, магазин № 7, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, производство и търговия с мъжко и дамско облекло, конфекция, ресторантьорство, хотелиерство, спедиторска, рекламна, издателска и посредническа дейност, както и всички останали дейности, примерно изброени в чл. 1 ТЗ и незабранени за ЕООД, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Даниела Николаева Чобанова.

16743

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3183 от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 1680/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Герми 2006” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. България 40, вх. Б, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: извършване на дейности по застраховане, застрахователно посредничество, посредничество при финансови услуги, производство и търговия на едро и дребно със селскостопански продукти, хранителни и промишлени стоки, внос и износ, хотелиерство, транспортни услуги, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Миглена Йорданова Краева.

16744

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3270 от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 1744/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Краун истейт” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Бойчо войвода 1, ап. 7, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни дейности, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сключване на сделки, външнотърговска дейност и всякакъв друг вид дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Пенка Въткова Митова.

16745

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3265 от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 1734/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ЛБ ойл” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Хаджи Димитър 25, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всички други сделки, незабранени от закона за ЕООД, и с капитал 30 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Любомир Тодоров Балканджиев.

16746

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3266 от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 1735/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фийникс Милс” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и рекламна дейност, придобиване на недвижими имоти за собствени на дружеството нужди и продажбата им с цел печалба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Майкъл Кристофър Милс.

16747

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3258 от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 1740/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дегреция” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Екзарх Йосиф 9, вх. А, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и продажба на сладкарски изделия, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Василиос Канелос.

16748

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3256 от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 1731/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Люботранс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стражица, ул. Вихрен 10, с предмет на дейност: вътрешен и международен транспорт, търговска дейност в страната и в чужбина и други незабранени със закон дейности и услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Любен Димитров Любенов.

16749

Врачанският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ по гр. д. № 991/2005: прекратява производството по несъстоятелност против СД “Це - Ве - Це” (в несъстоятелност) - Враца; заличава от търговския регистър при ВрОС - СД “Це - Ве - Це” (в несъстоятелност) - Враца.

2233

Габровският окръжен съд на основание чл. 264ж, ал. 1 ТЗ с решение № 2036 от 17.ХII.2007 г. вписа по ф.д. № 1091/90 преобразуване на СД “Комелт - Петков и сие” чрез промяна на правната форма в дружество с ограничена отговорност “Комелт - Петков и сие” - ООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Христо Ботев 17, с предмет на дейност: производство на електрическа енергия (при условията, регламентирани със Закона за енергетиката), търговия - покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристическа агентска, туроператорска дейност, вътрешни и международни спедиционни и превозни сделки, международен автомобилен транспорт, други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Петко Пенчев Петков и Полина Николаева Якимова, които го представляват заедно и поотделно; “Комелт - Петков и сие” - ООД, е универсален правоприемник на СД “Комелт - Петков и сие”; вписа прекратяване без ликвидация на СД “Комелт - Петков и сие” поради преобразуването му.

17017

Габровският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ: обявява неплатежоспособността и свръхзадлъжнялостта на “Месокомбинат Севлиево” - ЕООД (в ликвидация), със седалище и адрес на управление Севлиево, ул. Ст. Пешев 125, рег. по ф.д. № 293/92 на ГОС, постановено по гр.д. № 205/2007, с начална дата 10.III.2003 г.; открива производство по несъстоятелност на “Месокомбинат Севлиево” - ЕООД (в ликвидация); обявява длъжника “Месокомбинат Севлиево” - ЕООД (в ликвидация), в несъстоятелност; прекратява дейността на “Месокомбинат Севлиево” - ЕООД (в ликвидация); прекратява правомощията на ликвидатора на “Месокомбинат Севлиево” - ЕООД (в ликвидация); спира производството по ликвидация считано от 23.ХI.2007 г., като след влизане в сила на решението производството по ликвидация се прекратява; спира производството по гр.д. № 205/2007 на ГОС за срок една година от вписване на решението в търговския регистър.

92а

Габровският окръжен съд на основание чл. 264б ТЗ с определине № 1966 от 11.ХII.2007 г. допуска прилагане към ф.д. № 835/2000 план за преобразуване на “Терахим 97” - ООД, чрез промяна на правната форма, съставен на 15.ХI.2007 г., с нотариална заверка на подписите на управителите на дружеството.

737

Добричкият окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 3006 от 19.ХII.2007 г. по ф.д. № 826/91 удължава срока на ликвидация до 30.VI.2008. на ПК “Изгрев”, с. Карапелит, община Добрич.

738

Добричкият окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г. по т.гр.д. № 113/2007: обявява в неплатежоспособност “Хелиополис” - ЕООД, Добрич, рег. по ф.д. № 670/2000 по описа на ДОС, в ликвидация, с начална дата 1.III.2003 г.; открива производство по несъстоятелност на търговеца; прекратява правомощията на длъжника да управлява и се разпорежда с имущество, включено в масата на несъстоятелността; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на “Хелиополис” - ЕООД, Добрич; постановява прекратяване на дейността на предприятието; обявява в несъстоятелност “Хелиополис” - ЕООД, Добрич (рег. по ф.д. № 670/2000 по описа на ДОС); спира производството по несъстоятелност; осъжда “Хелиополис” - ЕООД, Добрич (рег. по ф.д. № 670/2000), в ликвидация, да заплати по сметката на ДОС държавна такса 150 лв. за сметка на масата на несъстоятелността. Решението подлежи на незабавно изпълнение чрез вписването му в съдебния и търговския регистър и на обнародване в “Държавен вестник”. Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 7-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

683

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 60 от 10.I.2007 г. по ф.д. № 4027/91 вписа в търговския регистър промени за “ЗММ Металик” - АД, Пазарджик: заличава Лалко Георгиев Бучков като представител на юридическото лице “Балкан Сис” - АД, Пловдив, в СД и вписва като такива Енчо Евгениев Чолаков и Димитър Антонов Нейчев, които ще представляват дружеството в СД заедно и поотделно с досегашния представител Петър Нейчев Нейчев; заличава Асен Тодоров Дапев и Енчо Евгениев Чолаков като представители на юридическото лице “Лазерни и оптични технологии - 2000” - АД, Пловдив, в СД и вписва Чавдар Василев Младенов, който ще представлява юридическото лице в СД с досегашния представител Валерий Атанасов Гергиминов заедно и поотделно; вписва за председател на СД юридическото лице “Компания за технологии и иновации Съединение” - АД, София, представлявано от Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов заедно и поотделно; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор юридическото лице “Лазерни и оптични технологии - 2000” - АД, Пловдив, представлявано от Валерий Атанасов Гергиминов и Чавдар Василев Младенов заедно и поотделно.

18993

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 92 от 12.I.2007 г. по ф.д. № 24/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Еврохаус - България” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Цар Самуил 10, вх. А, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на стоки и търговия на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, туристически, рекламни, импресарски услуги и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Бисер Стойчев Иванов и Стефан Стойчев Учкуров и се представлява и управлява от управителя Бисер Стойчев Иванов.

18994

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2075 от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 1004/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Агроимпакт” - ООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Яко Молхов 30, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия и производство на селскостопански стоки и продукция, външна и вътрешна търговия и всякакви сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Бонка Атанасова Беева и Данаил Здравков Димитров, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

18995

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2076 от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 1006/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Немезис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Панагюрище, ул. Тридесети декември 56, с предмет на дейност: покупка, строителство или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на строително-ремонтна дейност, изготвяне, проектиране и реализация на строителни проекти, авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства, търговия с отпадъци от черни и цветни метали, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, превозна, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска и външноикономическа дейност, международен транспорт и туризъм, както и всякаква друга незабранена със закон търговска дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Стойна Нончова Банска.

18996

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 110 от 12.I.2007 г. по ф.д. № 40/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Булсана” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Витоша 69, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител Мария Желязкова Желева.

18997

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 115 от 12.I.2007 г. по ф.д. № 38/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Балкан Билдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. Пирин 12, с предмет на дейност: строителство на обекти за икономиката и бита, строителни услуги и предприемаческа дейност, изготвяне и обслужване на проекти, свързани със строителството и други дейности, търговия - вътрешна и външна, импорт, експорт, услуги, производство на всякакъв вид стоки и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, откриване на магазини и търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, ресторантьорство, хотелиерство, туристически, рекламни и информационни услуги, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспорт и логистика - пътнически и товарни превози в страната и в чужбина, комисионни и спедиционни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Кирил Петров Балкански. Дружеството се представлява и управлява от двамата управители Кирил Петров Балкански и Ангелина Йорданова Балканска.

18998

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 111 от 12.I.2007 г. по ф.д. № 29/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Домиг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Любен Боянов 2, ет. 4, с предмет на дейност: консултантски услуги, проектиране, груб монтаж на дървени и строителни конструкции, търговия на едро и дребно чрез покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, маркетингова, вътрешно- и външнотърговска дейност и всички останали дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител Иван Асенов Гаджанов.

18999

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1482 от 14.ХII.2007 г. регистрира по ф.д. № 343/99 промени за “Ибера инвест” - ООД, Перник; вписва преобразуване на “Ибера инвест” - ООД, в “Ибера инвест” - АД; “Ибера инвест” - АД, продължава дейността си със следните реквизити: наименование: “Ибера инвест” - АД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Брегалница 6, ет. 1, и с предмет на дейност: строителна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 60 000 лв., разпределен на 600 акции с номинална стойност 100 лв. всяка една; вписва органи на управление: общо събрание на акционерите и съвет на директорите от четирима членове в състав: Росен Георгиев Русимов, Иван Ангелов Алексиев, Богомил Георгиев Гьорев и Юри Цветанов Соколов, и ще се управлява и представлява от изпълнителния директор Юри Цветанов Соколов.

279

Плевенският окръжен съд на основание чл. 710 ТЗ с решение от 17.ХII.2007 г. по т.д. № 77/2005: обявява “ЗИМС” - АД, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 120, рег. по ф.д. № 383/2001 на ПлОС, в несъстоятелност и прекратява дейността на предприятието на длъжника; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на “ЗИМС” - АД, Плевен; прекратява правомощията на органите на “ЗИМС” - АД, Плевен; лишава “ЗИМС” - АД, Плевен, от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряването на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество.

98а

Плевенският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение от 15.ХII.2007 г. по т.д. № 134/2007: обявява неплатежоспособността на “Агрокробизи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Луковит 4, рег. по ф.д. № 770/2003 на ПлОС, с начална дата на неплатежоспособността 26.VII.2007 г.; открива производство по несъстоятелност на “Агрокробизи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Луковит 4, рег. по ф.д. № 770/2003; прекратява дейността на предприятието на длъжника “Агрокробизи” - ЕООД, Плевен; обявява “Агрокробизи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Луковит 4, рег. по ф.д. № 770/2003 на ПлОС, в несъстоятелност; спира производството по несъстоятелност.

99а

Плевенският окръжен съд на основание чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ с определение от 20.ХII.2007 г. по т.д. № 56/2007: постановява започване на осребряване имуществото на длъжника “Есконсулт” - АД, Плевен; свиква събрание на кредиторите на 18.II.2008 г. в 15 ч. в зала № 8 на Съдебната палата - гр. Плевен, при следния дневен ред: 1. определяне реда и начина за осребряване на имуществото; 2. метод и условия за оценка на имуществото; 3. избор на оценители и определяне на възнаграждението им.

1890

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2046 от 1.ХII.2006 г. по ф.д. № 941/2005 вписа промени за “Съединение 120” - ООД, Плевен: заличава като съдружник в дружеството Стоян Маринов Стоянов; вписва промени в дружествения договор съгласно решенията на ОС на дружеството, проведено на 24.ХI.2006 г.

15282

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2253 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1020/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Еф Екс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Десети декември 42, с предмет на дейност: търговия на дребно и едро с нехранителни и хранителни стоки, внос и износ на промишлени изделия, покупка и продажба на недвижими имоти, туристическа дейност, ресторантьорство и хотелиерство, производство и преработка на селскостопанска продукция, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Коста Симеонов Костов.

15283

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 2266 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 980/99 вписа поемането на търговското предприятие и фирмата на едноличния търговец Фердинанд Радков Пандурски с фирма “Фердинанд Пандурски” от наследника Антоанета Маринова Пандурска и я вписа като едноличен търговец с фирма “Фердинанд Пандурски - Антоанета Пандурска”.

15284

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2264 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1546/99 вписа безвъзмездното прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Мариян Иванов 2000” - гр. Левски, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Маримес” - ЕООД, гр. Левски (рег. по ф.д. № 945/2006 на Плевенския окръжен съд), представлявано от Мариян Христов Иванов.

15285

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2255 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1026/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Гаврил и синове” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Веслец 4, вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Гаврил Дамянов Гаврилов.

15286

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251 ал. 4 ТЗ с решение № 53 от 5.I.2007 г. и определение № 55 от 5.I.2007 г. по ф.д. № 1073/97 вписа промени за “Майр - Мелнхоф - Никопол” - АД, Никопол: заличава като членове на съвета на директорите Манфред Дракслер и Херберт Нойхл; вписва решение на общото събрание на акционерите от 21.IХ.2006 г., с което са приети изменение и допълнения в устава на дружеството; допуска прилагането на проверения от дипломиран експерт-счетоводител и приет от ОС на акционерите на 21.IХ.2006 г. годишен финансов отчет за 2005 г. на дружеството.

15287

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 41 от 5.I.2007 г. по ф.д. № 903/96 вписа промени за “Техноекип” - АД, Плевен: освобождава като член на СД Красимир Стоянов Георгиев; вписа за член на СД Огнян Павлов Ангелов; вписа промяна на устава на дружеството съобразно приетите изменения от ОС на акционерите от 17.ХI.2006 г.; дружеството се представлява от изп. директор Виктор Костов Андров и члена на СД Стефка Миткова Николова заедно и поотделно.

15288

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1701 от 13.Х.2006 г. по ф.д. № 1254/99 допуска прилагането на представения годишен счетоводен финансов отчет за 2005 г. на “Янита” - АД, Плевен, проверен от дипломиран експерт-счетоводител и приет от ОС на акционерите на 4.Х.2006 г.

15289

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2227 от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 154/2005 вписа промени за “Стопшоп” - ЕООД, Плевен: заличава Рашко Вълчев Григоров като едноличен собственик на капитала на дружеството и като управител; вписва като едноличен собственик на капитала и като управител на дружеството Никола Тодоров Радев; заличава като наименование на дружеството “Стопшоп” - ЕООД, и вписва ново наименование на дружеството - “Евро ойл” - ЕООД; вписва нов учредителен акт, подписан от едноличния собственик на капитала; дружеството се представлява и управлява от управителя Никола Тодоров Радев.

15290

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 44 от 5.I.2007 г. по ф.д. № 833/2000 вписа промени за “Електроразпределение - Плевен” - АД, Плевен: заличава Атанас Антонов Дандаров и Ивайло Стоянов Стоянов като членове на управителния съвет и като представляващи дружеството; вписва Яромир Печонка и Милена Илиева Стоева като членове на управителния съвет.

15291

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2138 от 8.ХII.2006 г. по ф.д. № 410/2006 вписа промени за “Местрал груп” - ООД, Плевен: допълва предмета на дейност на дружеството с “превод на документи от български език на чужд език и от чужд език на български език (преводачески услуги) и легализация на документи и преведени документи”; вписва решението на общото събрание на съдружниците от 25.Х.2006 г. за приемане на нов дружествен договор.

15292

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2269 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 810/2005 вписа промени за “Техро” - ЕООД, Плевен: вписа промяна на наименованието на дружеството от “Техро” - ЕООД, на “Техро” - ООД; вписа като съдружник в дружеството Любомир Кръстев Драганов; вписа решение на ОС на съдружниците от 18.ХII.2006 г. за приемането на нов дружествен договор.

15293

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 45 от 5.I.2007 г. по ф.д. № 935/2006 вписа промени за “Плевен 21 век - 2006” - ООД, Плевен: вписа прехвърляне на цялото търговско предприятие и фирма “Плевен 21 век - 2002” - ЕООД, Плевен (рег. по ф.д. № 373/2002 на Плевенския окръжен съд), на “Плевен 21 век - 2006” - ООД; заличава от търговския регистър “Плевен 21 век - 2002” - ЕООД, Плевен, поради извършеното прехвърляне; заличава като наименование “Плевен 21 век - 2006” - ООД, и вписа ново наименование “Плевен 21 век - 2002” - ООД; вписа промени в дружествения договор съгласно решение на ОС от 20.ХII.2006 г.

15294

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 187б, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 443/2000 за “Хладилно-консервен комбинат” - АД: вписва решението на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 20.ХI.2007 г., за обратно изкупуване на 31 548 поименни акции на “Хладилно-консервен комбинат” - АД, записани на името на ЕТ “Ра - лей - Димо Николов”, Силистра, ул. Д-р Ангел Мижорков 26.

278

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262 и 263к ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3766 от 27.ХII.2007 г. по ф.д. № 628/2006 промени за “Агрокапитал” - АД: прекратяване без ликвидация поради вливане на “Булпиг” - ЕООД, гр. Вълчи дол (ф.д. № 2235/2004 на Варненския окръжен съд) в правоприемника “Агрокапитал” - АД, съгласно плана за преобразуване.

1050

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3686 от 20.ХII.2007 г. по ф.д. № 2940/91 промени за “Тежко машиностроене” - АД: продължава срока на ликвидация на дружеството до 31.ХII.2008 г.; продължава правомощията на ликвидатора за периода от 1.I до 31.ХII.2008 г.

1051

Смолянският окръжен съд на основание чл. 692, ал. 1 ТЗ с определение № 9-88 от 28.ХI.2007 г. по т.д. № 88/2004 одобрява списъка с допълнително приети и предявени вземания на кредиторите на “Мсуур Хвойна” - ЕООД (н), с. Хвойна, изготвен по чл. 688, ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 687, ал. 2 ТЗ от синдика Красимир Иванов Петров на 20.ХI.2007 г.

241

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262, ал. 1 и 2 ТЗ с определение № 1494 от 15.ХII.2007 г. по ф.д. № 1787/91 допуска прилагането в търговския регистър на договор за преобразуване на “Център за здраве и дълголетие Орфей” - АД, Смолян, чрез вливането му в “Орфей клуб Уелнус” - АД, Пловдив, и доклада на СД.

369

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262, ал. 1 и 2 ТЗ с определение № 1493 от 15.ХII.2007 г. по ф.д. № 422/2002 допуска прилагането в търговския регистър на договор за преобразуване на “Иновационен фонд за здраве и дълголетие” - АД, Смолян, чрез вливането му в “Орфей клуб Уелнус” - АД, Пловдив, и доклада на СД.

370

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 3 ТЗ вписва в регистъра за търговски дружества с решение № 1545 от 27.ХII.2007 г. по ф.д. № 7/96 промяна за “Болкан бизнес” - ООД, Смолян: вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на дружеството със срок до 15.VII.2008 г. на ликвидация и с ликвидатор Георги Димитров Бозуков, който да извърши действията по ликвидацията.

1214

Смолянският окръжен съд на основание чл. 489, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 4 и чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1564 от 28.ХII.2007 г. по ф.д. № 559/97 вписва в регистъра за търговските дружества при Смолянския окръжен съд за “Люсил” - ЕООД, Смолян, следните обстоятелства: заличаване от търговския регистър при Смолянския окръжен съд на “Люсил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Спортна 19, поради приключила ликвидация.

1695

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 44/2006 вписа промяна за “Валери груп” - ЕООД, Чепеларе: премества седалището и адреса на управление от Чепеларе, ул. Никола Чичовски 34, в с. Соколовци, община Смолян.

15418

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 21 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 261/2002 вписа промени за “ЗММ Пилана” - ООД, Смолян: приема Филип Севилов Парев като нов съдружник; освобождава “Булгар Чех Инвест Холдинг” - АД, и “Хоули Пилана” - ООД, като съдружници в дружеството.

15419

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 276/95 вписа промени за “Дафнона” - ЕООД, с. Стойките: заличава Виктор Божимиров Урумов като управител на дружеството; заличава Ваня Костадинова Фересиаду като прокурист на дружеството; вписва Теодор Георгиев Спасов за управител, който ще управлява и представлява дружеството.

15420

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1233 от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 619/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Смолена РС” - ООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Наталия 1, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни стоки, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, производство на храни, хотелиерска и ресторантьорска дейност, вътрешен и международен туризъм, както и всякакви други видове дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Захаринка Миткова Митевска и Банко Минчев Митевски, които го управляват и представляват като управители заедно и поотделно.

15421

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1203 от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 621/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Родопи терм” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Родопи 20, с предмет на дейност: проектиране и строително-монтажни работи на електрически уредби, инсталации, електроразпределителни мрежи за ниско и средно напрежение при обща инсталирана мощност до 500 киловата, на трансформаторни постове с мощност до 2 мегавата, на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, осъществяване на авторски надзор, техническо ръководство, инвеститорски надзор, техническо ръководство, инвеститорски контрол и изготвяне на сметни документации към проектните и чертожните услуги, техническа помощ - консултации, електро- и водопроводни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, преводачески, фризьорски, таксиметрови услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически лица и дружества, предприемаческа дейност, както и всички останали дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Илия Георгиев Жайгаров.

15422

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1209 от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 625/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Стерлинг пропъртис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Смолян, бул. България 15, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, осъществяване на всякакви други дейности и услуги, без забранените със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Марк Джоузеф Кенън.

15423

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1211 от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 628/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ема - 59” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Боровец 19, с предмет на дейност: таксиметрови услуги, таксиметрови превози на пътници и техните багажи с леки автомобили, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, обработен или преработен вид, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, осъществяване на други дейности и услуги, без забранените със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Ангел Маринов Самуилов.

15424

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1214 от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 632/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Елди консултинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Златоград, ул. Беловидово 39, с предмет на дейност: консултантска дейност, организиране и счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други отчети по реда на Закона за счетоводството, професионално обучение, квалификация и преквалификация, изделия и проучвания, рекламна и издателска дейност, разработване и внедряване на информационни и учебно-методически технологии, посредническа дейност по информиране и наемане на работа, преводни, информационни и други офис услуги, туристическа и търговска дейност, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина и всякакви сделки и дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Росица Минкова Сечкова.

15425

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа в регистъра за еднолични търговци по ф.д. № 287/2001 прехвърлянето на търговското предприятие на едноличен търговец Цветан Асенов Симеонов с фирма ЕТ “Цветан Симеонов” - Чепеларе, на “Симеонов - 64” - ЕООД, Чепеларе, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

16889

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1283 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 305/2004 вписа промени за “Вили - Турс” - ЕООД, Смолян: премества седалището и адреса на управление на дружеството от Смолян, ул. Мусала 1, в София, район “Средец”, бул. Патриарх Евтимий 10, ет. 2/НМ.

16890

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1212 от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 458/2006 вписа промени за “Фис” - ЕООД, Смолян: вписа Аделина Севдалинова Фисинска като съдружник в дружеството; променя фирмата на дружеството на “Фис” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Мирослав Минчев Фисински.

16891

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 18 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 576/2005 вписа промяна за “Буллес” - ЕООД, Смолян: вписа прехвърляне на търговското предприятие на едноличен търговец Альоша Николаев Драганов с фирма ЕТ “Буллес - Альоша Драганов” - Пловдив, като съвкупност от права, задължения и фактически правоотношения без фирмата на “Буллес” - ЕООД, Смолян, представлявано от управителя Альоша Николаев Драганов.

16892

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа в регистъра за еднолични търговци по ф.д. № 63/2000 прехвърлянето на търговското предприятие на едноличен търговец Карамфил Христов Мералиев с фирма ЕТ “Кимерастрой - Карамфил Мералиев” - Смолян, на “Кимерастрой” - ЕООД, Смолян, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, всички активи и пасиви, считано към 1.ХII.2006 г.

16893

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа в регистъра за еднолични търговци по ф.д. № 830/94 прехвърлянето на търговското предприятие на едноличен търговец Стефан Атанасов Пелтеков с фирма ЕТ “Стефан Пелтеков” - Смолян, на “Примастрой” - ЕООД, Смолян, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, ведно с фирмата.

16894

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 16 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Родопа Лес” - ООД, със седалище и адрес на управление Мадан, ул. П. Хилендарски 9, вх. Б, ап. 17, с предмет на дейност: проектиране и строителство на надземни и подземни обекти, транспортна дейност, въвеждане в експлоатация на машини и съоръжения, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, дърводобив, дървообработване, производство на мебели, търговия с дървен материал, производство и търговия с всякакви разрешени със закон стоки, суровини и материали и свързани с това разкриване на фабрики, заводи, предприятия, складове, магазини, туроператорска дейност, животновъдство, разрешена със закон външнотърговска дейност, както и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Светослав Митков Чавдаров и Малина Велинова Чавдарова, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

16895

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 14 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 125/2006 допуска прилагането на представения годишен финансов отчет за 2005 г. на “Фуга Инвестмънт” - ЕАД, Смолян, приет от едноличния собственик на капитала на 12.ХII.2006 г.

16896

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 13 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 148/97 вписа промяна за “Виктория - 27” - ООД, Смолян: допълва предмета на дейност с “търговия с автомобили в страната и в чужбина”.

16897

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266 ТЗ с решение № 1298 от 29.ХII.2006 г. по ф.д. № 156/98 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на “Павлови” - ООД, с. Давидково, като към наименованието се изписва добавката “в ликвидация”, със срок за ликвидация 1 месец считано от обнародване в “Държавен вестник” на поканата до кредиторите на дружеството, и с ликвидатор Евгения Стоилова Павлова, която ще го представлява в процеса на ликвидацията му.

16898

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1293 от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 390/2006 вписа прекратяването на “Ай енд Ви партнерс” - ООД, Смолян, без ликвидация, поради продажба на търговското предприятие на “Родопи - 2006” - ООД, Смолян (рег. по ф.д. № 492/2006 на СмОС).

16899

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1295 от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 408/2001 вписа промяна за “Еко глобал” - АД, Смолян: премества адреса на управление на дружеството от Смолян, ул. Мусала 1, в Смолян, ул. Хан Аспарух 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34.

16900

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2 от 3.I.2007 г. по ф.д. № 412/99 вписа промяна за “Девин” - ЕАД, гр. Девин: вписа вливането на “Уинг Екуити Девин” - ЕООД, София, в “Девин” - ЕАД (като приемащо дружество), съгласно условията на договора за вливане от 21.ХII.2006 г.; увеличава капитала на дружеството от 55 600 лв. на 13 700 000 лв. чрез обезсилване на съществуващите 5560 акции с номинал 10 лв. и издаване на нови 1 370 000 акции с номинал 10 лв.; вписва като едноличен собственик на капитала на дружеството на “Девин Бетайлигунгс ГмбХ” - дружество, надлежно учредено и съществуващо по законите на Австрия.

16901

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1262 от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 477/2001 вписа промяна за “Еврогранд” - ООД, Смолян: вписа като съдружници в дружеството Дойчо Иванов Лазаров, Милена Дойчева Лазарова и Любомир Иванов Лазаров.

16902

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1270 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 515/2005 вписа промяна за “Артстрой” - ООД, Мадан: вписа като съдружник в дружеството Асен Юриев Соколов.

16903

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърлянето на търговското предприятие на едноличен търговец Георги Димитров Дечев с фирма ЕТ “Георги Дечев” - Златоград, на “Съни маркет” - ЕООД, Златоград, като съвкупност, включваща всички права, задължения и фактически отношения, всички активи и пасиви по баланса му към 30.ХI.2006 г.

16904

Софийският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 692 ТЗ с определение от 19.ХII.2007 г. по гр.д. № 812/2005 обявява, че одобрява списъка на приетите от синдика вземания на кредиторите на “Булром петролеум” - ООД, в несъстоятелност, възникнали след откриване на производството по несъстоятелност.

705

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от 21.ХII.2007 г. по ф.д. № 1215/2004 вписа промяна за “Форел” - ЕООД, в ликвидация, Етрополе: удължава срока за извършване на ликвидацията до 30.VI.2008 г.

1345

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 9 от 21.ХII.2007 г. по ф.д. № 561/99 вписа промяна за “Букаците” - ЕАД, в ликвидация, Етрополе: удължава срока на завършване на ликвидацията до 30.VI.2008 г.

1346

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от 28.ХII.2007 г. по ф.д. № 976/98 вписа промяна за “Стор - 98” - ЕООД, в ликвидация, с. Говедарци: удължава срока на завършване на ликвидацията до 30.VI.2008 г.

1347

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ и чл. 491а ГКП с определение от 28.XII.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 1804/92 на представения в регистъра план за преобразуване на “Ретел” - ООД, гр. Пирдоп.

1716

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 1669/95 вписа промени за “Куминяно фрут” - ООД, Етрополе: заличава Пиетро Санторелли и Зорница Георгиева Георгиева като съдружници в дружеството; вписва Микеле Санторелли, Джованни Санторелли и Роберто Санторелли като съдружници в дружеството; увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 500 000 лв.; вписа нов дружествен договор от 7.ХII.2006 г., който съдържа всички изменения и допълнения.

16914

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 1 ГПК с определение от 29.ХII.2006 г. допуска прилагането по ф.д. № 1669/95 на годишния финансов отчет за 2005 г. на “Куминяно фрут” - ООД, Етрополе.

16915

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 1311/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Синайгруп” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Вакарел, община Ихтиман, ул. Пейо Яворов 13, Софийска област, с предмет на дейност: строително-ремонтни дейности, покупко-продажби на недвижими имоти, производство и търговия с всякакви стоки и услуги, незабранени и без лицензионен режим, внос, износ, търговско представителство и посредничество, транспортна, строителна, спедиторска, складова, лизингова, информационна дейност, реклама, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Иванов Костов и Константин Кръстев Петров и се управлява и представлява от управителя Георги Иванов Костов.

16916

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 8 от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 1312/2006 на Софийски градски съд вписва промяна за “Вита Херб” - ООД: премества седалището и адреса на управление от София, ул. Николай В. Гогол 7А, в Своге, кв. Орлин.

16917

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1328/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Бул - маке” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Скравена, община Ботевград, ул. Александър Стамболийски 4, Софийска област, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, ресторантьорство, транспортна дейност, посредническа и консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ганка Танева Нинова и Пецо Велиановски и се управлява и представлява от управителя Ганка Танева Нинова.

16918

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 1329/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Доганов” - ООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Иван Вазов 83, с предмет на дейност: производство на мебели и офис оборудване, шивашки и тапицерски услуги, ремонт и вътрешно преоборудване на пътни превозни средства, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно в страната, внос, износ и реекспорт, счетоводни услуги, сделки с интелектуална собственост, проучване и развойна дейност, строителство, ремонт на машини и съоръжения, търговско представителство и посредничество, комисионерство, маркетинг, лизинг, консигнация, рекламна дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Иванов Доганов и Сия Георгиева Шехтанова и се управлява и представлява от управителя Кирил Иванов Доганов.

16919

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 1067/2000 вписа промени за “М. М. Г.” - ЕООД, Ботевград: освобождава Мирослав Маринов Гайдарски като управител на дружеството; вписва Златка Добрева Лакова като управител на дружеството.

16920

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение № 176 от 19.ХII.2007 г. по т.д. № 453/2007: обявява “Стил Комерс” - ЕООД (в ликвидация), Стара Загора, ул. Братя Жекови 86, вх. Г, ап. 91, в неплатежоспособност с начална дата 4.VI.1999 г.; открива производство по несъстоятелност на “Стил комерс” - ЕООД (в ликвидация) - Стара Загора, ул. Братя Жекови 86, вх. Г, ап. 91; налага запор върху цялото движимо имущество и вземанията на длъжника, както и обща възбрана върху недвижимите му имоти; прекратява дейността на предприятието на “Стил Комерс” - ЕООД (в ликвидация), Стара Загора; обявява “Стил Комерс” - ЕООД (в ликвидация), Стара Загора, в несъстоятелност; спира производството по ликвидация на “Стил Комерс” - ЕООД; спира производството по несъстоятелност на “Стил Комерс” - ЕООД (в несъстоятелност), Стара Загора.

680

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 692, ал. 1 ТЗ с определение № 465 от 19.ХII.2007 г. по т.д. № 456/2005 одобрява списъка на приетите и служебно вписани публични вземания от синдика на “Нелсен Еко” - ООД, Казанлък (в несъстоятелност), произтичащи от влезли в сила актове, предявени от кредиторите на дружеството в несъстоятелност, представен в съда с молба с вх. № 15950 от 15.Х.2007 г. на синдика на дружеството в несъстоятелност.

375

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3763 от 3.I.2007 г. по ф.д. № 1733/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Стебо - 100” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Черганово, ул. Розова долина 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стефан Димитров Русев и Стоянка Сарандева Русева, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

16921

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3769 от 3.I.2007 г. по ф.д. № 1739/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Диамант дизайн груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ж.к. Изток, бл. 28, вх. В, ап. 50, с предмет на дейност: консултантски и експертни дейности и услуги в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, управление на проекти, изпълнение на прединвестиционни и предпроектни проучвания, изготвяне на проекти за устройствено планиране и инвестиционни проекти по всички части на проекта, подготовка на тръжни книжа, упражняване на авторски надзор, надзор върху строителното изпълнение, инвеститорски контрол на строежи и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Добромир Делчев Генов.

16922

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3792 от 3.I.2007 г. по ф.д. № 1748/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Д - Консулт - Проектантска къща” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ж.к. Изток, бл. 28, вх. В, ап. 50, с предмет на дейност: консултантски и експертни дейности и услуги в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, управление на проекти, изпълнение на прединвестиционни и предпроектни проучвания, изготвяне на проекти за устройствено планиране и инвестиционни проекти по всички части на проекта, подготовка на тръжни книжа, авторски надзор, надзор върху строителното изпълнение, инвеститорски контрол на строежи и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Валентина Василева Генова.

16923

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3793 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1749/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Алпласт - Корона” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, бул. Розова долина 28, вх. Б, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки и други вещи с цел продажба, внос и износ на стоки и услуги, посредничество, агентство и търговско представителство в страната и в чужбина, вътрешно- и външноикономическа търговска дейност, реекспорт, проектиране, изработка и монтаж на алуминиева и PVC дограма и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Станчо Минков Дундов.

16924

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3795 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1751/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Арда - Агро” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 65, с предмет на дейност: селскостопанска дейност (при спазване на българското законодателство и съответните разрешителни и регистрационни режими), покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид с цел постигане на печалба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки с цел постигане на печалба, търговия на едро и дребно с хранителни продукти (маслини, зехтин и др.), хотелиерство, ресторантьорство и всякакви други сделки и търговска дейност, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Ахмет Гезгин.

16925

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3645 от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 1667/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “ТМВ - Лайт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ж.к. Железник, ул. Загорка 27, вх. А, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: транспортни, посреднически, комисионни, финансови, всякакви туристически услуги, производство и търговия с промишлени, битови, хранителни и селскостопански стоки, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, производство, преработка и търговия с кожи и кожени изделия, гъби и билки, пчелни и млечни продукти, покупко-продажба на моторни превозни средства и отдаването им под наем, лизинг, автомонтьорство, тенекеджийство, монтаж и демонтаж на гуми и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Таньо Илиев Танев.

16926

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3809 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1759/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Джи енд Ес трейдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, бул. Георги Димитров 20, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и/или в чужбина, експорт, импорт и реекспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща), складови и лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, транспортни, рекламни, информационни, издателски, маркетингови, импресарски, печатни, фотографски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и посредничество в тази област, лизинг и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Гарет Томас Хълс.

16927

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3798 от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 1754/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “КМН - Трейдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Български воин 8, вх. А, с предмет на дейност: всякакъв вид търговия, ресторантьорство, външнотърговска и външноикономическа дейност, импорт, експорт, посредничество, реекспорт и всякакви други дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Мария Нунева Караславова, Паникос Натар и Кириакос Маврадас и се управлява и представлява от Мария Нунева Караславова.

16928

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3806 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1756/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Пламстеп къмпани” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Славянска 2, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба (по законоустановения ред), превозни и международни превозни услуги, хотелиерство и ресторантьорство и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стефан Колев Стоянов и Пламен Колев Стоянов и се управлява и представлява от Пенка Петрова Колева.

16929

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 4.I.2007 г. по ф.д. № 3524/93 допуска прилагането в търговския регистър на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2005 г. на “Газоснабдяване Стара Загора” - ООД.

16930

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3801 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1680/97 вписа промени за “Гранит ойл” - ООД: освобождава съдружниците Красимир Колев Русев и Ирина Александрова Колева; вписа като съдружник Тончо Георгиев Михалев - едноличен собственик на капитала, който ще представлява и управлява дружеството; променя наименованието на “Гранит ойл” - ЕООД; вписа прехвърляне на дружествени дялове; вписва изменен учредителен акт.

16931

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3800 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1825/92 вписа промени за “Марица-изток - Автотранспорт” - ЕООД: освобождава като управител Красимир Колев Русев; вписа като управител Камен Ангелов Жеков.

16932

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 1542/2002 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ “Людяни - Павлина Павлова” - Стара Загора, представлявано от Павлина Гочева Павлова, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Людяни 2002” - ООД, Стара Загора.

16933

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 3.I.2007 г. по ф.д. № 918/2003 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ “Рикошет - Слави Славов” - Стара Загора, представлявано от Слави Желев Славов, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Рикошет” - ООД, Стара Загора.

16934

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 1411/95 вписа прекратяването на “Фининвест - Консулт” - ЕООД, Стара Загора; открива производство по ликвидация на дружеството и вписва като ликвидатор Мариана Демирева Николова.

16935

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 1006/2005 вписа прекратяването на “Адра” - ЕООД, Стара Загора, открива производство по ликвидация на дружеството и вписва като ликвидатор Мариана Демирева Николова.

16936

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 966/2005 вписа прекратяването на “Крас” - ООД, Стара Загора, открива производство по ликвидация на дружеството и вписва като ликвидатор Красимир Дойчев Колев.

16937

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 113/2004 вписа прекратяването на “Ваш дом” - ЕООД, Стара Загора, открива производство по ликвидация на дружеството и вписва като ликвидатор Мариана Демирева Николова.

16938

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 8.I.2007 г. по ф.д. № 1137/2006 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ “Смаил Караимин - Зюмбюл” - с. Крън, представлявано от Смаил Алиа Караимин, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Шугър комерс” - ЕООД, с. Крън.

16939

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 3808 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1758/2006 вписа акционерно дружество “ЗСК Строителна компания” - АД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Индустриален, бл. 1, офис сграда ЗСК, ет. 3, с предмет на дейност: строителни, монтажни и други спомагателни дейности в строителството. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 налични поименни акции с номинална стойност 1 лв., с едностепенна форма на управление - съвет на директорите в състав: Ралица Димитрова Спасова, Веселина Нейкова Нейкова и Иван Косев Иванов, и се управлява и представлява от изпълнителния член на съвета на директорите Веселина Нейкова Нейкова.

18623

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3743 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1719/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Луксор - Хабиб” - ООД, със седалище и адрес на управление: Стара Загора, ж.к. Железник, ул. Сърнена гора 2, вх. А, ет. 1, ап. 16, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с разрешените от закона стоки, външнотърговска и външноикономическа дейност, производство на селскостопански и промишлени стоки, ресторантьорство и хотелиерство, транспортна, таксиметрова, спедиторска (без поща) дейност в страната и в чужбина, битови услуги, туристическа дейност в България и в чужбина и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Цонка Петрова Хабиб и Мохаб Хишмат Хабиб и се управлява и представлява от Цонка Петрова Хабиб.

18624

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3770 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1740/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Демос груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Мусала 22, вх. А, ет. 6, ап. 42, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, строителство и обзавеждане, превоз на товари и пътници в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна (без поща), складова, лизингова, туристическа, туроператорска, хотелиерска и ресторантьорска дейност, внос, износ и външнотърговска дейност, дейност на търговско представителство и посредничество и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв., със съдружници Иван Неделчев Дончев и Живко Тенев Минков, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18625

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3774 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1744/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Симона транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Раднево, ул. Еделвайс 4, вх. В, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с горива и изделия на леката и преработвателната промишленост, транспортна, превозна и спедиторска дейност на горива и товари в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строително-ремонтни и изкопни работи, инженерингова, маркетингова, информационна, вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, и всякакви други дейности услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Димитър Анастасов Апостолов.

18626

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3803 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1549/96 допуска прилагането на годишния финансов отчет за 2005 г. на “ЕЛПО” - АД, гр. Николаево.

18627

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3802 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 2824/97 допуска прилагането на годишния финансов отчет за 2005 г. на “ЕЛПО 97” - АД, гр. Николаево.

18628

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3626 от 5.I.2007 г. по ф.д. № 2194/99 вписа промени за “Хляб - 97” - АД, Казанлък: освобождава като изпълнителен директор Николина Дончева Аврамова; избира за изпълнителен директор Гинка Миткова Андролова; дружеството ще се представлява и управлява от Гинка Миткова Андролова.

18629

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3828 от 5.I.2007 г. по ф.д. № 1509/99 допуска прилагането на годишния финансов отчет за 2005 г. на “Термохран - Инженеринг” - АД, Стара Загора.

18630

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 3799 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1553/98 вписа промени за “Загора Финакорп” - АД, Стара Загора: избира за изпълнителен директор Даниел Руменов Гаргов; вписа промяна в представителството: дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителните директори Генчо Иванов Тенчев и Даниел Руменов Гаргов заедно и поотделно; допуска прилагането на годишния финансов отчет за 2005 г.

18631

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3825 от 3.I.2007 г. по ф.д. № 2148/98 вписа промени за “Самара - 98” - АД, Стара Загора: вписа увеличаване на капитала от 50 000 лв. на 450 000 лв., разпределен в 90 обикновени поименни акции с номинална стойност 5000 лв. всяка една; прилага към делото заверено копие на изменения устав.

18632

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3822 от 3.I.2007 г. по ф.д. № 745/2004 вписа промяна за “Стандард профил България” - АД, Стара Загора: прекратяване упълномощаването на прокуристите Йълмаз Акинджъ и Фатма Дениз Гюлджан.

18633

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3789 от 3.I.2007 г. по ф.д. № 1424/2006 вписа промени за “Каубой” - ЕООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; вписа промяна в представителството на дружеството, което ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Лиляна Данева Колева; вписа прилагането на заверено копие от изменения учредителен акт.

18634

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3914 от 9.I.2007 г. по ф.д. № 138/2002 вписа промени за “Одит - 2002” - ООД: приема за съдружници Кольо Маринов Колев и Стоян Иванов Стоянов; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник Нина Иванова Стоянова; дружеството ще се представлява и управлява от Теодор Пламенов Панев, Кольо Маринов Колев и Стоян Иванов Стоянов заедно и поотделно; вписа прилагането на заверено копие от изменения дружествен договор.

18635

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3841 от 5.I.2007 г. по ф.д. № 1701/99 вписа промени за “Сипо трейдинг” - ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник “Сипо трейдинг лимитед”, Кипър; освобождава като управител Тодор Георгиев Ангелов; избира за управител Константин Любомиров Николов; вписа прилагането на заверено копие от изменения дружествен договор.

18636

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3875 от 8.I.2007 г. по ф.д. № 1257/2005 вписа промени за “Класис” - ООД: променя адреса на управление - Казанлък, ул. Шипченска епопея 31, вх. В, ет. 4, ап. 9; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник Райчо Кръстев Юлиянов; дружеството ще се представлява и управлява от Йозгюр Музаффер Йозакча; вписа прилагането на заверено копие от изменения дружествен договор.

18637

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3879 от 5.I.2007 г. по ф.д. № 328/2003 вписа промени за “Алфа 2” - ООД: променя адреса на управление - Казанлък, ул. Александър Стамболийски 15, вх. В, ет. 6, ап. 33; приема за съдружник Димитър Василев Димитров; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник и управител Анастасия Николова Янева; дружеството ще се представлява и управлява от Андреас Стилианос Логаридис; вписа прилагането на заверено копие от изменения дружествен договор.

18638

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3897 от 8.I.2007 г. по ф.д. № 516/2006 вписа промени за “Вели” - ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник Елена Тодорова Господинова; променя наименованието на “Вели” - ЕООД, което ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Валентин Иванов Вътев; вписа прилагането на заверено копие от изменения учредителен акт.

18639

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3823 от 4.I.2007 г. по ф.д. № 296/2006 вписа промени за “Жезъл” - ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник Мариян Дянков Нанков; променя наименованието на “Жезъл” - ЕООД, което ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Иван Дянков Нанков; вписа прилагането на заверено копие от изменения учредителен акт.

18640

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3910 от 10.I.2007 г. по ф.д. № 311/92 вписа промени за “Строителство и монтаж” - ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; вписа прилагането на заверено копие от изменения дружествен договор.

18641

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3878 от 5.I.2007 г. по ф.д. № 301/2002 вписа промени за “Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ - акушерство и гинекология д-р Ния Кирчева” - ООД: променя наименованието на “Медицински център - д-р Ния Кирчева” - ООД; вписа промяна в предмета на дейност: осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ, вписа прилагането на заверено копие от изменения дружествен договор.

18642

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2430 от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 1242/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Капри 2006” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ж.к. Изгрев 5, вх. В, ет. 2, ап. 21, с предмет на дейност: транспортна, спедиционна и складова дейност, търговия на едро и дребно, производство на селскостопанска продукция, митническо агентство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, внос и износ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност и всякакви услуги на населението, незабранени с ТЗ, а за тези, за които се изисква разрешителен режим - след съответно разрешение, външнотърговска дейност, свързана с предмета на дейност на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Георги Иванов Димитров.

17021

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2514 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1266/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Хелиус консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Княз Дондуков 6, ет. 5, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, консултантска и счетоводна дейност, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Диянка Делчева Иванова.

17022

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2519 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1311/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Инж. Ц. Белчев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Братя Миладинови 15, вх. Б, ап. 23, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт и експорт, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, туроператорска, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, проектиране и инженерингова дейност, изграждане, монтаж и ремонт на енергийно оборудване, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини, преработка на селскостопански и млечни продукти, търговия с хранителни стоки, безалкохолни напитки, ресторантьорство, транспортни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, внос на всякакви МПС и резервни части за тях и търговия с тях, сервизни услуги по поддържане и ремонт на пътни превозни средства, откриване и експлоатация на автомивки, паркинги и мотели. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Цоню Белчев Цонев.

17023

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2526 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1261/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Пупи - експорт импорт” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Светлина 45, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, международен транспорт, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, лизинг, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, внос и износ на елитни породи кучета (след получаване на разрешение от компетентен орган). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Милен Димитров Байгънов и Суат Сафет Сюлейман, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17024

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2517 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1291/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Ес Джи Би” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Росица 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международни и вътрешни превози, производство и продажба на селскостопански продукти, търговия с петролни продукти, туристически услуги, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Тихомир Нягулов Енев и Ергил Юнал, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17025

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 20 от 9.I.2007 г. по ф.д. № 1318/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Еврокорект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. Раковски 30, вх. Б, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превоз на пътници и товари, туристическа, хотелиерска дейност, ресторантьорство, туроператорство и агентство, рекламна и информационна дейност (като предприятие), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Иван Димитров Георгиев.

17026

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2515 от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1260/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Деси 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Харманли, кв. Тракия, бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: производство и търговия с шивашки изделия, шивашки услуги, изработка на ръчно и машинно плетиво и гоблени и търговия с тези изделия, изкупуване и търговия с промишлени стоки, разкриване на магазини тип бутик и тип оказион със собствена и наета база, външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване на златни, сребърни, платинени изделия и скъпоценни камъни от местно производство и внос (след разрешение от Министерството на финансите) и продажба на стоки от собствено производство, превоз на пътници и товари, ремонт на радиоапарати, телевизори, електронни игри, електродомакински уреди, износ на стоките, произведени от фирмата, и внос на суровини за тяхното производство, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Клавдия Борисова Киркова.

17027

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2498 от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 1196/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Паневи 2006” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Одрин 23, вх. А, ет. 5, ап. 31, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги (под формата на предприятие), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - авторемонтни, автотенекеджийски и автобояджийски. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Пламен Костадинов Панев и Кристиян Пламенов Панев, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17028

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2548 от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 1258/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Ауто Цветкови” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Кокиче 20, с предмет на дейност: покупка на всякакви стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия в страната и в чужбина с хранителни, потребителски и промишлени стоки и нефтени продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, счетоводни, програмни и импресарски услуги (под формата на предприятие), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, импресарски услуги (съгласно чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николай Цветков Цветков и Веселин Цветков Цветков, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17029

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2536 от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 1191/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Манахов груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. България 57, вх. Б, ап. 9, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно с промишлени и битови стоки и селскостопанска продукция, внос, износ и специфични външнотърговски операции, консултантски услуги, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Златко Ванчев Манахов.

17030

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2475 от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 1234/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ангемар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Отец Паисий 5, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос и продажба на автомобили - нови или употребявани, и части за тях, складови, лизингови, рекламни и информационни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Ангел Господин Ангелов.

17031

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2529 от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 1253/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Принцес - ПМ” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Бузлуджа 14, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни, лизингови и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, издателски, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с благородни метали в страната и в чужбина, вкл. и преработка (след разрешение от надлежен орган). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Марияна Михайлова Стоилова и Пенка Тонева Дерменджиева и се представлява и управлява от Марияна Михайлова Стоилова.

17032

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2491 от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 1271/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Зеки” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Георги Скрижовски 1, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно- и външнотърговски сделки със строителни материали, текстил, земеделска продукция, хранителни и промишлени стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. международен транспорт на стоки, товари и пътници, складови и сделки с интелектуална собственост, ресторантьорски и други сделки в заведения за хранене, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и куриерски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Мехмет Зеки Каржи.

17033

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2493 от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 1274/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Приятели” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ж.к. Орфей, бл. 33, вх. В, ет. 2, ап. 19, с предмет на дейност: покупко-продажба в страната и в чужбина на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, вкл. селскостопанска продукция, производство на стоки с цел продажба, проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, вкл. международен транспорт, туроператорски сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, внос и износ на стоки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Хаджъбей Байрям и Мурат Байрям, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17034

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 5.I.2007 г. по ф.д. № 1300/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Електро сервиз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Младежка 23А, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, монтиране, поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, складови сделки, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги (под формата на предприятие), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Милан Тодоров Тодоров.

17035

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2465 от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 570/97 вписа промени за “Арка - 5” - ООД: освобождава и заличава Иван Димитров Донов като съдружник и управител; вписа промени в дружествения договор, приети на ОС на съдружниците от 24.ХI.2006 г.; дружеството ще се представлява и управлява от Росен Иванов Ангелов и Веселин Николов Дяков заедно и поотделно.

17036

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2421 от 23.ХII.2005 г. по ф.д. № 208/92 вписа промени за “Тих труд” - ЕООД: освобождава Иван Несторов Пинчев като управител на дружеството; вписва Станил Иванов Станилов като управител на дружеството, който ще управлява и представлява дружеството.

17037

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263 ТЗ с решение от 19.ХII.2007 г. по ф.д. № 1229/99 и по ф.д. № 742/2002 вписа по партидите на “Инвест 2003” - ООД, Шумен, и “Инвест” - ООД, Шумен, вливане на “Инвест 2003” - ООД, Шумен, в “Инвест” - ООД, Шумен; прекратява без ликвидация и заличава “Инвест 2003” - ООД, Шумен; вписва по партидата на “Инвест” - ООД, Шумен, увеличаване на капитала от 5000 лв. на 10 000 лв.; на основание чл. 263е, ал. 2 ТЗ съдът уведомява кредиторите за правата им във връзка с преобразуването.

271

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХII.2007 г. по ф.д. № 156/96 вписа промени за “Смеда” - ЕАД, Смядово: вписва преоразуване на “Смеда” - ЕАД, Смядово, чрез вливането му в “Теси” - ООД, Шумен, на основание чл. 262о ТЗ; преобразуващото се дружество “Смеда” - ЕАД, Смядово, вследствие на вливането си в “Теси” - ООД, Шумен, се прекратява без ликвидация и се заличава в търговския регистър, като при осъществяване на вливането правомощията на управителния орган на преобразуващото се дружество - съвет на директорите, се прекратяват; на основание чл. 262у ТЗ при преобразуването на “Смеда” - ЕАД, Смядово, чрез вливането му в “Теси” - ООД, Шумен, основният капитал на последното се запазва и остава 3 685 400 лв., разпределени в 368 540 равни дяла по 10 лв. всеки, при запазването на капитала в приемащото држество вследствие на вливането; във връзка със запазването на капитала вследствие на вливането на “Смеда” - ЕАД, Смядово, в “Теси” - ООД, Шумен, както и запазването на структурата на капитала в приемащото дружество не следва да се извършват промени в дружествения договор на същото с оглед изискванията на чл. 263в ТЗ; на основание чл. 263к ТЗ “Теси” - ООД, Шумен, осъществява отделно управление на преминалото върху него имущество на “Смеда” - ЕАД, Смядово, от 6 месеца, който срок тече от датата на вписването на преобразуването; при извършването на преобразуването на “Смеда” - ЕАД, Смядово, чрез вливането му в “Теси” - ООД, Шумен, се извършва универсално правоприемство от приемащото дружество на всички активи и пасиви на преобразуващото се дружество с оглед разпоредбата на чл. 263и, ал. 2 ТЗ, като в масата на прехвърленото имущество се включват дълготрайни материални активи, посочени в инвентарна книга на ДМА, като в т.ч. се включват и активи, подлежащи на нотариален ред на прехвърляне с оглед разпоредбата на чл. 263и, ал. 6 ТЗ; на основание изискванията на чл. 263к, ал. 2 ТЗ в 6-месечен срок от решението за преобразуването на “Смеда” - ЕАД, Смядово, чрез вливането му в “Теси” - ООД, Шумен, кредиторите на преобразуващото се дружество могат да поискат изпълнение или обезпечение съобразно правата си, като с оглед на това имуществото, прехвърлено в полза на приемащото такова, следва да се управлява отделно до изтичане на 6-месечния срок по чл. 263к, ал. 1 ТЗ.

272

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.2007 г. по ф.д. № 18/92 вписа промени за “Теси” - ООД, Шумен: вписва преоразуване на “Смеда” - ЕАД, Смядово, чрез вливането му в “Теси” - ООД, Шумен, на основание чл. 262о ТЗ; преобразуващото се дружество “Смеда” - ЕАД, Смядово, вследствие на вливането си в “Теси” - ООД, Шумен, се прекратява без ликвидация и се заличава в търговския регистър, като при осъществяване на вливането правомощията на управителния орган на преобразуващото се дружество - съвет на директорите, се прекратяват; на основание чл. 262у ТЗ при преобразуването на “Смеда” - ЕАД, Смядово, чрез вливането му в “Теси” - ООД, Шумен, основният капитал на последното се запазва и остава 3 685 400 лв., разпределени в 368 540 равни дяла от по 10 лв. всеки, при запазването на капитала в приемащото држество вследствие на вливането; във връзка със запазването на капитала вследствие на вливането на “Смеда” - ЕАД, Смядово, в “Теси” - ООД, Шумен, както и запазването на структурата на капитала в приемащото дружество не следва да се извършват промени в дружествения договор на същото с оглед изискванията на чл. 263в ТЗ; на основание чл. 263к ТЗ “Теси” - ООД, Шумен, осъществява отделно управление на преминалото върху него имущество на “Смеда” - ЕАД, Смядово, от 6 месеца, който срок тече от датата на вписването на преобразуването; при извършването на преобразуването на “Смеда” - ЕАД, Смядово, чрез вливането му в “Теси” - ООД, Шумен, се извършва универсално правоприемство от приемащото дружество на всички активи и пасиви на преобразуващото се дружество с оглед разпоредбата на чл. 263и, ал. 2 ТЗ, като в масата на прехвърленото имущество се включват дълготрайни материални активи, посочени в инвентарна книга на ДМА, като в т.ч. се включват и активи, подлежащи на нотариален ред на прехвърляне с оглед разпоредбата на чл. 263и, ал. 6 ТЗ; на основание изискванията на чл. 263к, ал. 2 ТЗ в 6-месечен срок от решението за преобразуването на “Смеда” - ЕАД, Смядово, чрез вливането му в “Теси” - ООД, Шумен, кредиторите на преобразуващото се дружество могат да поискат изпълнение или обезпечение съобразно правата си, като с оглед на това имуществото, прехвърлено в полза на приемащото такова, следва да се управлява отделно до изтичане на 6-месечния срок по чл. 263к, ал. 1 ТЗ.

273

Ямболският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 2686 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1972/92 вписа промяна за трудовопроизводителна кооперация “Зора” - с. Радовец, област Хасково, в ликвидация: удължаване на срока на ликвидацията до 31.III.2008 г.; освобождаването на Христо Атанасов Чобанов и Стефана Георгиева Димова като членове на ликвидационния съвет.

275

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263а ТЗ с решение № 2719 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 904/2006 вписа промени за “Агроелит” - ООД, с. Иречеково, област Ямбол: преобразуването на “Български йогурт” - ООД, чрез отделяне на част от имуществото на преобразуващото се дружество, равняваща се на 42,56 %, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност, чрез преминаване на балансовата стойност в приемащото дружество “Агроелит” - ООД, съгласно клаузите на сключения с нотариална заверка на подписите договор за отделяне чрез придобиване от 30.ХI.2006 г. и анекс към него от 25.IХ.2006 г.; “Агроелит” - ООД, поема част от активите и пасивите на “Български йогурт” - ООД, съответна на отделилата се от преобразуващото се дружество.

276

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263а ТЗ с решение № 1470 от 28.VI.2007 г. по ф.д. № 904/2006 вписа промени за “Агроелит” - ООД, с. Иречеково, област Ямбол: вписва прилагането на нотариално заверен анекс с № 13654 от 30.ХII.2006 г. към договора за отделяне чрез придобиване от 30.ХI.2006 г. и новия доклад за преобразуването на “Български йогурт” - ООД, чрез отделяне на част от преобразуващото се дружество и преминаването й към приемащото дружество “Агроелит” - ООД (ф.д. № 16/2005).

277

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263а и 261 ТЗ с решение № 2447 от 12.ХI.2007 г. по ф.д. № 927/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Геология и геотехника - 1” - ООД, Ямбол, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ямболен 13, учредено чрез отделяне от “Геология и геотехника” - ООД, Ямбол (рег. по ф.д. № 444/2004), с предмет на дейност: инженерногеоложки, хидрогеоложки, геотехнически, геофизически и геоложки проучвания, проекти, консултации и експертизи, сеизмични оценки, проектиране, строителство, предприемачество, инженерингова дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, транспорт, бутилиране на минерални и трапезни води, добив на инертни материали, добив на полезни изкопаеми, подземни води, въглища, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, добив на геотермална енергия, производство и реализация на измервателна и контролна апаратура, спедиторска дейност, преводи, оказион, хотелиерство и ресторантьорство, кафе-аперитив, забавни и електронни игри (без хазарт), екологични и концесионни оценки, социологически изследвания и анализи, издателска и рекламна дейност, производство и реализация на софтуерни продукти, посредническа и представителна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, туризъм, изкупуване и реализация на вторични суровини. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 224 100 лв., със съдружници Антонио Вутов Лаков, Стефчо Боянов Стойнев, Милена Анастасова Пънделова, Ирина Борисова Константинова, с прокурист Димчо Костадинов Георгиев; отделеното дружество “Геология и геотехника - 1” - ООД, Ямбол, е правоприемник на “Геология и геотехника” - ООД, Ямбол, като поема активите и пасивите му, описани в плана за преобразуване чрез отделяне и приложенията към него от 15.VI.2007 г.; отделеното дружество “Геология и геотехника - 1” - ООД, Ямбол, и преобразуващото се држество “Геология и геотехника” - ООД, Ямбол, отговарят солидарно за задълженията на преобразуваното дружество, възникнали и установени по надлежния ред до момента на отделянето; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Антонио Вутов Лаков и Стефчо Боянов Стойнев заедно и поотделно и от прокуриста Димчо Костадинов Георгиев в отсъствието на двамата управители; вписва намаляване на капитала на “Геология и геотехника” - ООД, вследствие преобразуването от 236 700 лв. на 12 600 лв.

280

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263 ТЗ с решение № 2721 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 504/96 вписа промени за “Диана фиш” - ООД, Ямбол: вписва преобразуването на “Фиш комерс - 98” - АД, чрез вливането му в приемащото дружество “Диана фиш” - ООД, съгласно договор за вливане от 20.II.2007 г.; “Диана фиш” - ООД, поема активите и пасивите на “Фиш комерс - 98” - АД; вписва прекратяването без ликвидация на преобразуващото се дружество “Фиш комерс - 98” - АД, и заличаването му; вписва увеличаването на капитала от 8244 лв. на 11 604 лв.; заличава като управител Павел Недялков Павлов; дружеството ще се представлява и управлява от управителя Екатерина Стефанова Личева.

281

Ямболският окръжен съд постановява заличаване от търговския регистър на ЯОС на “Нопер - Пи в ликвидация” - ООД, Ямбол, представлявано от ликвидатора Александър Макавеев Алексиев, вписано с решение по ф.д. № 106/95. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” пред ВКС.

1697

Софийският градски съд, търг. отделение, VI-9 състав, т.д. № 991/2004: одобрява списъка на приетите от синдика на “Вавилон Л” - ЕООД, вземания по чл. 686, ал. 1 във връзка с чл. 685, ал. 1 ТЗ, срещу които не са постъпили възражения; оставя без разглеждане: 1. възражението на кредитора Владимир Илиев Петков срещу неприемането на предявените от него вземания в списъка на предявените приети вземания в общ размер 304 800 лв., произтичащи от 5 договора за паричен заем от 4.Х.2004 г., 14.Х.2004 г., 25.Х.2004 г., 1.ХI.2004 г., 10.ХII.2004 г., от които главница 254 000 лв. и неустойка 50 800 лв., като преждевременно и недопустимо; 2. възражението на кредитора кооперация “Панда” - София, срещу невключване на предявените от него вземания в общ размер 8082,79 лв., произтичащи от рамков договор за доставка от 7.VIII.2002 г., анекс № 1 към него от 18.ХI.2003 г. и 4 фактури в списъка на предявените приети вземания по реда на чл. 686, ал. 1 във връзка с чл. 685 ТЗ, като преждевременно и недопустимо; оставя без уважение: възражението на кредитора държавата, представлявана от Агенцията за държавни вземания - София, срещу неприемането на предявените от него вземания в общ размер 874 316,03 лв., произтичащи от ДРА № 1463 от 20.I.2005 г. на ТТД - София, в списъка на предявените приети вземания, като неоснователно; включва в списъка на приетите предявени вземания в срока по чл. 685, ал. 1 ТЗ на вземането на кредитора “Органон ейнджансиз Б. В.” в общ размер 424 673,55 лв., равностойни на 217 132,14 евро, произтичащи от договор за консигнация от 11.VIII.1995 г., тристранно споразумение за цесия от 18.III.1999 г. и 10 фактури в списъка на предявените приети вземания по реда на чл. 686, ал. 1 във връзка с чл. 685 ТЗ; включва в списъка на неприетите предявени вземания в срока по чл. 685, ал. 1 ТЗ на вземането на кредитора държавата, представлявана от Агенцията за държавни вземания - София, в общ размер 2 002 566,91 лв., произтичащи от ППС № В 14 от 15.ХI.2004 г., издадено от началника на митница “Аерогара София”, като оставя без уважение възражението на кредитора срещу невключването му в списъка на приетите предявени вземания в срока по чл. 685, ал. 1 ТЗ.

1365

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15381/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Балкан виаджи” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Хризантема 10 - 12, ап. 17, с предмет на дейност: консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, управление на търговски дружества, представителство при внос и износ, строителство и ремонтно-строителна дейност, управление на недвижими имоти, туризъм, организиране на бизнес пътувания, организиране на промоции и изложения, търговия, производство и продажба на местния пазар и в чужбина на всякакъв вид стоки и изделия, комисионна, транспортна, спедиционна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, проектантска и инвеститорска дейност, лицензионна дейност, както и всякакъв вид дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Емилия Петрова Калайджиева, Лука Понкироли, Фабрицио Закке и Фабио Котифава и се управлява и представлява от Емилия Петрова Калайджиева.

15921

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263е ТЗ с решение от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 11366/2002 вписва промени за “Бек интернешънъл” - АД: вписва на основание чл. 263в, ал. 2 ТЗ сливане на “Слънчеви лъчи България” - АД (рег. по ф.д. № 4775/2003 по описа на Софийския градски съд), “Зърнени храни трейд” - АД (рег. по ф.д. № 1820/2003 по описа на Софийския градски съд), “Бек интернешънъл” - АД (рег. по ф.д. № 11366/2002 по описа на Софийския градски съд), “Зърнени храни - Вълчи дол” - АД (рег. по ф.д. № 3541/2006 по описа на Софийския градски съд), “Зърнени храни - Балчик” - ЕАД (рег. по ф.д. № 11365/2002 по описа на Софийския градски съд), “Зора” - АД (рег. по ф.д. № 3765/91 по описа на Русенския окръжен съд), “Прима Агрохим” - ЕООД (рег. по ф.д. № 346/2005 по описа на Добричкия окръжен съд), и “Химимпорт Агрохимикали” - ЕООД (рег. по ф.д. № 9115/2002 по описа на Софийския градски съд), в новоучреденото “Зърнени храни България” - АД (рег. по ф.д. № 17625/2007 по описа на Софийския градски съд); вписва прекратяване без ликвидация на “Бек интернешънъл” - АД, поради преминаване на цялото му имущество върху новообразуваното дружество “Зърнени храни България” - АД, при условията на общо правоприемство и заличаването му в търговския регистър; “Зърнени храни България” - АД, управлява отделно преминалото върху него имущество на “Слънчеви лъчи България” - АД, “Зърнени храни трейд” - АД, “Бек интернешънъл - АД, “Зърнени храни - Вълчи дол” - АД, “Зърнени храни - Балчик” - ЕАД, “Зора” - АД, “Прима Агрохим” - ЕООД, и “Химимпорт Агрохимикали” - ЕООД, за срок 6 месеца; в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на пребразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си; ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.

1707

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХII.2007 г. по ф.д. № 5131/2007 вписва промени за “Нове индъстри” - АД: вписва промяна на наименованието от “Нове индъстри” - АД, на “Железопътна инфраструктура - холдингово дружество” - АД; вписва промяна на предмета на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за изповлзване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, придобиване, управление и продажба на облигации, капитален и среден ремонт, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав и специализирана железопътна техника, строителство, ремонт и поддръжка на релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати за трамвайни стрелки, полагане на релсов път, изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за жп път, пътни съоръжения, проектиране, научноизследователска и инженерингова дейност, извършване на всякаква друга производствена или търговска дейност, незабранена от закона; заличава членовете на съвета на директорите; вписва преминаване от едностепенна в двустепенна система на управление; вписва надзорен съвет за срок 3 години в състав: Васил Крумов Божков, Орлин Георгиев Хаджиянков и Милена Бориславова Урдева; вписва управителен съвет в състав: Явор Илиев Хайтов - председател, Красимир Живков Сланчев - заместник-председател, Георги Лазаров Георгиев - изпълнителен директор, Веселин Георгиев Василев - изпълнителен директор, и Иваничка Иванова Райчева, и се представлява от всеки двама от четиримата членове на управителния съвет, както следва: Явор Илиев Хайтов - председател, Красимир Живков Сланчев - заместник-председател, Георги Лазаров Георгиев - изпълнителен директор, и Веселин Георгиев Василев - изпълнителен директор; вписва нов устав, приет на общо събрание на акционерите, проведено на 21.ХII.2007 г.

1708

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ с определение от 27.XII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5131/2007 на решението на ОС на акционерите на “Железопътна инфраструктура - холдингово дружество” - АД, от 21.XII.2007 г. за: 1. отмяна предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1 - 3 за придобиване на част от новите акции, съответна на дела им в капитала, по отношение на увеличението на капитала по т. 2; 2. увеличение на капитала на “Железопътна инфраструктура - холдингово дружество” - АД, от 55 834 112 лв. на до 61 417 523 лв. чрез издаване и първично публично предлагане (подписка) на до 5 583 411 нови акции при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както следва: вид на акциите: новите ации от увеличението на капитала са от същия клас и дават същите права като досега издадените от дружеството акции: обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност; параметри на увеличението на капитала: обща номинална стойност на увеличението на капитала: до 61 417 523 лв., брой акции: до 5 583 411 лв.; номинална стойност на една акция 1 лв., минимална емисионна стойност на една акция 5 лв., мнимален размер, при който увеличаването на капитала се счита за успешно: капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните и платени акции, но само ако бъдат записани и платени най-малко 2 500 000 нови акции; общото събрание отменя предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1 - 3 ТЗ за придобиване на част от новите акции, съответна на дела им в капитала, по отношение на увеличението на капитала, поради което право да запишат акции от увеличението на капитала (от новата емисия) имат всички физически и юридически лица - акционери и неакционери; сроковете, редът и условията за извършване на първичното публично предлагане (подписката) ще бъдат определени в проспекта за първично публично предлагане на акции на дружеството с приемането му от управителния орган на дружеството; общото събрание овластява управителния орган на дружеството да взема решения относно конкретизиране на условията и процедурата по увеличението на капитала, вкл. да определи емисионната стойност на акциите, да изготви проспекта за публично предлагане на акции, да избере и овласти един или няколко инвестиционни посредници, които да обслужат увеличението на капитала и публичното предлагане на акции, свързано с него, и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.

1709

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263е ТЗ с решение от 21.ХII.2007 г. по ф.д. № 3853/2007 вписва промени за “Технопанел” - ЕАД: вписва преобразуване на “Балканстрой” - АД (рег. по ф.д. № 1650/94 по описа на Окръжен съд - Благоевград), под формата на отделяне чрез придобиване на активи и пасиви на “Балканстрой” - АД, от “Технопанел” - ЕАД (рег. по ф.д. № 3853/2007 по описа на Софийския градски съд), в съответствие с договора за отделяне чрез придобиване между “Технопанел” - ЕАД, и “Балканстрой” - АД, от 1.VII.2007 г. и приложения № 1 и № 2 към същия договор; “Технопанел” - ЕАД, управлява отделно преминалото върху него имущество на “Балканстрой” - АД, за срок 6 месеца - в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си; ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.

17010а

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263е ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г. по ф. д. № 10860/98 вписва промени за “Сименс Ай Ти солушънс енд сървисис” - ЕООД: вписва вливане на “Сименс Ай Ти солушънс енд сървисис” - ЕООД, в “Сименс” - ЕООД (рег. по ф. д. № 10812/98 по описа на СГС); вписва прекратяване без ликвидация на “Сименс Ай Ти солушънс енд сървисис” - ЕООД, поради преминаване на цялото имущество към “Сименс” - ЕООД, при условията на универсалното правоприемство.

17011

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 12660/95 вписва промени за “Пет могили” - ЕООД (в ликвидация): удължава срока за ликвидация на дружеството до 30.VI.2008 г.; удължава срока на договор № РД-62-9 от 13.XII.2005 г. за възлагане на ликвидацията на еднолично търговско дружество с държавно имущество, сключен с ликвидатора Живка Динева Габрова, до 30.VI.2008 г.

17012

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263е ТЗ с решение от 15.ХII.2007 г. по ф.д. № 1034/99 вписва промени за “ВИП секюрити” - ЕООД: вписва преобразуване на “Оптима файнаншъл сървисиз” - ЕООД (рег. по ф. д. № 9958/2002 по описа на СГС), чрез вливането му в “ВИП секюрити” - ЕООД, при условията на общо правоприемство; вписва прекратяване без ликвидация на “Оптима файнаншъл сървисиз” - ЕООД, и заличаването му в търговския регистър; “ВИП секюрити” - ЕООД, управлява отделно преминалото върху него имущество на “Оптима файнаншъл сървисиз” - ЕООД, за срок 6 месеца - в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си; ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.

17013

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262к, ал. 2 ТЗ с определение от 14.ХII.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 3361/2005 на план за преобразуване на “РЕИ лифтс” - ЕООД, чрез отделяне на еднолично търговско дружество и доклад на управителя.

17014

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 264б, ал. 1 ТЗ с определение от 18.ХII.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 26528/93 на план за преобразуване на “Унитех - 93” - ООД, чрез промяна на правната му форма в акционерно дружество “Унитех - 93” - АД.

17015

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 18.ХII. 2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4210/2003 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Димитров, Чомпалов и Тодорова” - ООД.

15323

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 4210/2003 вписва промени за “Димитров, Чомпалов и Тодорова” - ООД: вписва прехвърляне на 9 дружествени дяла от Кольо Делев Делев на Йордан Николов Чомпалов, 3 дружествени дяла от Кольо Делев Делев на Димитър Петров Димитров и 2 дружествени дяла от Галина Христофорова Георгиева на Катя Атанасова Тодорова; заличава като съдружници Кольо Делев Делев и Галина Христофорова Георгиева; премества седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, ж.к. Стрелбище, ул. Майор Първан Тошев 22 - 24, ет. 1; вписва нов дружествен договор.

15324

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 8800/2003 вписва промени за “ТВ продажба” - ООД: заличава като управител Ася Димитрова Тихинова; вписва като управител Анита Бошнаковска-Блажевска, която ще управлява и представлява дружеството.

15325

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 3900/2004 вписва промени за “Димел трейд” - ЕООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от Димитър Луканов Луканов на Васил Григоров Стефанов; заличава като едноличен собственик Димитър Луканов Луканов; вписва като едноличен собственик Васил Григоров Стефанов; заличава като управители Димитър Луканов Луканов и Марийка Димитрова Андреева; дружеството ще се управлява и представлява от Васил Григоров Стефанов; вписва нов учредителен акт.

15326

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 22.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 255/2004 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Оркид спортс карс - България” - ЕООД.

15327

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 13110/2004 вписва промени за “Имоти строителство архитектура” - ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Димитър Петров Балкански на Нели Руменова Насева; заличава като съдружник и управител Димитър Петров Балкански; вписва като съдружник Нели Руменова Насева; премества седалището и адреса на управление в София, район “Изгрев”, ж.к. Изгрев, бул. Цариградско шосе, бл. 10, вх. 1, ет. 5, ап. 13; дружеството ще се управлява и представлява от Юлиян Седефов Инджов; вписва нов дружествен договор.

15328

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 7753/2005 вписва промени за “Индустриален парк Елин Пелин” - АД: премества седалището и адреса на управление от София, район “Изгрев”, ул. Никола Габровски 16, ет. 1, офис 4, в гр. Елин Пелин, бул. София 13, ет. 4; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 22.ХI.2006 г.

15329

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7753/2005 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Индустриален парк Елин Пелин” - АД.

15330

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 11961/2005 вписва промен за “Финексин” - ЕООД: вписва прехвърляне на 35 дружествени дяла от Иван Денчев Събев на Григор Митьов Бончев; вписва като съдружник Григор Митьов Бончев; дружеството продължава дейността си като “Финексин” - ООД; вписва нов дружествен договор.

15331

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 1893/2005 вписва промен за “Гатака” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Йоанна Стефанова Драганова на Красимир Любомиров Георгиев; заличава като едноличен собственик и управител Йоанна Стефанова Драганова; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Красимир Любомиров Георгиев; премества седалището и адреса на управление в София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 22, вх. Г, ет. 6, ап. 85; дружеството ще се управлява и представлява от Красимир Любомиров Георгиев; вписва нов учредителен акт.

15332

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 1141/2005 вписва промени за “КЛМ България” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 102 700 лв. на 650 300 лв.; вписва нов учредителен акт.

15333

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2006 г. по ф.д. № 7954/2005 вписва промени за “Френдс” - ООД: вписва прехвърляне на 84 дружествени дяла от Кирил Нинов Киров на Йоана Минкова Спасова-Дикова; заличава като съдружник и управител Кирил Нинов Киров; вписва като съдружник и управител Йоана Минкова Спасова-Дикова; дружеството ще се управлява и представлява от Йоана Минкова Спасова-Дикова и Евгений Луков Зумпалов заедно и поотделно.

15334

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15699/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ал - експрес” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Захарна фабрика, бл. 19, вх. А, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: авторемонтни услуги, търговия с автомобили, автомобилни аксесоари, гуми и масла, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортна и спедиционна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Александър Николов Иванов и Валентин Михайлов Михайлов и се управлява и представлява от Александър Николов Иванов.

15779

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15607/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кремена” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Княжево, ул. Студен кладенец 8, с предмет на дейност: педагогически и образователни услуги, организиране на курсове, детски центрове, детски градини, училища за основно и средно образование, консултантски услуги в областта на образованието и културата, търговска дейност, внос и износ на стоки и услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Кремена Николаева Пенкова, която го управлява и представлява.

15780

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16100/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пловдив 173” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Хан Аспарух 53, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки, за които няма забранителен или лицензионен режим, внос, износ, търговско представителство и посредничество, строителна, спедиторска, складова, лизингова, информационна дейност, консултантски услуги, реклама, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Марчело Делмонте, който го управлява и представлява.

15781

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 3376/2006 вписва промени за “Макс - Бет” - ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност (след получаване на съответното разрешение), маркетинг, рекламна и туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; вписва промяна в учредителния акт.

15782

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15916/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Галина 2006” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Княз Борис I № 99, ет. 3, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, строителство, строително-ремонтна дейност и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, управление на недвижими имоти, посредничество и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Елгадор Кънстракшън Кампъни Лимитид” и се управлява и представлява от управителя Димитър Александров Михайлов.

15783

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16210/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ИД Инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, Жилищна група “Южен парк”, бл. 27, вх. А, офис 1, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, управление, отдаване под наем или под аренда на недвижими имоти, обзавеждане, дизайн и вътрешен интериор на недвижими имоти, посредническа дейност, строителство на сгради и съоръжения, проектиране, транспортни услуги, рекламно-информационна, професионално-образователна и научноизследователска дейност, външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,с едноличен собственик на капитала Даниела Иванова Илиева, която го управлява и представлява.

15784

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15565/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ивда - Гео” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 2, РУМ Дружба 2, срещу блок 205, магазин 4, с предмет на дейност: външна, вътрешна, комисионна, консигнационна и оказионна търговия на едро и дребно със строителни стоки и всякакви други стоки, транспортни услуги и превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, консултантска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество (без процесуално), хотелиерство и ресторантьорство, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Иванка Георгиева Давчева, която го управлява и представлява.

15785

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15556/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Арт тайм” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Светлоструй 19, вх. Б, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в страната или в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид на едро или дребно, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ, ресторантьорство, хотелиерство, туристическа дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ивайло Чавдаров Саздов, който го управлява и представлява.

15786

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15643/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Агрофутър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Панчарево”, кв. Казичене, Северна промишлена зона, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, продажба на стоки от собствено производство, в т.ч. и земеделска продукция, внос-износ на земеделски продукти, млекоизкупуване и млекопреработка, производство на биогорива, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, застрахователни, банкови, валутни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Венцислав Василев Велев, който го управлява и представлява.

15787

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15404/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Валавто - 06” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Плана планина 15, ет. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Борис Пеев Делипавлов, който го управлява и представлява.

15788

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15363/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Налбант Оглу” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, кв. Редута, ул. Калиманци 35, бл. 102, вх. Е, ет. 7, ап. 82, с предмет на дейност: внос, износ, търговия на едро и дребно със селскостопански и други производствени машини, търговия със селскостопански, строителни, текстилни и други стоки, промишлено, индустриално и жилищно строителство, инженерингова дейност, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, информационна, консултантска, маркетингова и издателска дейност, транспортна дейност, вътрешни и международни превози и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Аднан Дерсе и Етхем Дерсе и се управлява и представлява от Аднан Дерсе.

15789

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15118/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Гриин валей джирон България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Добромир Хриз 13, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, външно- и вътрешнотърговска дейност, комисионни сделки, транспортна дейност в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Чанг Шинг Майк Дии и се управлява и представлява от управителя Чанг Шинг Майк Дии и Ли Дзяи, като Чанг Шинг Майк Дии има право да сключва сделки и да представлява дружеството самостоятелно и неограничено, а Ли Дзяи има правото да сключва сделки и да представлява дружеството самостоятелно до 600 лв., а за действия с финанси, надхвърлящи посочената сума, се иска съгласието на едноличния собственик.

15790

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16014/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алфа омега дизайн” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Златен рог 18, с предмет на дейност: внос, износ, търговия, покупко-продажба на недвижими имоти, авторемонтна, сервизна, рекламна, издателска и консултантска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство, изкупуване, преработка и търговия с всички видове селскостопански, хранителни, промишлени и битови стоки, туристическа, спедиционна и комисионна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Александър Николаев Николов, който го управлява и представлява като управител.

15854

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15619/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Драго Драганов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. 22 септември 14, вх. Б, ет. 5, с предмет на дейност: управление на недвижима собственост, външна и вътрешна търговия със стоки и услуги в първоначален, преработен или обработен вид, комисионерска и посредническа дейност, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетингова и лизингова дейност, извършване на всякакъв вид услуги (без забранените със закон) и всякакви други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Драгомир Михайлов Драганов, който го управлява и представлява като управител.

15855

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 21347/92 вписва промени за “Дениа” - ЕООД: вписва прехвърляне на 15 дружествени дяла от Педраза Родригес Хосе на Албена Стефанова Сотирова; вписва като съдружник Албена Стефанова Сотирова; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Дениа” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Албена Стефанова Сотирова; вписва нов дружествен договор.

15856

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 6.ХII.2006 г. по ф.д. № 34418/92 вписва прехвърляне на предприятието на СД “Георги Ангелов и син” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Булгари адверт” - ЕООД.

15857

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 13731/94 вписва промени за “Трансстрой - Автоматика и монтажи” - АД: заличава като член на съвета на директорите Симеон Веселинов Евтимов; вписва като член на съвета на директорите Александър Димитров Касандров.

15858

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13731/94 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Трансстрой - Автоматика и монтажи” - АД.

15859

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХII.2006 г. по ф.д. № 15015/94 вписва промени за “Лазар и Ко” - ЕООД: заличава като управител Стоян Георгиев Лазаров; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Камелия Кузманова Лазарова.

15860

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2006 г. по ф.д. № 1127/89 вписва поемане на предприятието на ЕТ “Макот - Георги Джокин”, собственост на Георги Стефанов Джокин, от неговия наследник Лияна Георгиева Джокина и я вписва като ЕТ “Макот - Георги Джокин - Лияна Джокина”.

15861

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 2332/89 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Меги - Веско Стефанов” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Меги ВС” - ООД (рег. по ф.д. № 5258/2006 на СГС).

15862

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 29210/91 вписва прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “ТФ - Миро - 90 - Мирослав Иванов” (рег. по ф.д. № 4107/94) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на ЕТ “Методи Митев - Комерс” и променя наименованието от ЕТ “Методи Митев - Комерс” на ЕТ “ТФ - Миро - 90 - Методи Митев”.

15863

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 28612/92 вписва промени за “Тепеде - България” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. 20 април 11, ет. 4, ап. 13; заличава като управител Владимир Цонев Ботев; вписва като управител Лудвиг Крикор Хайрабедян; вписва нов учредителен акт.

15864

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 9715/92 вписва промени за “Вива - И” - ООД: вписва прехвърляне на 51 дружествени дяла от “Виессе” - ООД, на Никола Атанасов Колаков; заличава като съдружник “Виессе” - ООД; вписва нов дружествен договор.

15865

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 3989/94 вписва промени за “Корпоративна търговска банка” - АД: вписва увеличение на капитала от 38 866 810 лв. на 50 000 000 лв. чрез издаване на 1 113 319 нови безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. всяка една.

15866

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2006 г. по ф.д. № 19328/94 вписва промени за “Метаконсулт БГ” - ЕООД: вписва промяна на наименованието от “Метаконсулт БГ” - ЕООД, на “Юронекс” - ЕООД; вписва промяна в дружествения договор.

15867

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15551/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хайке 5” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Юрий Гагарин 65А, вх. Б, ап. 19, с предмет на дейност: планиране, конструкция, строителство, монтаж, пуск и поддръжка на инсталации, съоръжения в екологията, ловен туризъм, развитие на горско стопанство, животновъдство, земеделие и селско стопанство и други услуги, незабранени от закона, чийто обем налага делата им да се водят по търговски начин. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Фолкер Ленски, който го управлява и представлява като управител.

15868

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2006 г. по ф.д. № 15100/2006 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество “Беленерджи” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ул. Илиенско шосе 3, с предмет на дейност: производство и продажба на електроенергия и топлоенергия от възобновяеми енергийни източници, изграждане и управление на енергогенериращи мощности до 5 MWT, консултантски услуги в областта на енергетиката, всякакви други търговски сделки, за извършването на които не съществува нормативно установена забрана или разрешителен режим. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една, с едноличен собственик на капитала “Бултекс” - ЕАД, със съвет на директорите в състав: Димитър Тодоров Илиев - изпълнителен директор и председател на СД, Светлозара Стефанова Печинова-Илиева - зам.-председател на СД, и Гергана Любенова Грудева, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Димитър Тодоров Илиев.

18000

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 14385/2006 открива нова партида на “Газтрейд - Ботевград” - ООД, в регистъра за търговски дружества във връзка с постановено решение на Софийския окръжен съд за преместване на седалището и адреса на управление от Ботевград, ул. Сан Стефано 11, ет. 1, в София, район “Младост”, бул. Цариградско шосе 180, ет. 2.

18001

Софийският градски съд на основние чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15207/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ЗМ ауто” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, бул. Сливница 131, с предмет на дейност: автосервизна дейност и продажба на резервни части, диагностика, автоелектроуслуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна и консултантска дейност, сделки с недвижими имоти, производство и покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Велизар Александров Зарев, който го управлява и представлява като управител.

18002

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15237/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Васисвет” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. А. П. Чехов 31, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: консултантска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, представителство на местни и чуждестранни лица, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Светлин Христов Мирчев и Василка Крумова Петрова-Хаджипапа и се управлява и представлява от Светлин Христов Мирчев.

18003

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14947/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лоял корект” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 1, бл. 033, вх. Д, ап. 8, с предмет на дейност: предоставяне на услуги, посредничество, представителство, строителство, инвестиране, проектиране, конструиране, търговия със стоки, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, за която не съществува изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Живков Чакъров и Илчо Божидаров Стоименов, които го управляват и представляват заедно.

18004

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 12656/2006 открива нова партида на “МВЕЦ Чомаковци” - ООД, в регистъра за търговски дружества във връзка с постановено решение на Пловдивския окръжен съд за преместване на седалището и адреса на пруавление от Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 18, ет. 1, ап. 2, в София, бул. Патриарх Евтимий 10, ет. 1, ап. 2.

18005

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15091/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кузел Нет” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 2, бл. 510, вх. Б, ет. 6, ап. 20, с предмет на дейност: доставка на интернет достъп чрез собствено изградена меднооптична инфраструктура или чрез други възможни технически средства, пренос на данни, покупко-продажба на софтуерни стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, всякаква друга търговска дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Илиян Николаев Николов, който го управлява и представлява като управител.

18006

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15311/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Стеги” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Петър 9, ап. 18, с предмет на дейност: търговско и спортно представителство и посредничество; вътрешно- и външнотърговска дейнос; внос и износ; мениджмънт и маркетинг; туристическа, хотелиерска и ресторантьорска дейност; букмейкърска дейност; организиране и провеждане на спортни и развлекателни игри; комисионна, рекламна и консултантска дейност; строителна и транспортна дейност и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Гимера” - ООД, и Стефан Стоянов Орманджиев и се управлява и представлява от Петър Иванов Стоянов и Елена Василева Орманджиева заедно и поотделно.

18007

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15144/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Климатични системи 3” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, бул. Климент Охридски 16, ет. 4, офис 3, с предмет на дейност: производство на метални изделия, климатични системи, отоплителни тела, вентилационни системи и водопроводни части, строителна дейност, ремонтни работи, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5010 лв., със съдружници Калин Ангелов Ангелов, Румен Любомиров Кацаров и Янко Христов Христов, които го управляват и представляват като управители заедно или поотделно, като при сделки на стойност над 10 000 лв. са необходими подписите на двама от управителите.

18008

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15074/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Моника 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба, бл. 37, вх. Г, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с плодове и зеленчуци, изкупуване, транспортиране, внос, износ, съхранение, сортиране и дистрибуция на плодове и зеленчуци, наем и покупко-продажба на складови помещения, търговски обекти и транспортни средства за осъществяване на посочените дейности, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон, за които не се изисква надлежно разрешение от компетентен държавен орган преди регистрацията на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Евгени Илиев Иванов, който го управлява и представлява като управител.

18009

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 3820/98 вписва промени за “Ел. Джи. Ес. - 99” - ООД: вписва прехвърляне на 315 дружествени дяла от Маринчо Андреев Петков на Борислав Душков Михайлов; вписва нов дружествен договор.

18010

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14942/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сити пойнтер” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Георги С. Раковски 138, с предмет на дейност: производство и монтаж на табели с наименование на улиците и рекламни табели към тях за външна реклама. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Митев Филипов и Михаил Савас Теохаридис и се управлява и представлява от Кирил Митев Филипов.

18011

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14936/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Номер 47” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Живко Николов 17, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия; посредничество и търговско представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина; покупка, строеж, проектиране и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; бартерни, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови и лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски услуги; рекламна дейност, мултимедиен и уебдизайн, интернет услуги; ноу-хау, разработване и продажба на информационни системи и софтуерни продукти и извършване на технически услуги по внедряването и поддръжката им, както и други дейности, за които няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Богомил Иванов Павлов, който го управлява и представлява като управител.

18012

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15150/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Булмес груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Модерно предградие, ул. Георги Караславов 12, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност, строително-монтажна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, както и друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Димитър Пеев Димитров, който го управлява и представлява.

18013

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14344/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Луилмот” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Борово 52, вх. Г, ет. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; хотелиерски, програмни, импресарски услуги; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; комисионни, спедиционни и превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, която е в съответствие със закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ребека Емили Луилмот и Андрю Луилмот и се управлява и представлява от Ребека Емили Луилмот.

18014

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХII.2006 г. по ф.д. № 19162/91 вписва промени за “Диагнозис Си и Ес” - ООД: заличава като управители Александър Тодоров Панушев и Цветан Цанков Ботев; вписва като управител Севгин Ахмедов Молаюмеров, който ще управлява и представлява дружеството.

18015

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266 ТЗ с решение от 1.ХII.2006 г. по ф.д. № 33430/92 вписва прекратяването на “Жи - Ви” - ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Александър Атанасов Великов и срок за ликвидацията 1 година.

18016

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 9581/2004 вписва прекратяването на “Болкан милитъри мениджмънт” - АД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Дияна Иванова Петрова и срок за ликвидацията 8 месеца.

18017

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2006 г. по ф.д. № 20852/94 вписва промени за “Йотун паудер коутингс България” - ЕООД: заличава като управител Галин Йорданов Ганчев; вписва като управител Димитър Лазаров Канзафиров.

18018

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2006 г. по ф.д. № 11773/2005 вписва промени за “Балкан консракшън - Балкон” - ООД: вписва прехвърляне на 80 дружествени дяла от Томас Десиллас на Илиас Анастасиос Ангеликас; вписва като съдружник Илиас Анастасиос Ангеликас; вписва нов дружествен договор.

18019

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15180/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алексима” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Лавандула 45, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, лизинг, складови сделки, представителство (без процесуално), посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство, ресторантьорство, рекламни и информационни услуги, както и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Александър Ботев Борисов, който го управлява и представлява като управител.

18020

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14822/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “БМГ 2007” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Евлоги Георгиев 149, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти и вещни права върху тях, отдаването на имоти под наем, управление на имоти, търговско представителство и посредничество, комисионерство, туризъм, хотелиерство, строителство, проектиране, външнотърговска дейност, производство, преработка и търговия със стоки за широко потребление, промишлена и битова техника, както и всякаква друга стопанска и търговска дейност или услуги, незабранени изрично със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Цветанов Леков, Милена Цветанова Лекова и Юлия Антонова Лекова и се управлява и представлява от Юлия Антонова Лекова.

18021

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.I.2004 г. по ф.д. № 11270/2002 вписва промени за “Сейл комерс” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 2 317 400 лв.; увеличението е извършено с непарична вноска, представляваща търговска марка “Кентон” за територията на Република Киргизстан.

18022

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХI.2006 г. по ф.д. № 11270/2002 вписва промени за “Сейл комерс” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 2 317 400 лв. на 12 051 200 лв., капиталът е увеличен с непарична вноска - недвижими имоти на стойност 9 773 800 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 21.ХI.2006 г. на Софийския градски съд, фирмено отделение, 7 състав, по дело № 415/2006; вписва като съдружници Румен Кирилов Шилев и Александър Димитров Найденов; дружеството продължава деността си като дружество с ограничена отговорност “Сейл комерс” - ООД; вписва дружествен договор на “Сейл комерс” - ООД.

18023

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14963/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Миктрейд” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 1, бл. 151, вх. Г, ет. 1, ап. 91, с предмет на дейност: строителство на жилищни и промишлени сгради, ремонтна дейност в строителството, търговия със строителни материали, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, извършване на услуги, както и всички дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Радослав Асенов Стоянов и Цветан Съботинов Йорданов и се управлява и представлява от Радослав Асенов Стоянов.

18024

Софийският градски съд на основнаие чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14851/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Грасалема инверсионес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, бул. Александър Стамболийски 51, ет. 7, офис 10, с предмет на дейност: строителство, проектиране, ремонт, реконструкция и модернизация, инженеринг, строителство на жилища и промишлени обекти, строеж или обзавеждане на недвижими вещи с цел продажба, производство и изкупуване на продукция, външнотърговски сделки, покупка на стоки с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба; търговско представителство и посредничество, маркетинг, посредническа и лизингова дейност, рекламни и информационни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Луис Мануел Руби Бланк и се управлява и представлява от управителя Луис Мануел Руби Бланк и Яна Павлова Пейчева заедно и поотделно.

18025

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14906/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Домус Италия” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Юри Венелин 13, с предмет на дейност: покупка на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на мебели и аксесоари за обзавеждане на дома, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Лука Труант и Томас Ърнест Папаис и се управлява и представлява от Лука Труант.

18026

Софийският градски съд на основнаие чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2006 г. по ф.д. № 15223/2006 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество “Риал ленд фънд” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Гюешево 83, Бизнес център “Сердика”, с предмет на дейност: покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга търговска дейност, позволена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една, с едноличен собственик на капитала “Райт Плейс Корпорейшън”, със съвет на директорите с мандат 3 г. в състав: Павел Красимиров Трифонов, Красен Василев Василев и Димитър Димчев Грозев и се управлява и представлява от изпълнителния директор Павел Красимиров Трифонов.

18027

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14793/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Биг ноус” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, пл. Света Неделя 16, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни дейности и свързаните с тях услуги, както и друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Питър Джон Робертс, който го управлява и представлява като управител.

18028

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 15439/94 вписва промяна за “Стандарт газ трейдинг” - АД: заличава като член на съвета на директорите Атанас Николаев Сугарев.

18029

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13584/2004 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Изипей” - АД.

18030

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 845/2004 вписва промени за “Акон билдинг енд индъстрис” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала на дружеството, от Иван Славеев Геновски на Даниела Димитрова Белова; заличава като собственик и управител Иван Славеев Геновски; вписва като собственик и управител Даниела Димитрова Белова; премества седалището и адреса на управление в София, район “Сердика”, ул. Мара Бунева 37; дружеството се управлява и представлява от Даниела Димитрова Белова.

18031

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 12654/2004 вписва промени за “Кери 2” - ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Ивайло Стоянов Димитров на Венцислав Стефанов Гаврилов; заличава като съдружник Ивайло Стоянов Димитров; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Кери 2” - ЕООД; заличава като управител Ивайло Стоянов Димитров; дружеството се управлява и представлява от управителя Венцислав Стефанов Гаврилов.

18032

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2006 г. по ф.д. № 29767/91 вписва промени за “Смрика - 91” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Стоян Илиев Величков; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Стоян Илиев Величков на “Шокодоро” - ООД, представлявано от Драган Банзур; вписва като едноличен собственик на капитала “Шокодоро” - ООД, Белийз; премества седалището и адреса на управление от район “Оборище”, ул. Искър 11, в район “Сердика”, ж.к. Банишора, бл. 28, вх. Б1, ет. 2, ап. 28; вписва като управител Милко Николов Велков, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт на дружеството.

18033

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15029/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фауст” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 7, бл. 716, вх. Б, ет. 2, ап. 37, с предмет на дейност: полагане на огнеустойчиви покрития, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, производство с цел продажба на всякакви стоки, незабранени със закон, внос, износ, търговско представителство, посредничество, лизинг, туризъм, складова, дистрибуторска, транспортна и спедиторска дейност, реклама, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собстевник на капитала Стоян Францов Августинов, който го управлява и представлява.

18034

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 11514/2006 вписва промени за “Оберхаус” - ЕООД: вписва промяна на наименованието от “Оберхаус” - ЕООД, на “Имоти 24” - ЕООД; вписва промяна на седалището и адреса на управление: София, район “Средец”, ул. Васил Левски 46, ап. 5; вписва промени в учредителния акт.

18035

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14834/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ХК Долен Искър 6” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Св. Иван Рилски 64, с предмет на дейност: производство на електроенергия - изграждане, поддържане и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия, вкл. от възобновяеми източници, търговия с електроенергия, търговско представителство и посредничество при внос и износ на енергия (след издаване на необходимите лицензии и разрешения), строително проектиране и управление на проекти, както и други дейности, незабранени изрично със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Емил Стоянов Русев, който го управлява и представлява като управител.

18036

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14861/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Амба сън България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Джеймс Баучер 116, ет. 3, офис 11, с предмет на дейност: търговска дейност без ограничение на вида и мястото на извършване, производство и покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, транспорт, внос, износ, реекспорт, услуги на граждани и фирми, както и всякакъв вид търговска дейност, незабранена със закон, като дейността ще се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв., със съдружници Брендан Теранс Максуел, Десислава Атанасова Атанасова и Анна Стефанова Правчанска и се управлява и представлява от Десислава Атанасова Атанасова.

18037

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14897/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Тезбус” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Градинарска 1, с предмет на дейност: внос и търговия с авточасти, сервизни, ремонтни, автотенекеджийски услуги, транспорт, внос и търговия с МПС, посредничество, представителство, спедиторска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Митко Василев Димитров, Божидар Николаев Трайков, Никола Миладинов Асенов, Павел Николов Граматиков и Красимир Димитров Арсов и се управлява и представлява от Никола Миладинов Асенов и Красимир Димитров Арсов само заедно.

18038

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15303/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тектоника - БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Евлоги Георгиев 40, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: предприемаческа дейност в областта на строителството, проучване, проектиране и строеж на сгради с жилищен и нежилищен характер, извършване на строително-монтажни и ремонтни работи чрез възлагане, изграждане и продажба на новопостроени жилища и други обекти, посредническа дейност и търговия с недвижими имоти, инженерингова дейност и дизайн, вътрешна и външна търговия, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица, маркетинг, мениджмънт, предоставяне на специализирани консултантски услуги, ноу-хау, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Румен Желязков Иванов, който го управлява и представлява като управител.

18039

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15637/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Агрофууд консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Захарна фабрика, бл. 62, вх. А, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност; продажба на стоки от собствено производство, в т.ч. и земеделска продукция; внос-износ на земеделски продукти, изкупуване и преработка на мляко, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; застрахователни, банкови и валутни сделки; складови, лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всички останали дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ива Димитрова, която го управлява и представлява като управител.

18040

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ по ф.д. № 1171/92 вписва поемане на предприятието на ЕТ “Йоди - Йордан Иванов”, собственост на Йордан Димитров Иванов, от неговата наследница Николина Георгиева Иванова и я вписва като едноличен търговец с фирма “Йоди - Йордан Иванов - Николина Иванова”.

18041

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 7257/2001 вписва промени за “Тема нюз” - АД: заличава като членове на съвета на директорите Денка Стефанова Василева, Валери Любенов Запрянов и Валери Тодоров Ценков; вписва като членове на съвета на директорите за срок 5 г. Денка Стефанова Василева, Валери Любенов Запрянов и “Петрол холдинг” - АД (рег. по ф.д. № 3320/95 на Варненския окръжен съд), представлявано от Орлин Тодоров Тодоров; дружеството е със съвет на диреторите в състав: Денка Стефанова Василева - председател на СД, Валери Любенов Запрянов - зам.-председател и изп. директор, и “Петрол холдинг” - АД, представлявано от Орлин Тодоров Тодоров; дружеството се представлява от изпълнителния директор Валери Любенов Запрянов.

18042

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7257/2001 на проверения и приет годишен финаннсов отчет за 2005 г. на “Тема нюз” - АД.

18043

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХII.2006 г. по ф.д. № 4172/2001 вписва промяна за “Евро-рент 2001” - ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление в София, район “Красна поляна”, ул. Хъшове, бл. 28, вх. А, ет. 3, ап. 8.

18044

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 7705/2002 вписва промени за “Херон интернешънъл” - ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Анета Владимирова Велева на “Носетра” ЛТД; заличава като едноличен собственик и управител Анета Владимирова Велева; вписва като едноличен собственик “Носетра” ЛТД, Кипър; вписва промяна на седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Синчец 14; вписва промяна на предмета на дейност: търговско посредничество, представителство и агентство, вътрешно- и външноикономическа дейност, рекламна и туристическа дейност, придобиване, строителство, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; дружеството ще се управлява и представлява от Георги Иванов Владов; вписва нов учредителен акт.

18045

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 9565/2002 вписва промени за “Професионален информационен мениджмънт - Прима” - АД: вписва промяна във вида на акциите, които от акции на приносител стават поименни акции; вписва увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 2 000 000 лв. чрез издаване на нови 195 000 поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка една; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 15.VI.2006 г.

18046

Софийският градски съд на основание чл. 491а във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9565/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Професионален информационен мениджмънт - Прима” - АД.

18047

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 2076/2002 вписва промени за “Дегстрой” - ООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Румяна Данаилова Петрова на Руска Велкова Петрова; заличава като съдружник Румяна Данаилова Петрова; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Дегстрой” - ЕООД; вписва като управител Руска Велкова Петрова, която ще управлява и представлява дружеството.

18048

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.2007 г. по ф.д. № 733/2002 вписва промени за “Илиев - 95” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Кирил Любенов Илиев на Стоян Славчев Стоянов; заличава като едноличен собственик Кирил Любенов Илиев; вписва като едноличен собственик Стоян Славчев Стоянов; заличава като управител Кирил Любенов Илиев; вписва като управител Стоян Славчев Стоянов; вписва нов учредителен акт.

18049

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 1211/2003 вписва промени за “Бългериън туризъм сървисис” - ЕООД: вписва увеличение на капитала с непарична вноска от 5000 лв. на 309 600 лв., съгласно тройна съдебно-оценителна експертиза по дело № 429/2006, приета с определение на СГС от 22.ХI.2006 г.; вписва като съдружник “Еджтек венчърс” - ООД, САЩ; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Ино венчърс” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Атанас Костадинов Шарков; вписва нов дружествен договор.

18050

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 13172/95 вписва промени за “Трейд майстер” - ЕООД: заличава като управител Васил Димов Димов; вписва като управител Иван Цветанов Младенов; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Пламен Василев Тюркеджиев и Иван Цветанов Младенов заедно и поотделно.

18051

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 19833/95 вписва промяна за “Свежин Гюров” - ЕООД: вписва промяна на наименованието от “Свежин Гюров” - ЕООД, на “ТТМ” - ЕООД.

18052

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 4158/95 вписва промени за “Корекс” - ООД: вписва прехвърляне на 260 дружествени дяла от Марта Георгиус Корфиати на Георгиос Корфиатис и на 104 дружествени дяла от Ставрос Атанасиос Екизоглу на Георгиос Корфиатис; заличава като съдружници Марта Георгиус Корфиати и Ставрос Атанасиос Екизоглу; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Корекс” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик и управител Георгиос Корфиатис.

18053

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХII.2006 г. по ф.д. № 2203/91 вписва поемане на предприятието на ЕТ “Даниела - М - Емил Змейков”, собственост на Емил Захариев Змейков, от неговата наследница Мария Василева Змейкова и я вписва като ЕТ “Даниела - М - Мария Василева”.

18054

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 18045/93 вписва промени за “Първа инвестиционна банка” - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 20 00 000 лв. на 100 000 000 лв. чрез издаване на нови 8 000 000 обикновени безналични акции с номинална стойност 10 лв. всяка една; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 17.III.2006 г.

18055

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14508/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “България ленд вю” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, кв. Лозенец, бул. Христо Смирненски 26, ап. 3, с предмет на денйост: консултантски услуги, сделки с недвижими имоти, вкл. покупко-продажба и управление, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, внос, износ, реекспорт, бартер, комисионна, спедиционна, лизингова дейност, складова, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Тони О’Нийл, който го управлява и представлява.

18056

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 23713/91 вписва промяна за “Синдикална спестовна каса” - АД (в ликвидация); удължава срока за ликвидацията с 6 месеца.

18057

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 1736/2006 вписва промени за “Бимер” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 259 000 лв., капиталът е увеличен с непарична вноска - недвижими имоти на стойност 254 000 лв., съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 19.V.2006 г. на Софийския градски съд, фирмено отделение, 8 състав, по дело № 144/2006.

18058

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16294/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ена енерджи - проект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Княз Борис I № 100, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: енергийни анализи и одит, дейности в енергетиката и енергийната ефективност, ремонт и саниране на сгради, сделки с недвижими имоти, предприемаческа дейност, производство на стоки с цел продажба, транспортна, спедиционна, складова, лизингова, консултантска, издателска, проектантска, внедрителска, външнотърговска дейност, представителство и агентство на лица и фирми в страната и в чужбина, посредническа и комисионна дейност, инженеринг, маркетинг, реклама и дизайн, както и всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Димитрина Георгиева Генчева, която го управлява и представлява като управител.

18059

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15334/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “МНМ - Интер - Лан” - ООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Васил Левски 103, ет. 3, с предмет на дейност: дейност в областта на услугите, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, инвестиционно-производствена дейност, представителство и посредничество, комисионна търговия, вътрешна и външна търговия, предоставяне на далекосъобщителни услуги, както и всякаква дейност, която законите в Република България не забраняват. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Момчил Иванов Ганеков, Мина Железова Йовчева и Николай Милчев Върбанов и се управлява и представлява от Момчил Иванов Ганеков.

18060

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15942/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Скай билдинг - груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Манастирски ливади, ул. Майстор Миленко Радомирец 16, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, строителство на сгради, информационни технологии и системи, провайзор на интернет услуги, компютърни игри и игри в мрежа, внос и износ на стоки, производство, търговия и дистрибуция с промишлени, селскостопански, битови и хранителни стоки, туристическа, маркетингова, рекламна и информационна дейност, транспортна и спедиторска дейност, услуги на населението, търговско представителство и посредничество и комисионерство, както и всякакъв вид друга търговска дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Сталин Александров Петров, който го управлява и представлява като управител.

18061

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.VI.2006 г. по ф.д. № 10286/98 вписва промяна за “Граал - 2000” - ЕАД: вписва промяна във фамилното име на изпълнителния директор, което следва да се чете “Жени Радкова Шараф”.

18062

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 12281/94 вписва промени за “Класса” - ООД: вписва прехвърляне на 495 дружествени дяла от “Сайформ трейдинг лимитид” на Евгени Иларионов Блажев; заличава като съдружник “Сайформ трейдинг лимитид”, Кипър; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Класса” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала Евгени Иларионов Блажев; дружеството ще се управлява и представлява от Евгени Иларионов Блажев; вписва учредителен акт.

18063

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 3991/2003 вписва промени за “Дизайнер консептс” - ООД: вписва промяна в адреса на управление: София, район “Красно село”, ж.к. Лагера, ул. Баба Илийца 2, бл. 80А, вх. 1, ет. 2, ап. 7; вписва промяна на дружествения договор.

18064

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 11678/97 вписва промени за “Витка Божилова” - ЕООД: вписва промяна на наименованието от “Витка Божилова” - ЕООД, на “Иммоинвест.БГ” - ЕООД; вписва промяна на предмета на дейност: консултации при инвестиране в недвижим имот, строителство и инвестиране в акционерни дружества със специална инвестиционна цел - недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; вписва нов учредителен акт на дружеството.

18065

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 11394/2006 вписва промени за “Ник - Мар - НЛ” - ЕООД: вписва промяна на наименованието от “Ник - Мар - НЛ” - ЕООД, на “Тимко билд” - ЕООД; допълва предмета на дейност с “консултантска дейност, проектантска дейност и всички други съпътстващи ги дейности”; вписва изменение на учредителния акт.

18066

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13422/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Булконект” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Иван Асен 2, вх. 3, с предмет на дейност: проектиране и строителство на вятърни паркове, изготвяне на експертизи, авторски строителен надзор, търговия на едро и дребно с всякакви разрешени със закон стоки, маркетингови, лизингови и комисионни услуги, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина (при спазване на законоустановения ред), транспортно-спедиторска дейност (без пощенски записи и колетни пратки) в страната и в чужбина, недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ния Георгиева Манева и Никола Михайлов Стоянов, които го управляват и представляват.

18067

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15328/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дали - Бул” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, бул. Ал. Пушкин, бл. 65, ап. 23, с предмет на дейност: осъществяване на сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, управление на собствени и чужди недвижими имоти и права върху тях въз основа на възлагане и упълномощаване, консултантски услуги в сферата на инвестициите, пазара на недвижими имоти в страната и в чужбина и управлението на собствеността, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионни сделки и услуги, осъществяване на инвестиционни проекти в България и в чужбина, строителство и строително-ремонтни услуги, рекламни, проектантски и дизайнерски услуги, маркетингови услуги, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Амос Грюнбаум, който го управлява и представлява като управител.

18068

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15052/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Димар инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, пл. Македония 1, ет. 19, офис 197, с предмет на дейност: инвестиционна дейност в областта на строителството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мария Петрова Бухлева-Горчилова и Светослав Андонов Димитров, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18069

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 15384/2006 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество “Ренкеър” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, бул. Г. М. Димитров 1, с предмет на дейност: учредяване, управление и експлоатация на лечебни заведения за болнична или извънболнична медицинска помощ, възлагане извършването на научни, здравни, социологически и други изследвания, участие в търгове и конкурси, организиране на научни конференции, конгреси, симпозиуми и други мероприятия в областта на диагностиката, превенцията и лечението на заболявания в областта на нефрологията и диализата, както и всякаква друга дейност, незабранена от българското законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една, с едноличен собственик на капитала “Търговска лига - Национален аптечен център” - АД, със съвет на директорите в състав: Тони Йонков Веков - председател и изпълнителен директор, Таквор Бохос Бохосян - зам.-председател, и Ивайло Богомилов Боев, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Тони Йонков Веков.

18070

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15033/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алфа адвайзърс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Димитър Хаджикоцев 11, с предмет на дейност: бизнес консултантски услуги, вътрешна и външна търговия, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, превозна, спедиционна, комисионна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Андон Кирилов Ичев, който го управлява и представлява като управител.

18071

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14926/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ангел Янакиев - при Миро” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Мърфи 34, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, рекламни и информационни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ангел Орлинов Янакиев, който го управлява и представлява като управител.

18072

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15522/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Махалото” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Граф Игнатиев 9Б, с предмет на дейност: издателска дейност, рекламни и информационни услуги, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мария Йорданова Панчева, Татяна Костадинова Радева, Емил Иванчев Спахийски и Светослав Божков Божилов и се управлява и представлява от Мария Йорданова Панчева.

18073

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15372/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Архитраф” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 13, вх. 1, ет. 10, ап. 45, с предмет на дейност: проектантски услуги, рекламна дейност, търговия, търговско посредничество, други услуги за населението, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ирена Георгиева Косева и Ивайло Цветков Богданов и се управлява и представлява от Ирена Георгиева Косева.

18074

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15427/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Таема” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, кв. Стрелбище, ул. Кестенова гора 20, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, превозни, спедиционни и комисионни сделки, туристически, рекламни, информационни или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество и търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Бистра Александрова Божинова, която го управлява и представлява като управител.

18075

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14785/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Абака” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ул. Йордан Йосифов 4, с предмет на дейност: ремонт и обслужване на компютри и компютърни системи, окабеляване, доставка на интернет, създаване на компютърни клубове и зали за интернет, консултантска и инженерингова дейност в областта на компютърните технологии, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Борислав Иванов Йосифов, който го управлява и представлява като управител.

18076

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14894/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Белиру” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, бул. Витоша 58, ет. 4, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупко-продажби, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги, анализи и разработване на екологични и други инвестиционни проекти, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всички останали дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Берит Хелене Петерсен и се управлява и представлява от управителя Ролф Балцерсен.

18077

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15121/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Брокер медия” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Любляна 51, вх. В, ет. 1, ап. 26, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, за които няма забранителен или лицензионен режим; внос, износ; търговско представителство и посредничество; спедиторска, строителна, транспортна дейност; консултантски услуги, рекламна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петър Илков Пешев, Росен Луков Цветков, Кирил Иванов Трифонов и Павел Викторович Годунко и се управлява и представлява от Росен Луков Цветков и Кирил Иванов Трифонов заедно и поотделно.

18078

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 5307/2006 вписва промени за “Раком” - АД: вписва като изпълнителен директор Владо Трифонов Райков; вписва промяна в адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. Даскал Манол 1, вх. 5; дружеството се управлява и представлява от изпълнителните директори Камен Веселинов Антов и Владо Трифонов Райков заедно и поотделно; вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите, проведено на 6.ХII.2006 г.

18079

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15336/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ай Ес Кей” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Граф Игнатиев 39, ет. 5, ап. 11, с предмет на дейност: преводи от и на чужди езици, търговска, рекламна, информационна, печатна и издателска дейност, предпечатна подготовка, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Иван Спасов Клюнчев, който го управлява и представлява като управител.

18080

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14991/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Инвекс секюрити” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ж.к. Сердика, бл. 5, вх. В, ет. 4, ап. 46, с предмет на дейност: информационни и рекламни услуги, туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, външна и вътрешна търговия на едро и дребно, вкл. реекспорт, с всякакви разрешени стоки в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна, спедиторска, охранителна, консултантска дейност и услуги, агентство, както и всички други дейности и сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Стефан Пелагиев Иванов, който го управлява и представлява като управител.

18081

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15651/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “4 стар салюшънс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Стрелбище, ул. Добри Христов 3, бл. 3, ап. 25, с предмет на дейност: разработване, разпространение и поддържане на компютърен софтуер, приложения, предназначени за интернет и други програмни продукти, търговия с компютърен софтуер, програмни продукти, компютърни системи и всякакъв вид електронна техника, консумативи и принадлежности към тях, сервиз в областта на компютърните, информационните и комуникационните технологии, рекламни, информационни и импресарски услуги, консултантски услуги, туристическа и туроператорска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Реми Айзенщайн и се управлява и представлява от управителя Божидар Петров Костадинов.

18082

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15455/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “М. Ф. Б” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Славянска 19, ет. 2, ап. 25, с предмет на дейност: изграждане и функциониране на фабрика за механични преработки, за която ще извършва следните дейности: изработване, преработване и обработка, рязане на метали, монтаж и спояване на всякакви механични части, за извършване на основния предмет на дейност дружеството може да извършва всички видове търговски сделки, индустриални, финансови и всякакви други операции и дейности, свързани с основната дейност на дружеството, да придобива всякакъв вид движими вещи и недвижимо имущество, да извършва маркетинг и реклама, внос и износ, посредничество и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, външна и вътрешна търговия, спедиторска дейност, представителство и търговско посредничество, операции, отнасящи се до строителството и недвижимите имоти по принцип, като закупуване, строителство, реконструкция, продажба, администрация и управление на недвижими имоти и земи, закупуване, продажба, замяна на недвижими имоти и земи, участие в други дружества, откриване на клонове и филиали, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Емме Еффе 2” - ООД, и се управлява и представлява от управителя Мария Луиза Мерони.

18083

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15446/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Радо фуудс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, бул. Цариградско шосе 113А, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, транспорт, рекламна дейност, пазарни и маркетингови проучвания и консултации, консултантски и информационни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Радослав Тодоров Гаджов и Тома Радославов Гаджов и се управлява и представлява от Радослав Тодоров Гаджов.

18084

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14803/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сисито” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 72, вх. 1, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: производство и продажба на работно облекло; таксиметрова дейност, покупка на стоки с цел препродажба, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; комисионна, спедиционна, превозна и складова дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Силвия Траянова Велинова, която го управлява и представлява като управител.

18085

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15274/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Уотърхаус истейтс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, Бояна, ул. 732-ра 5, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, внос и износ на стоки, консултантски услуги и всякаква друга търговска дейност, незабранена от действащото законодателство. Дружеството е с неопределен срок с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Дейвид Джон Долън, който го управлява и представлява като управител.

18086

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решене по ф.д. № 14811/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Венто клима - 06” - ООД, със седалище и адрес на управление София, гр. Банкя, ул. Кракра 15, с предмет на дейност: поставяне и ремонт на климатици, търговска дейност с всякакъв вид стоки, разрешени от българските закони, вкл. внос и износ, бартерни сделки, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, производство и покупка на стоки с цел продажба, строителна дейност, посредничество и комисионерство, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от българското законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мирослав Симеонов Гайдарски и Виктор Радосветов Райнов, които го управляват и представляват.

18087

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 7011/2006 вписва промени за “Фишари трейдинг” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от София, район “Красно село”, ж.к. Хиподрума, бл. 129, вх. А, ет. 5, ап. 4, в Банско, ул. Иван Джолев 5; вписва промяна на предмета на дейност: търговско представителство и посредничество, управление и експлоатация на рибовъдни стопанства, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, управление и експлоатация на хотели и туристически обекти, рекламна дейност, строителство и реставрация, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

18088

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15563/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кимберлит” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, кв. Горубляне, бул. Самоковско шосе 1, с предмет на дейност: търговска и производствена дейност, фризьорство, козметика, масажи, маникюр и педикюр, солариум, ресторантьорство и хотелиерство, търговия с хранителни стоки (след издаване на необходимите разрешения и лицензии), туристически услуги, транспортни услуги със собствени и наети транспортни средства, автосервизна дейност, шивашки услуги, агентски и брокерски услуги, внос-износ, международен сухопътен, въздушен и морски транспорт, спедиция, складова дейност и дистрибуция, представителство и посредничество, покупка и производство на стоки с цел продажба, маркетингова дейност, строителна, инвеститорска и проектантска дейност, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Валентина Георгиева Стаменова, която го управлява и представлява като управител.

18089

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15692/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Терел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Царево село 6, вх. А, с предмет на дейност: проектиране, строителство на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, консултантска дейност в областта на строителството, търговия в страната и в чужбина, комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна, информационна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Елвина Евгениева Терзиева, която го управлява и представлява като управител.

18090

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15462/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Оме” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Цар Симеон 71, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени стоки и услуги; сервизна и ремонтна дейност на моторни превозни средства; търговия с хранителни стоки; ресторантьорство и създаване на вериги от заведения за хранене и кафе-аперитиви, складова и спедиторска дейност, посредническа и консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Емил Георгиев Йорданов, който го управлява и представлява като управител.

18091

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.IV.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 10352/2005 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Лакто - Вита” - АД.

18345

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IV.2007 г. по ф.д. № 6079/2003 випсва промени за “ПМ прес” - ЕООД: вписва като прокурист Илияна Петрова Захариева; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Петър Атанасов Манджуков и прокуриста Илияна Петрова Захариева заедно и поотделно.

18346

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15141/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Муви” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 705, вх. А, ап. 69, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и чужбина, транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, строителство, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, туристическа дейност, рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Веселин Иванов Волев, който го управлява и представлява.

18347

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14909/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мобил Дик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ул. Дечко Узунов 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, подажба на стоки от собствено производство, вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, търговско представителство и посредничество, транспортни, спедиционни и превозни сделки, комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, лизинг, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Димитър Лозанов Диканчев, който го управлява и представлява.

18348

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 2687/2003 вписва промени за “Ферайнигте бергбанен - България” - ООД: заличава като съдружник Веселин Борисов Воденичаров; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Веселин Борисов Воденичаров на “Пропърти интернешънъл” - ЕООД, представлявано от Сийка Стефанова Воденичарова; вписва като съдружник “Пропърти интернешънъл” - ЕООД (рег. по ф.д. № 8443/2000); вписва прехвърляне на 45 дружествени дяла от “Ферайнигте бергбанен ГмбХ” на “Елора мениджмънт лимитид”; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от “Хинтерщодер-вурцералм бергбанен” - АД, на “Елора мениджмънт лимитид”; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от “Пропърти интернешънъл - ЕООД, на “Елора мениджмънт лимитид”; заличава като съдружници “Ферайнигте бергбанен ГмбХ”, Австрия, фирмен номер 184087t по описа на Фирмена книга на Регионалния съд Инсбруг, “Хинтерщодер-вурцералм бергбанен” - АД, фирмен номер 184867р по описа на Фирмена книга на Градски съд, гр. Щайер, и “Пропърти интернешънъл” - ЕООД (рег. по ф.д. № 8443/2000); дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Ферайнигте бергбанен - България” - ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала “Елора мениджмънт лимитид”, Британски Виржински острови, рег. № 1023042, Трайдънт тръст къмпани, Трайдънт Чембърс, п.к. 146, Роуд Таун Тортола; заличава като управители Веселин Борисов Воденичаров и Хелмут Холцингер; вписва като управител Костадин Илиев Костадинов; вписва преместване на седалището и адреса на управление от район “Лозенец”, ул. Горски пътник 54, в район “Триадица”, бул. Патриарх Евтимий 63; дружеството се управлява и представлява от Костадин Илиев Костадинов; вписва нов учредителен акт на дружеството.

18349

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 10727/2003 вписва промени за “Снейп” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Иванка Благоева Газдова на Валентин Христов Найденов; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Иванка Благоева Газдова; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Валентин Христов Найденов; вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Красно село”, ул. Нишава 47, вх. В, ет. 2, ап. 3; дружеството се управлява и представлява от Валентин Христов Найденов.

18350

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14711/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хидромек” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Кремиковци”, кв. Враждебна, ул. 47 № 24, с предмет на дейност: сроителство; изкопни дейности; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, намален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки; международна търговска, транспортна и спедиторска дейност; складови сделки; лизингови сделки, внос и износ на стоки, както и всички незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Светлин Грозданов Стоянов, който го управлява и представлява.

18351

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14027/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кристина 07” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, кв. Хаджи Димитър, бл. 132, вх. В, ет. 5, ап. 74, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с позволени от закона стоки; внос, износ, реекспорт, бартерни сделки; превоз на пътници и товари; производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения; преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността; търговия с всички видове вторични суровини, производство и търговия с алкохол и безалкохолни напитки; обмен на валута, туристически услуги; търговия с хранителни и промишлени стоки; други дейности, незабранени със закон, указ или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Стефан Кирилов Христов, който го управлява и представлява.

18352

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16026/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ГАП консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Евлоги Георгиев 48, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: консултантски услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, рекламна и маркетингова дейност, както и всички дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Любомир Иванов Филипов и Весела Захариева Захариева и се управлява и представлява от Любомир Иванов Филипов.

18353

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15320/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мой” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Княз Дондуков 113, ет. 6, ап. 14, с предмет на дейност: счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации, архитектурни и инженерни дейности и технически консултации, дизайн, графики, анимации, визуализации, фотоуслуги, рекламна дейност и разпространение, комисионни, спедиторски, превозни, складови и лицензионни сделки, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредническа дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно, реекспорт, хотелиерски, туристиечски, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж, реиновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иванка Спасова Илиева и Любомир Сашев Илиев и се управлява и представлява от Иванка Спасова Илиева.

18354

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16193/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Консорциум Ай Ен Ти” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, пл. Народно събрание 10, ет. 4, с предмет на дейност: внос и износ на стоки; търговия с професионално кухненско, готварско, барово и ресторантско оборудване, гаранционно и извънгаранционно обслужване на същото; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; търговска дейност; спедиционни и превозни сделки; сделки с недвижими имоти, както и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “ИНТ импекс” - ООД, и “Мултимедийни системи” - ЕООД, и се управлява и представлява от Росен Марианов Маринов и Юлиян Тодоров Димов заедно и поотделно.

18355

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 14649/2006 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Енгруп” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Топли дол 9А, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: дейности, свързани с обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване на промишлени системи (след получаването на акредитация съгласно Закона за енергийната ефективност), оценка на проекти за изгражданае, реконструкция и модернизация по отношение на енергийна ефективност, консултантски услуги и съдействие при подготовката на документацията за кандидатстване за финансиране на проекти за енергийна ефективност, оценяване за енергийна ефективност на инвестиционни проекти, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., със съвет на диреторите в състав: Ваня Йорданова Костадинова, Маргарита Любомирова Томова и Димитър Йорданов Костадинов; управлява се и се представлява от изпълнителните директори Ваня Йорданова Костадинова и Маргарита Любомирова Томова, като изпълнителният директор Ваня Йорданова Костадинова преставлява дружеството поотделно или заедно с изпълнителния директор Маргарита Любомирова Томова, а изпълнителният директор Маргарита Любомирова Томова представлява дружеството само заедно с изпълнителния директор Ваня Йорданова Костадинова.

18356

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16245/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Литос - Айбилд” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Никола Габровски 14, ет. 1, с предмет на дейност: строителство, строително-монтажни дейности, изграждане на жилищни, търговски и многофункционални обекти, ателиета, гаражи и офиси, саниране на сгради, търговия с недвижими имоти, внос и износ на строителна техника, машини, съоръжения, резервни части, уреди, външноикономическа дейност и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Катерина Иванова Преждарова и Мария Цветанова Мирчева и се управлява и представлява от съдружниците заедно.

18357

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15820/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мекомад” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Симеоново, ул. Каменица 53, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, продажба на стоки и от собствено производство, покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, предприемачество, ресторантьорство, хотелиерство, дистрибуторство, комисиони, спедиционни и превозни сделки, лизинг, внос и износ, реекспорт на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Михаил Славов Михайлов, който го управлява и представлява.

18358

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15538/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Рестарт - БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Гео Милев 45, вх. А, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: авторемонт, проектиране и строителство и строително-ремонтни дейности, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни физически и юридически лица, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, комисионни, бартерни и лизингови сделки, складова, спедиционна и превозна дейност, рекламно-издателска дейност, туристически услуги, както и всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Тихомир Симеонов Симов и Мира Данаилова Симова и се управлява и представлява от Тихомир Симеонов Симов.

18359

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15154/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пан - Г” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Суха река, бл. 1, ет. 6, ап. 29, с предмет на дейност: производство на всякакви стоки, незабранени от закона, всякакви услуги, незабранени от закона, вътрешно- и външнотърговска дейност, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, туристически услуги в страната и чужбина, представителство на физически и юридически лица (без процесуално представителство), посредническа, комисионерска дейност, оборудване и експлоатация на свързаните с дейността заведения, магазини и ателиета, хотелиерство, ресторантьорство, сладкарство, производство, издателска, антикварна, сервизна, строително-ремонтна и предприемаческа дейност, организация на пътна помощ, спедиторска дейност, както и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Петър Ганчев Ангелов, който го управлява и представлява.

18360

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 10120/2000 вписва промени за “Фортуна - БГ” - ООД: вписва прехвърляне на 90 дружествени дяла от “Евротрак” - АД, на Дончо Петров Малчев; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Иван Игнатов Андреев на Дончо Петров Малчев; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Емил Йорданов Кабакчиев на Дончо Петров Малчев; заличава като съдружници “Евротрак” - АД, Иван Игнатов Андреев и Емил Йорданов Кабакчиев; вписва като едноличен собственик Дончо Петров Малчев; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Фортуна - БГ” - ЕООД; вписва промяна в адреса на управление: София, район “Лозенец”, ул. Добър юнак 15; вписва промяна на предмета на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени и потребителски стоки; транспортна и спедиторска дейност; търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; заличава като управители Иван Игнатов Андреев и Емил Йорданов Кабакчиев; вписва като управител Дончо Петров Малчев, който ще управлява и представлява дружеството.

18361

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 8998/99 вписва промени за “Юнион контрол” - ООД: заличава като съдружници Игор Янков Янкулов и Николай Тодоров Киров; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Игор Янков Янкулов на Марин Пасков Бакалов; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Николай Тодоров Киров на Марин Пасков Бакалов; вписва промени в дружествения договор.

18362

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1335/99 вписва промени за “Вавилон - М” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва прехвърляне на 99 дружествени дяла от Момчил Симеонов Симеонов на Илия Иванов Маринчев; вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Дарина Симеонова Симеонова на Илия Иванов Маринчев; заличава като съдружници Момчил Симеонов Симеонов и Дарина Симеонова Симеонова; вписва като едноличен собственик Илия Иванов Маринчев; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Вавилон - М” - ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Люлин”, ул. Добри Немиров 5, ет. 2; заличава като управител Момчил Симеонов Симеонов; дружеството ще се управлява и представлява от Илия Иванов Маринчев; вписва нов учредителен акт.

18363

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.VIII.2006 г. по ф.д. № 1476/99 вписва промени за “Велмар брокер” - ООД: заличава като управител Юлия Нинова Микова; вписва като управители Иван Митев Петров и Йонета Димитрова Цанкова, които ще управляват и представляват дружеството заедно.

18364

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 13524/2006 вписва промени за “Трии хил пропърти груп” - ЕООД: вписва като управител Адам Михаел Одоски; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Майкъл Антъни Мърдок и Адам Михаел Одоски заедно и поотделно.

18365

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 616/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Систек холдинг” - АД.

18366

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 9578/2003 вписва промени за “Жюл ван Ланкер България” - ЕАД: вписва като член на съвета на директорите Гаетано Сера; вписва промени в устава съгласно протоколно решение от 10.ХI.2006 г. на едноличния собственик.

18367

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2110/2001 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Еврокапитал - България” - ЕАД.

18368

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 9969/2001 вписва промяна за “Атлас фарма” - ООД: заличава като управител Михаела Йорданова Сотирова.

18369

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 1269/2001 вписва промени за “Лекс.БГ” - АД: заличава като член на съвета на директорите и изпълнителен член Георги Ангелов Велчев; вписва като член на съвета на директорите и изпълнителен директор Татяна Стефанова Стефанова; дружеството се представлява от председателя на СД Мирослав Любомиров Огнянов и изпълнителния директор Татяна Стефанова Стефанова заедно и поотделно.

18370

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 10840/2000 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Чочо - Чавдар Бумбаров” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Чочо - Бум” - ЕООД.

18371

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16026/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ГАП консул” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Евлоги Георгиев 48, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: консултантски услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, рекламна и маркетингова дейност, както и всякакви дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Любомир Иванов Филипов и Весела Захариева Захариева и се управлява и представлява от Любомир Иванов Филипов.

18372

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15365/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Симес 3” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Елин Пелин 45, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, рекламни, информационни и консултантски услуги, както и всякаква друга дейност, за която няма забрана със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Сребрина Станкова Станкова-Янакиева и “България Нет” - АД, и се управлява и представлява от Сребрина Станкова Станкова-Янакиева.

18373

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15045/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Хари - Ел” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 175, вх. Б, ет. 3, ап. 31, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с плодове, зеленчуци и хранителни стоки, транспорт, транспортни и спедиторски услуги, посредническа, комисионна и складова дейност, внос-износ, експорт-реекспорт, бартер и други специфични търговски операции, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина, придобиване на права от всякакъв вид, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Елена Димитрова Илиева и Страхил Димитров Димитров, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18374

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 15395/98 вписва промени за “Солвекс туринвест ЕООД” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 395 000 лв. на 700 000 лв.; вписва нов учредителен акт.

18375

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14762/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Джикотур” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 108А, ап. 12, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия с промишлени стоки и стоки за бита, туристическа, туроператорска и турагентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, транспортна дейност, резервации и продажби на самолетни билети, резервации и продажби на автобусни билети в страната и чужбина, услуги рент-а-кар, сделки с недвижими имоти, импорт и експорт, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мин Джи Хонг и Со Йонг Лий и се управлява и представлява от Мин Джи Хонг.

18376

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.ХII.2006 г. по ф.д. № 12959/2004 вписва промени за “Юнайтид медикал къмюникейшънс” - АД: заличава като членове на съвета на директорите Митко Иванов Котев и Добромира Николаева Рибарова; вписва като членове на съвета на директорите Атанас Георгиев Янчев и Виолета Стефанова Измирова; вписва изменения и допълнения в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 28.ХII.2006 г.

18377

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.2006 г. по ф.д. № 10308/2004 вписва промени за “Долфин кетъринг” - ООД: вписва промяна в адреса на управление: София, район “Красно село”, ул. Нишава 55 - 57, вх. А, ап. 11; вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Вадим Егоров на Вадим Улянов и 1 дружествен дял от Олег Агромов на Вадим Улянов; заличава като управители Вадим Улянов и Олга Максимова; вписва като управител Вадим Егоров, който ще управлява и представлява дружеството.

18378

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 11513/2004 вписва промени за “Екотехметал” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Овча купел”, жп гара Горна баня; вписва промени в дружествения договор.

18379

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14309/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Забар Джи дабъл Ю лимитид” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Патриарх Евтимий 36Б, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, внос и износ на стоки, консултантски услуги и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Елиша Флекс.

18380

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.ХII.2006 г. по ф.д. № 9638/98 вписва промени за “Винпром сервиз - 98” - АД: заличава като член на съвета на директорите Екатерина Кирилова Филипова; вписва като член на съвета на директорите Атанас Добрев Канджев.

18381

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9638/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Винпром сервиз - 98” - АД.

18382

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 14329/98 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Никол 98 - Николай Стоянов” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от Николай Костадинов Стоянов на Емилия Николова Костадинова и я вписва като ЕТ “Никол 98 - Емилия Костадинова”.

18383

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 4314/2006 вписва промяна за “Империъл табако България” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 500 000 лв.

18384

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15878/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Евро - Мартекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, кв. Требич, Индустриална зона 52, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристиечски, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и извършването на всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мохамад Хир Джума, който го управлява и представлява като управител.

18385

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14805/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Монако А и М” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Асен Златаров 8, ап. 2, с предмет на дейност: търсене и предлагане на недвижими имоти, консултиране и инвестиране в сферата на недвижимите имоти и строителството, управление на недвижими имоти в страната и в чужбина, обучение, организиране на курсове и семинари в сферата на пазара за недвижима собственост и дългосрочните инвестиции, търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки и продукция и всички други дейности и услуги, които по обем и предмет изискват да се водят по търговски начин и не са изрично забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Маргарита Русева Русева и Монако Алдо и се управлява и представлява от Маргарита Русева Русева.

18386

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 9957/2006 вписва промени за “Вигаръс” - ЕООД: заличава като управител Димо Сотиров Василев; вписва като управител Цветана Георгиева Захариева, която ще управлява и представлява дружеството.

18387

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15339/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Миарт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Яворов, бл. 46, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: производство и търговия с произведения на изкуството, производство и търговия с осветителни тела, проектиране и изпълнение на вътрешен и външен дизайн, строителни и строително-монтажни работи, рекламна, консултантска дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и отделни търговци, както и всякаква друга търговска дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мирослав Кънчев Кънчев, който го управлява и представлява като управител.

18388

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.ХI.2006 г. по ф.д. № 10436/2006 вписва промени за “Ел Пи Финвест” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 162 930 лв.; капиталът е увеличен с непарична вноска на стойност 157 930 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 14.ХI.2006 г. на Софийския градски съд, фирмено отделение, 5 състав, по дело № 347/2006; вписва нов учредителен акт на дружеството.

18389

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15645/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ел козметик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Св. Св. Кирил и Методий 10, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Илиян Радославов Илиев, който го управлява и представлява като управител.

18390

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15840/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Линк 75” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Младост 1, бл. 94, вх. Е, ет. 1, ап. 51, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; търговия със стоки и услуги; внос и износ на стоки и услуги; търговско посредничество, комисионерска и консигнационна дейност; рекламна дейност, проучване на пазари; разработка и реализация самостоятелно и съвместно с други физически лица и дружества на конкретни проекти в областта на производството, търговията и услугите, както и всякаква друга стопанска и търговска дейност, незабранена със законите на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Цветан Василев Наков, който го управлява и представлява като управител.

18391

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15047/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Свети Стефан 777” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ул. Метохия 2, с предмет на дейност: транспортни услуги, услуги в областта на търговската дейност, рекламна дейност, търговия, търговско посредничество, други услуги за населението, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Стефан Сотиров Киров, който го управлява и представлява като управител.

18392

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15580/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Галактика - Строй” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Кремиковци”, кв. Враждебна, ул. 61-ва 16, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, строителство, ресторантьорство, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество и представителство, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Галя Светославова Ангелова, която го управлява и представлява като управител.

18393

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15406/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кул консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Симеоново, ул. 61-ва 7, с предмет на дейност: консултантска и инженерингова дейност в областта на климатизация, отопление и вентилация; търговия, проектиране, монтаж и изграждане на климатични, отоплителни и вентилационни системи, енергиен одит, строителна дейност; консултантска дейност в други области, външно- и вътрешнотърговска дейност; представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква друга дейност, незабранена със закон, като дейностите, за които се изисква разрешение, ще се извършват след снабдяване с такова разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Маргарита Петрова Янева, която го управлява и представлява като управител.

18394

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15496/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пирев и син” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Симеон Радев 51, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с позволени със закон стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, превоз на пътници и товари, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения, преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността, търговия с всички видове вторични суровини, производство и търговия с алкохол и безалкохолни напитки, туристиечски услуги, търговия с хранителни и промишлени стоки, други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Евтим Александров Пирев, който го управлява и представлява като управител.

18395

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15294/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Геотрейд - Иванов” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, бул. Климент Охридски 146, с предмет на дейност: представителство на “SOKKIA” и “GARMIN” за България, внос, продажба, поддръжка и сервиз на геодезически инструменти с марка “SOKKIA” и на навигационни GPS приемници, автомобилни навигатори и сонари с марка “GARMIN”, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, транспортна, дистрибуторска дейност, продажба на стоки на консигнация, доставка, комисионни и спедиционни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена от българското законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Борислав Иванов Иванов и Даниела Саркис Дерменджиян-Иванова, които го управляват и представляват поотделно.

18396

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15515/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Махос” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Летоструй 176, с предмет на дейност: ресторантьорство, търговия на едро и дребно, внос и износ, посредническа, консултантска и рекламна дейност, търговско представителство, информационни услуги чрез интернет, маркетингови услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международни превози, складови сделки, издателска, антикварна, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, търговия с недвижими имоти, туристическа дейност, както и всякаква друга дейност или услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Асен Георгиев Асенов и Васил Георгиев Асенов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18397

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15112/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Амбулатория групова практика за първична дентална помощ Дорудент” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Майор Юрий Гагарин 22А, ет. 2, офис 2, с предмет на дейност: дентална диагностика, лечение, консултации, рехабилитация и наблюдение на болни, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медико-дентални дейности и манипулации под медицински контрол, предписване обема и вида домашни грижи и помощ за болни, предписване на лекарства и медицински пособия, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, ранно откриване на заболяванията, вкл. профилактични прегледи, издаване на документи, свързани с изброените дейности, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите, както и всякаква друга дейност съгласно Закона за лечебните заведения, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Дора Димитрова Терзиева-Чакова и Румяна Димитрова Терзиева-Даскалова, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18398

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15687/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Марк консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Атанас Далчев 5, с предмет на дейност: консултации, маркетинг, мениджмънт във и на малки, средни и големи дружества и предприятия, рекламна и консултантска дейност, доставка на информационни услуги, интернет и телекомуникации, интернет търговия, изработка, монтаж и поддръжка на всякакъв вид рекламни съоръжения и неон, гражданско и промишлено строителсво, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Володимир Банков, който го управлява и представлява като управител.

18399

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХII.2006 г. по ф.д. № 13306/2006 вписва промени за “Евромаркет индъстриал” - АД: вписва промяна на наименованието от “Евромаркет индъстриал” - АД, на “Евромаркет холдинг груп” - АД; вписва промяна на предмета на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дъщерни дружества; финансиране на дъщерни дружества, както и извършване на всякаква друга дйност, незабранена със закон; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 7.ХII.2006 г.

18400

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14874/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мегре груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 16, вх. Б, ет. 2, ап. 21, с предмет на дейност: търговия и производство на стоки за бита, промишлени изделия и хранителни стоки; внос; износ; комисионна, спедиционна и превозна дейност в страната и в чужбина; търговско представителство и посредничество; туристическа дейност; хотелиерство; ресторантьорство; реклама; маркетинг и консултации; инженеринг; строителна и ремонтна дейност; продуцентство; програмни продукти, системи и технологии; външнотърговска дейност; издателство и разпространение на печатни материали и всякаква друга търговска дейност, незабранена или ограничена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Димитър Любомиров Бижев, който го управлява и представлява като управител.

18401

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15578/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Всичко е хубаво” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Братя Бъкстон 24, ет. 4, ателие 4, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, извършване на сделки с недвижими имоти; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; маркетинг, лизинг, транспортна, спедиторска, комисионерска и посредническа дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Авраам Реувен Леви и се управлява и представлява от управителя Соня Димитрова Алексиева.

18402

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15414/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Време” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Димитър Петков 100, вх. В, ап. 11, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки и услуги, рекламни, информационни, програмни, импресарски и транспортни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, валутни, складови сделки, туристически, хотелиерски, ресторантьорски, сторителни и строително-ремонтни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, фотографски услуги и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Осман Джемали, който го управлява и представлява като управител.

18403

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15318/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мар комплект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1А, бл. 502, вх. 1, ет. 8, ап. 19, с предмет на дейност: поставяне и изграждане на фасадни и вътрешни топло- и хидроизолации, изграждане и монтаж на покривни конструкции, строително-монтажни и ремонтни дейности, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортни услуги, комисионни сделки, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Антон Богомилов Матеев, който го управлява и представлява като управител.

18404

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2006 г. по ф.д. № 10491/2002 вписва промени за “Международни градски сътрудници” - ЕООД: заличава като управител Мариела Йорданова Цветковска; вписва като управител Таня Стефанова Врайкова.

18405

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14867/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ния 27” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 2, бл. 246, вх. Д, ет. 7, ап. 112, с предмет на дейност: каскадьорски услуги, търговия и производство, внос и износ на стоки - нови и втора употреба, услуги, транспортна и туристическа дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон или други нормативни актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ивайло Борисов Димитров, който го управлява и представлява.

18406

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 8081/2005 вписва прекратяването на “Рафлесиа” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Донка Цонева Костадинова и срок за ликвидация 6 месеца.

18407

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2006 г. по ф.д. № 12621/2005 вписва промени за “НД консулт” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.; вписва промени в учредителния акт.

18408

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 1403/95 вписва промени за “Сестри 95” - ООД: премества седалището и адреса на управление от район “Красно село”, ж.к. Лагера, бл. 29, вх. А, ет. 1, в район “Надежда”, ж.к. Надежда 2, бл. 248, вх. В, ет. 6, ап. 63; вписва нов дружествен договор.

18409

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 6133/2004 вписва промени за “Съни бийч - Робинзон” - ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Роланд Дейвид Морис на Николай Валентинов Лъвчиев; заличава като съдружник Роланд Дейвид Морис; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Съни бийч - Робинзон” - ЕООД; заличава като управител Роланд Дейвид Морис; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Николай Валентинов Лъвчиев; вписва нов устав.

18410

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 3740/2002 вписва промени за “Вивамекс билд” - ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Петър Берон 3; вписва промяна в дружесвения договор.

18411

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 10493/2002 вписва промени за “Деа консулт” - ООД: заличава като съдружници Диньо Тенев Бозаджиев и Атанас Йорданов Радев; вписва прехвърляне на 40 дружествени дяла от Диньо Тенев Бозаджиев на Преслава Николаева Иванова и 40 дружествени дяла от Атанас Йорданов Радев на Преслава Николаева Иванова; вписва като съдружник Преслава Николаева Иванова; вписва нов дружествен договор.

18412

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14677/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фактортен България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Осогово 30, с предмет на дейност: консултантска и брокерска дейност, обучения, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, енергетика, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита и офиса, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ивелина Георгиева Шопова, Евгени Лозанов Борисов, Светлозар Евгениев Борисов и Дейвид Уилям Телфорд и се управлява и представлява от Ивелина Георгиева Шопова.

18413

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14896/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Биоидентик” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1А, бл. 519, ап. 4, с предмет на дейност: проектиране, производство, монтаж и поддръжка на електронни изделия, разработка на програмно осигуряване за електронни устройства и персонални компютри, търговия с електронни изделия и програмни продукти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капиал 5000 лв., със съдружници Пеньо Динев Пенев и Димитър Динев Пенев и се управлява и представлява от Димитър Динев Пенев.

18414

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1671/2002 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Глобал технолоджи къмпани” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Добруджа 4, ап. 4, с предмет на дейност покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка една, с неопределен срок, със съвет на директорите, избран за срок от 3 г., в състав: Йохан Фелингер - председател, Франц Крайдл - изпълнителен директор, и “Ноблекс” - ООД, и се представлява от председателя на СД Йохан Фелингер и изпълнителния директор Франц Крайдл заедно и поотделно.

18415

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 231 ТЗ вписва промени по ф.д. № 1671/2002 за “Глобал технолоджи къмпани” - АД: заличава като председател на СД Георги Дечков Царев; заличава като изпълнителен директор Стойко Томов Гагамов; вписва като председател на СД Стойко Томов Гагамов; вписва като изпълнителен директор Георги Дечков Царев; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Георги Дечков Царев; премества седалището и адреса на управление от София, район “Средец”, ул. Добруджа 4, ап. 4, в Бургас, ул. Македония 87, ет. 1.

18416

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 2198/97 вписва промени за “НН къмпани” - ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Теодора Асенова Михайлова-Николова на Асен Николов Михайлов; заличава като съдружник и управител Теодора Асенова Михайлова-Николова; вписва като съдружник и управител Асен Николов Михайлов; дружеството се управлява и представлява от управителите Никитович Душко и Асен Николов Михайлов заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.

18417

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 9928/97 вписва промени за “Национален консултантски център Решение” - ООД: вписва прехвърляне на дялове: 35 дружествени дяла от Бисер Йорданов Славков на Валентина Стаменова Милева, 35 дружествени дяла от Бисер Йорданов Славков на Асен Николов Ризов, 50 дружествени дяла от Юри Жак Аройо на Валентина Стаменова Милева, 50 дружествени дяла от Ангел Симеонов Калайджиев на Асен Николов Ризов; заличава като съдружници Бисер Йорданов Славков, Юри Жак Аройо и Ангел Симеонов Калайджиев; вписва промени в дружествения договор.

18418

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 5392/97 вписва промени за “Лилия - С” - АД: заличава като членове на съветана директорите Стефко Иванов Колев, Николай Георгиев Вълканов и Мария Андонова Исаева; вписва нов съвет на директорите в състав: Мария Андонова Исаева - преседател, Виолета Стефанова Илиева и Красимир Петков Петков; дружеството се управлява и представлява от председателя на СД и изпълнителния член Мария Андонова Исаева; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 20.ХII.2006 г.

18419

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.ХII.2006 г. по ф.д. № 7774/97 вписва промяна за “Ринг - СВ” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 22.ХII.2006 г.

18420

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 8547/98 вписва промени за “Ремко трейдинг” - ООД: заличава като съдружник Мария Станкова Митърчева; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Мария Станкова Митърчева на Минчо Войнов Иванов; вписва нов дружествен договор.

18421

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 15675/98 вписва промени за “Замос - Кулиджи” - ЕООД: вписва прехвърляне на дялове: 2 дружествени дяла от Ахмед Хюсеин Кулиджи на Хюсеин Исмет Хюсеин; 11 дружествени дяла от Ахмед Хюсеин Кулиджи на Мирослав Николич; 1 дружествен дял от Ахмед Хюсеин Кулиджи на Сладжан Йованович; 26 дружествени дяла от Ахмед Хюсеин Кулиджи на Стоядин Николич; 10 дружествени дяла от Ахмед Хюсеин Кулиджи на Горан Николич; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Ахмед Хюсеин Кулиджи; вписва като съдружници Стоядин Николич, Мирослав Николич, Горан Николич, Сладжан Йованович и Хюсеин Исмет Хюсеин; вписва като управител Стоядин Николич; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “ХС - Лав” - ООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, бул. Мадрид 12; добавя към предмета на дейност “производство и регенерат на гуми”; дружеството се управлява и представлява от Стоядин Николич; вписва нов држествен договор.

18422

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 16033/98 вписва промени за “Бора инвест” - АД: вписва промяна на предмета на дейност: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, вкл. посредниечство за сключване на сделки във връзка с ценни книжа, изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти, управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собсвена преценка без специални нареждания на клиенти, предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент по собствена инициатива или по искане на клиента по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа, предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка, съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, вкл. попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги, като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения, предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба, консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги, инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа, услуги, свързани с дейността по предлагане на първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение на ценните книжа за собствена сметка; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 10.I.2006 г.

18423

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 12284/98 вписва промяна за “ГП транспорт” - ЕООД: вписва промяна в правноорганизационната форма на едноличния собственик на капитала от “ГП консултинг” - ЕООД, на “ГП консултинг” - ООД.

18424

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 74/99 вписва промени за “Експо - ТЙМ” - ООД: премества седалището и адреса на управление от район “Витоша”, кв. Княжево, ул. Студен кладенец 54, в район “Лозенец”, ул. Данаил Дечев 7, ет. 3, ап. 7; вписва нов дружествен договор.

18425

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 13071/99 вписва промени за “Универсал кемикал” - ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Елвира Тата на Сабри Чеча; заличава като съдружник Елвира Тата; вписва като съдружник Сабри Чеча; вписва нов дружествен договор.

18426

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 3308/99 вписва промени за “Димас - 2000” - ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Александър Милчев Масларски на Росица Желязкова Масларска; заличава като съдружник и управител Александър Милчев Масларски; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Димас - 2000” - ООД, с едноличен собственик на капитала Росица Желязкова Масларска, която ще управлява и представлява дружеството като управител; вписва нов устав на дружесвото.

18427

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 12081/2000 вписва промени за “Пътстройремонт” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от район “Възраждане”, ул. Алабин 58, ет. 2, в район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 101, вх. Г, ап. 83; вписва нов учредителен акт на дружеството.

18428

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 20.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5978/2000 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Булвария рент а кар” - ЕООД.

18429

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 15121/95 вписва промени за “Метро плюс” - ООД: вписва увеличение капитала на дружеството от 35 000 лв. на 185 000 лв.; вписва нов дружествен договор.

18430

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2006 г. по ф.д. № 14692/95 вписва промени за “Медико-техническа лаборатория Ню дент” - ООД: вписва прехвърляне на 41 дружествени дяла от Саша Любомирова Алексиева на Първан Богомилов Пепелджийски; заличава като съдружник и управител Саша Любомирова Алексиева; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Медико-техническа лаборатория Ню дент” - ЕООД, с едноличен собственик Първан Богомилов Пепелджийски, който ще управлява и представлява дружеството.

18431

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266 ТЗ с решение от 6.ХII.2006. по ф.д. № 4761/96 вписва прекратяването на “Железопътен инженеринг” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Полина Димитрова Варадинова и срок за ликвидация 6 месеца.

18432

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 5736/96 вписва промени за “Оптикон” - ООД: заличава като съдружник Христинка Янкова Тасидис; вписва прехвърляне на 40 дружествени дяла от Христинка Янкова Тасидис на Костаки Димитри Тасидис и 10 дружествени дяла от Христинка Янкова Тасидис на Вая Костаки Тасидис; вписва като съдружник Вая Костаки Тасидис; дружеството се управлява и представлява от Костаки Димитри Тасидис; вписва нов дружествен договор.

18433

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2006 г. по ф.д. № 13993/99 вписва промяна за “Рапорт - 99” - ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление в София, район “Възраждане”, ул. Царибродска 65 - 69.

18434

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 3335/2000 вписва промени за “Салам и Ко” - ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Бойка Борисова Киякова на Виктор Василев Пекин и 200 дружествени дяла от Бойка Борисова Киякова на Васил Христов Пекин; заличава като съдружник Бойка Борисова Киякова; вписва като съдружник Виктор Василев Пекин.

18435

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15691/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ултра 5” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Андрей Николов 10, вх. Д, ет. 8, ап. 93, с предмет на дейност: производство на стоки тип бутик от стъкло, дърво, кожа, метал, тъкани и други материали и на стоки за широко потребление с цел продажбата им; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; комунално-битови и ремонтни услуги - дърводелски, електротехнически, авторемонтни, тенекеджийски, бояджийски и др.; информационно-консултантски услуги - машинописни, счетоводни, педагогически и др., туристическа и къмпингова дейност; организация на екскурзии в страната и в чужбина; спедиторска дейност, изграждане и организация на обекти за отдих и туризъм, вкл. хотелиерство, обществено хранене, търговия, сервиз, услуги; организиране и оформяне на панаири, изложби, базари; организация и експлоатация на спортно-атракционни обекти и забавни игри - електронни, механични, компютърни и видео-, томболи; производство, събиране, изкупуване на селскостопанска продукция, вкл. посадъчен материал, диворастящи и парникови цветя, гъби, билки, мед и пчелни продукти, тяхната заготовка и реализация; строително-монтажна дейност, проектиране, строителство, реконструкция, модернизация, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения; рекламна, импресарска, оказионна дейност, антиквариат, моделиерство и дизайн; производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност; комисионна, консигнационна, складова и лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; външнотърговска дейност - импорт, експорт, реекспорт, обменни операции при реализация на всички дейности, включени в предмета на дйност, в левове и във валута в страната и в чужбина, както и извършването на всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Таня Любчева Алексиева, която го управлява и представлява като управител.

18436

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15426/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ЕС консултинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, бул. Симеоновско шосе 21А, с предмет на дейност: консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране в областта на архитектурата и строителството, търговско представителство и посредничество, комисионна, складова, лизингова дейност, превозна, спедиционна, транспортна дейност, външноикономическа и външнотърговска дейност и всякаква друга разрешена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Стефан Димитров Цанев и се управлява и представлява от управителя Стефан Димитров Цанев и Емилия Георгиева Бориславова заедно и поотделно.

18437

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13794/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Вила Рока” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, с. Владая, ул. Жълта вода 1, с предмет на дейност: предоставяне на хотелиерски, туристически и други подобни услуги, туроператорска и турагентска дейност, придобиване и обслужване на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена от действащото законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собстевник на капитала “Прайм Турист” - АД (рег. по ф.д. № 11172/2003 на СГС), и се управлява и представлява от управителя Цветелина Здравкова Григорова.

18438

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15845/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ЦЦС консултинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Порто Лагос 7 - 9, ет. 1, офис 4, и с предмет на дейност: консултантска дейност, както и друга търговска и икономическа дейност; информационни и рекламни услуги; човешки ресурси; счетоводни услуги; покупко-продажба на движими и недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях; закупуване на предприятия или части от тях, както и всякакви други дейности и сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “ЦЦС консултинг” - ООД, Чешка република, “ЦЦС консултинг” - ООД, Словашка република, и Ирена Иванова Маринова-Варадинова и се управлява и представлява от Либор Кадлец.

18439

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 94/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Румби” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул. Вечерница 11, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Румен Кирилов Атанасов, който го управлява и представлява като управител.

18440

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.2007 г. по ф.д. № 6930/96 вписва промени за “Ейч Ар Ти” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, ул. Инж. Георги Белов 20А; вписва промени в дружествения договор.

18441

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 1771/97 вписва промени за “Гонг - ИК” - ООД: деноминира капитала от 50 000 лв. на 50 лв.; вписва увеличение на капитала на 5000 лв.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Витоша”, бул. Цар Борис III № 178; заличава като управители Иван Василев Савов и Красимир Спасов Щерев; вписва като управител Никола Иванов Бояджиев, който ще управлява и представлява дружеството; вписва промени в дружествения договор.

18442

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 14175/99 вписва промени за “Алуметал” - АД: вписва промени в устава на дружеството, приети на ОС на акционерите, проведено на 15.VIII.2006 г.; вписва промяна в броя на членовете на съвета на директорите от 3 на 6 членове; вписва като членове на съвета на директорите Фикрет Индже, Хюсеин Умут Индже и Осман Керем Кузуджу.

18443

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 14175/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Алуметал” - АД.

18444

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15475/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Видлич” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Гоце Делчев, бл. 255А, вх. А, ап. 10, с предмет на дейност: инженерингова дейност, строителство, посредничество, външно- и вътрешнотърговска дейност, рекламна дейност (без кино и печат); комисионерство и агенство на местни и чуждестранни физическии юридически лица; сделки с интелектуална собственост; лицензионна дейност; консултантски услуги, оказионна, консигнационна (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата) дейност, ресторантьорство, хотелиерство и кафетерия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; туристическа, транспортна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Георги Кирилов Славейков, който го управлява и представлява като управител.

18445

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15357/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дана - М - Проект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 54, вх. Б, ап. 42, с предмет на дейност: проектиране, инженерингова дейност, строителство, посредничество, външно- и вътрешнотърговска дейност, рекламна дейност (без кино и печат), комисионерство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, лицензионна дейност, консултантски услуги, оказионна, консигнационна (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата) дейност, ресторантьорство, хотелиерство и кафетерия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, туристическа, транспортна дейност, както и всякаква друга дйност, незабранена от законодателството на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Дианна Боголюбова Модева, която го управлява и представлява като управител.

18446

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 11958/97 вписва промени за “Европринт - България” - ООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Димо Генчев Кръстинов на Николай Светославов Влаев и 250 дружествени дяла от Гергана Димитрова Момчилова на Николай Светославов Влаев; заличава като съдружници Гергана Димитрова Момчилова и Димо Генчев Кръстинов; вписва промени в учредителния договор.

18447

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 13.ХII.2006 г. по ф.д. № 4101/90 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Сив - 90 Светослав Георгиев” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Сив - 90” - ЕООД (рег. по ф.д. № 10355/2006 на СГС).

18448

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 19452/91 вписва промени за “Оринко” - АД: вписва промяна в адреса на управление в София, район “Сердика”, ул. Ком 15А; заличава като член на съвета на директорите и изпълнителен директор Михаил Трайчов Таков; заличава като зам.-председател на СД “Елинор” - ООД; вписва като изпълнителен директор “Елинор” - ООД (рег. по ф.д. № 6175/2003 на СГС), представлявано от Георги Илиев Илиев; вписва като член на съвета на директорите и зам.-председател на СД Живко Бончев Грозданов; дружеството е със съвет на директорите в състав: “Динтекс” - ООД (рег. по ф.д. № 1912/2005 на Пловдивския ОС), представлявано от Весела Стоянова Миркова - председател на СД, “Елинор” - ООД, представлявано от Георги Илиев Илиев - изп. директор, и Живко Бончев Грозданов - зам.-председател на СД; дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор “Елинор” - ООД, представлявано от Георги Илиев Илиев.

18449

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 19452/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Оринко” - АД.

18450

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 19451/91 вписва прекратяването на “Орион - Лукс” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Връбница”, ул. 3019-та 1, и го обявява в ликвидация; вписва като ликвидатор Ирена Банчева Михалева, съдебен адрес: София, ул. Московска 27; определя срок за ликвидацията 1 година.

18451

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 1084/93 вписва промени за “Топлофикация София” - АД: заличава като изпълнителен директор Георги Стоянов Рогачев; вписва като изпълнителен директор Борис Янакиев Тодоров; дружеството ще се представлява от Георги Димитров Ненков - председател на съвета на директорите, и Борис Янакиев Тодоров - изпълнителен директор, само заедно.

18452

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 16695/94 вписва заличаването на “АБСдеф уан” - ЕООД.

18453

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 6681/94 вписва промени за “Арамекс интернешънъл куриър” - ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.; вписва нов дружествен договор.

18454

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 24022/93 вписва промени за “Сакар ауто” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел 2, ул. Бойчо Бойчев 16; вписва увеличение на капитала на дружеството от 150 000 лв. на 1 200 000 лв.; вписва промени в дружествения договор.

18455

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 10.V.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 24022/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Сакар ауто” - ООД.

18456

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 24022/93 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Сакар ауто” - ООД.

18457

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2006 г. по ф.д. № 2706/2006 вписва промени за “Медицински център Княгиня Клементина - 06” - ЕООД: вписва промяна на предмета на дейност, както следва: специализирана медицинска извънболнична помощ, вкл. консултации, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, извършване на дейности по профилактика и диспансерно наблюдение, общомедицински и специализирани медицински дейности по “Физикална и рехабилитационна медицина”, високоспециализирани медицински дейности по съответните специалности, извършване на специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания по “Вирусология”, “Клинична лаборатория”, “Клинична микробиология”, “Медицинска паризотология”, “Имунохематология”, “Обща и клинична патология” и “Образна диагностика”, манипулации и медицински дейности в обем, необходим за лечебния процес, предписване на обема, вида медицински грижи и помощ за болния, предписване на лекарства, превързочни материали и пособия, дейности по медицинска експертиза на неработоспособност, наблюдение и медицинска помощ при бременност и майчинство, както и на деца до 18 години, дейност по здравна промоция и профилактика, консултации и насочване за болнична помощ, лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, както и търговски сделки за нуждите на осъществяваните от дружеството медицински дейности и за обслужване на пациентите; вписва изменения в учредителния акт.

18458

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14779/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Валто 2007” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Кремиковци”, кв. Враждебна, ул. 36 № 1, с предмет на дейност: транспортна дейност, спедиционни и превозни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия и други услуги след получаването на съответните разрешителни и лицензи, в случай че такива се изискват, както и всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Валентин Кирилов Кръстанов, който го управлява и представлява.

18459

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ по ф.д. № 14551/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Емика - мода” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Самуил 93, с предмет на дейност: производство и търговия на дамска, детска и мъжка конфекция, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, разкриване и експлоатация на магазини за стоки, за бита и хранителни стоки, ресторантьорки, хотелиерски, туристически, превозни и спедиторски услуги, рекламни услуги, транспортна дейност в страната и чужбина, сервизна дейност и сервизни услуги, таксиметрова дейност, складова и комисионна дейност, сделки с недвижими имоти, счетоводни, машинописни и копирни услуги, организиране на школи, изложби, базари, забавни и електронни игри, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Йорданка Александрова Теофилова и Емилия Милчева Ружинова и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18460

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14919/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Урал - БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Генерал Паренсов 29, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно; търговско представителство и посредничество; консултантска дейност, покупка и продажба на недвижими имоти, както и други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 302 000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Юлия Борисовна Жихарева, която го управлява и представлява.

18461

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14789/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Компобилд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ул. Йордан Йосифов 4, с предмет на дейност: ремонт и обслужване на компютри и компютърни системи, окабеляване, доставка на интернет, създаване на компютърни клубове и зали за интернет, консултантска и инженерингова дейност в областта на компютърните технологии и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Диян Борисов Тунджев, който го управлява и представлява.

18462

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2006 г. по ф.д. № 13985/2006 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество “Дилот” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Фредерик Жолио-Кюри 17, бл. 1, ет. 6, ап. 10, с предмет на дейност: организиране и провеждане на лотарии, томболи, тото, лото, числови лотарийни игри “Бинго” и “Кено”, игри с игрални автомати и други подобни съоръжения, игри на игрални маси в казино и залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития, както и осъществяването на рекламна и търговска дйност във връзка с организирането и провеждането на изброените хазартни игри. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 200 000 лв., разпределен в 2000 поименни акции с номинална стойност 100 лв. Едноличен собственик на капитала е Nata Holding Limited, компания, учредена в Англия и Уелс. Дружеството е със съвет на директорите в състав: Александър Томов Лазаров - председател, Павлина Стефанова Николова - изпълнителен директор, Теодора Благоева Борисова, Елена Силвестърова Иларионова и Александър Стоилов Саздов, и се представлява от изпълнителния директор Павлина Стефанова Николова

18463

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15355/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Милениуим Арийн” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. 11 август 26, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионна, спедиционна, превозна и ремонтна дейност; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти и всичко друго, незабранено със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Раед Юнис, който го управлява и представлява.

18464

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14888/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Полимери” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Изток, ул. Антон Павлович Чехов 42, ап. 11, с предмет на дейност: производство и търговия с алуминиеви и РVС профили и аксесоари към тях, производство и търговия с алуминиева и РVС дограма, монтаж и демонтаж на дограма, внос, износ, търговско представителство и търговско посредничество в страната и чужбина, консултантска дейност, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Милен Люцканов Люцканов, който го управлява и представлява.

18465

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15286/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Джи Би Ес Ел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Атанас Далчев 5, с предмет на дейност: консултации, маркетинг, мениджмънт във и на малки, средни и големи дружества и предприятия, рекламна и консултантска дейност, доставка на информационни услуги, интернет и телекомуникации, интернет търговия, изработка, монтаж и поддръжка на всякакъв вид рекламни съоръжения и неон, гражданско и промишлено строителство, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Володимир Банков, който го управлява и представлява.

18466

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15717/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Инфинити продъкшънс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Христо Смирненски 1А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: графичен дизайн и уебдизайн, рекламна дейност, фотографски и операторски услуги, продуцентска дейност, видеозаснемане и филмопроизводство, проектиране и консултантски услуги в проектирането, производство и търговия (вътрешна и външна, на едро и на дребно) с промишлени, битови и други стоки, битови услуги, всички други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Георги Людмилов Михйлов, който го управлява и представлява.

18467

Софийският градски съд на основание чл. 6 във вразка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.I.2004 г. по ф.д. № 11235/2002 вписва промяна за “Кристал сервиз” - ООД: вписва прехвърляне на 80 дружествени дяла от Гергана Петрова Гамалова-Фавр на Теодора Любомирова Дачева; вписва прехвърляне на 175 дружествени дяла от Гергана Петрова Гамалова-Фавр на Анелия Георгиева Минчева; заличава като съдружник и управител Гергана Петрова Гамалова-Фавр; вписва като съдружници Анелия Георгиева Минчева и Теодора Любомирова Дачева; вписва промяна на седалището и адреса на управление София, район “Красно село”, ул. Доктор Калинков 36; дружеството се управлява и представлява от Анелия Георгиева Минчева.

18468

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 11235/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кристал сервиз” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, бул. Ал. Стамболийски 205, с предмет на дейност: почистване (вътрешно и/или външно) на административни, производствени, търговски сгради и на домове, както и на дипломатически и/или правителствени сгради и резиденции, дератизация и обезпаразитяване на административни, производствени, търговски сгради и на домове, както и на обществени и/или частни паркове и/или дворове, плажове, детски площадки, детски увеселителни комплекси, спортни зали, обекти, стадиони, както и на дипломатически и/или правителствени сгради и рециденции, внос и/или износ на препарати, машини, съоръжения, техника и/или консумативи, свързани или имащи отношение към почистването, дератизацията и/или обезпаразитяването на административни, производствени, търговски сгради и на домове, както и на обществени и/или частни паркове и/или дворове, плажове, детски площадки, детски увеселителни комплекси, спортни зали, стадиони, както и на дипломатически и/или правителствени сгради и резиденции, дейност в областта на екологията и хигиената, саниране на стари сгради и мерки по опазване на природната среда, дейност по осъществяване на задачи в селското и горското стопанство и екологични дейности по възстановяване и поддържане на околната среда, като мероприятия по поддържане на гората, организиране на мелиоративни дейности, почистване на водни басейни и мероприятия по защита на резервати, дейност по провеждане на мероприятия по поддържане; опазване и реставриране на архитектурно-исторически паметници, търговия с всякакви видове стоки, незабранени със закон, в странта и в чужбина, сделки на разрешителен режим (след получаване на съответните разрешения), превозна дейност (транспорт, спедиция и групажи), хотелиерска, ресторантьорска и/или туристическа дейност - турагентска и/или туроператорска дейност (след получаване на лиценз), рекламна - външна и вътрешна реклама, печат, интериор и дизайн, реклама на мултимедийни носители, както и радио- и ТV реклама, (издателска и РR дейност), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел експлоатация и/или продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност и други услуги, търговско представителство и посредничество на местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, консултантска и импресарска дейност, сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Цветан Крумов Калинов и Гергана Петрова Гамалова-Фавр и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18469

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14806/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Консалтинг ин матириалс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Кричим 3, вх. Б, ет. 3, ап. 18, с предмет на дейност: проектиране, строителство, инженерна дейност, консултации в областта на машиностроенето и строителството, както и всички други дейности, които не са забранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Георги Константинов Костов, който го управлява и представлява.

18470

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 11235/2002 вписва промени за “Кристал сервиз” - ООД: вписва прехвърляне на 175 дружествени дяла от Анелия Георгиева Минчева на Теодора Любомирова Дачева; заличава като съдружник и управител Анелия Георгиева Минчева; вписва промяна на седалището и адреса на управление София, район “Красна поляна”, бул. Ал. Стамболийски 186 - павилион, терен 7.6; вписва промяна на наименованието от “Кристал сервиз” - ООД, на “Кристъл сервисиз” - ООД; вписва промяна на предмета на дейност, както следва: доставка, монтаж и полагане на всички видове подови настилки и реновиране на подови настилки, почистване (вътрешно и/или външно) на административни, производствени, търговски сгради и на домове, както и на дипломатически и/или правителтсвени сгради и резиденции, дератизация и обезпаразитяване на административни, производствени, търговски сгради и на домове, както и на обществени и/или паркове, дворове, плажове, детски площадки, детски увеселителни комплекси, спортни зали, обекти, стадиони, дипломатически и/или правителствени сгради и резиденции, внос и/или износ на препарати, машини, съоръжения, техника и/или консумативи, свързани или имащи отношение към почистването, дератизацията и/или обезпаразитяването, дейност в областта на екологията и хигиената, дейност по провеждане на мероприятия по подържане, опазване и реставриране на архитектурно-исторически паметници, хотелиерска, ресторантьорска и/или туристическа дейност, турагентска и/или туроператорска дейност (след получаване на съответните разрешения и регистрации), рекламна - външна и вътрешна реклама, печат, интериор и дизайн, реклама на мултимедийни носители, както и радио- и ТВ реклама, издателска и РR дейност, търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството може да създава и разкрива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; вписва като управител Цветан Крумов Калинов; вписва нов дружествен договор.

18471

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15450/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Зета билд” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, бул. Тодор Каблешков 1, ет. 2, офис 25, с предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство, ремонт и инженерингова дейност в областта на промишленото и гражданското строителство в страната и чужбина, сервизно обслужване, търговско представителство и посредничество на чуждестранни и български търговци, както и всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Здравко Йорданов Шумански и Емил Тодоров Тодоров и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18472

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15459/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Комфорт - 08” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. Николай Коперник 21, вх. Б, ет. 3, ап. 1, с предмет на дейност: строителна и строително-ремонтна дейност, покупко-продажба, отдаване под наем и други сделки с недвижими имоти и с вещно право върху недвижими имоти, както и посредничество при такива сделки, производство и търговия (вътрешна и външна) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, битови услуги, търговско преставителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбин (след получаване на надлежен лиценз), всички други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Александър Стефанов Нешев, който го управлява и представлява.

18473

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14753/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ситифарм” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ж.к Света Троица, бл. 333Б, вх. Б, ет. 9, ап. 33, с предмет на дейност: вътрешна търговия на дребно и едро и услуги, свързани с лекарствени средства, санитарни материали и консумативи, външна търговия, внос на автомобили, представителство, посредничество и агенттсво на местни и чужди физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, хотелиерсво, ресторантьорство, рекламна дейност,услуги за управление на собственост, услуги, свързани с тези дейности, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Георги Симеонов Томов, който го управлява и представлява.

18474

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14569/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Маринова” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Суха река, ул. Тодорини кукли 5, с предмет на дейност: счетоводни услуги, изготвяне на годишни отчети, консултантски услуги, търговия, търговско представителство и посредничество, транспорна дейност, рекламно-информационни услуги, строителни и строително-ремонтни услуги, охранителна дейност, посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, производство, преработка, износ и търговия със селскостопански продукти, ресторантьорство и хотелиерство, геодезично проектиране и геодезичен сервиз, кетеринг на хранителни продукти, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Лили Григорова Маринова, която го управлява и представлява.

18475

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14543/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Интер булгериан спийд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Узунджовска 7 - 9, ет. 3, с предмет на дейност: внос, износ и търговия с моторни превони средства (леки и товарни автомобили), търговия с резервни части и аксесоари за моторни превозни средства, отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар), сервиз и преоборудване на моторни превозни средства, финансов и оперативен лизинг на моторни превозни средства, недвижими имоти и други активи, преставителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Жорж Фади Башур, който го управлява и представлява.

18476

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14916/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бет мен” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 113, вх. В, ет. 5, ап. 62, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, продажба на дребно и едро на промишлени стоки, стоки за бита, вътрешен и международен транспорт, авторемонтни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг, реклама, експлоатация на заведения за забавни игри, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Димитър Георгиев Георгиев, който го управлява и представлява.

18477

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15954/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Авитек” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, бул Княгиня Мария-Луиза 114, вх. В, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: консултантска дейност и услуги в областта на информационните технологии, корпоративна и фирмена охрана (техническа и физическа), посредническа дейност, вътрешна и външна търговия, както и всякакъв друг вид дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от законите. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Филчев Вълчев, Миле Никола Миланоски и Бойко Василев Лазаров и се управлява и представлява от Димитър Филчев Вълчев и Миле Никола Миланоски заедно и поотделно.

18478

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14832/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мелакит” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 368, вх. 3, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: дизайн, графичен дизайн, уебдизайн, индустриален дизайн, печат и предпечат; реклама, фотография, видеообработка и заснемане, разработване на софтуер и софтуерни приложения, консултантска дейност, маркетингова дейност, издателска дейност, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, бартер на стоки, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговска дейност в страната и чужбина, предприемачество, импорт, експорт и друга стопанска дейност, за която не съществува законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Георги Димитров Николов, който го управлява и представлява.

18479

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15545/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Си - Деко” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Никола Войновски 63, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки, таксиметрови услуги, откриване и експлоатация на кафенета, барове, ресторанти и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Силвия Ангелова Милушева, която го управлява и представлява.

18480

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 4705/2006 вписва промени за “Риф” - ООД: вписва прехвърляне на 200 дружествени дяла от Георги Александров Койчев на Янко Христов Миладинов; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Александър Георгиев Койчев на Янко Христов Миладинов; вписва като съдружник Янко Христов Миладинов; вписва нов дружествен договор.

18481

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 6847/2001 вписва промени за “Интера консултинг” - ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление от София, район “Младост”, ж.к. Младост, бл. 96, вх. А, ап. 2, в с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област, ул. Благой Кръплев 2; вписва нов дружествен договор.

18482

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 21.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3873/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Балкан стар сървисиз” - ЕООД.

18483

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПк във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 21.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3873/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Балкан стар сървисиз” - ЕООД.

18484

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 3873/2002 вписва промени за “Балкан стар сървисиз” - ЕООД: вписва увеличение на капила от 100 000 на 590 000 лв.; увеличението на капитала е извършено за сметка на неразпределена печалба за минали години; на основание чл. 140, ал. 3 ТЗ вписва решението на едноличния собственик на капитала от 18.ХII.2006 г. за изменения в устава.

18485

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14776/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ейша Африка стийл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, кв. Хиподрума, бл. 24, вх. 5, ет. 4, ап. 102, с предмет на дейност: вътрешна и международна (внос, износ, реекспорт) търговия, посредническа дейност, търговия с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 17 500 лв., с едноличен собственик на капитала Насър Мохамед-Али Мруе и се управлява и представлява от управителите Насър Мохамед-Али Мруе и Томи Димов Златаров заедно и поотделно.

18486

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15748/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Гьоркем” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Триадица 5, вх. Б, ет. 4, офис 407, с предмет на дейност: промишлено, индустриално и жилищно строителство, инженерингова дейност, внос и износ на стоки, търговия на едро и дребно, търговско представителство, откриване на медицински центрове, медицински, козметични и естетически студия, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, информационна, консултантска, маркетингова и издателска дейност, транспортна дейност, вътрешни и международни превози и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кенан Нади Кутай и Мюзеййен Кутай и се управлява и представлява от Кенан Нади Кутай.

18487

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15614/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Арута” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Панчарево”, с. Герман, ул. Дружба 16, с предмет на дейност: откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, търговия с храни и товари в страната и в чужбина; представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Вяра Стоянова Мартинска и Димитър Владимиров Димитров и се управлява и представлява от Вяра Стоянова Мартинска

18488

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15777/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дилидженс конструкшън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Христо Станишев 26, ап. 11, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, предприемаческа и строителна дейност, комисионна, спедиционна, превозна, складова, лизингова и лицензионна дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, финансово-счетоводни услуги и консултации, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Ню опъртюнити Трейд ЛТД” и се управлява и представлява от управителя Лилия Владимирова Цветанова.

18489

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15593/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Юся” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Свобода, бл. 33, вх. Д, ет. 3, ап. 108, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговска дейност, търговия на едро и дребно, складова дейност, ресторантьорство, стопанисване на собствени и наети магазини и заведения за обществено хранене, посредническа, предприемаческа и маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ван Хайфън, който го управлява и представлява.

18490

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15324/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алматон 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, кв. Борово, бл. 10, вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: строително-ремонтни услуги и дейности, транспортни услуги, търговия със стоки, консултантски и посреднически услуги, търговско представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Антон Боянов Георгиев, който го управлява и представлява.

18491

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15990/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Циклопъ - строй сити” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ж.к. Бъкстон, ул. Симеон Радев 3, с предмет на дейност: проектиране, строителство и ремонт на сгради и съоръжения, производство и търговия със строителни материали, стоки за бита, дрехи, обувки и хранителни стоки, посредничество, комисионерство, агентство, търговско представителство, покупко-продажба на недвижими имоти, маркетинг и реклама, мениджмънт, транспортни и консултантски услуги, както и всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Иван Христов Христозов, който го управлява и представлява.

18492

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15724/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Естрея транс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Клисура 13А, с предмет на дейност: транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговски сделки, внос, износ, рекламна дейност, ресторантьорство, рент-а-кар, сделки с недвижими имоти, производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки, както и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Росен Илиев Геров и Силвия Валентинова Маркова-Иванова, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18493

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2006 г. по ф.д. № 7525/2006 вписва промени за “Вива секюрити прим” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 држествени дяла от Здравко Георгиев Тичев на Величко Георгиев Йонов; вписва като съдржник и управител Величко Георгиев Йонов; држеството продължава дейността си като “Вива секюрити прим” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Здравко Георгиев Тичев и Величко Георгиев Йонов само заедно; вписва нов дружествен договор.

18494

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2006 г. по ф.д. № 8789/2006 вписва промени за “Виланова риълти” - ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 8 570 лв.; вписва като съдружници и управители Майкъл Алан Кантуел и Саймън Холмс; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Ронан Джуд Кели, Майкъл Джон Холи, Майкъл Алан Кантуел и Саймън Холмс заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.

18495

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 8969/2006 вписва промени за “Ивана - 4” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв на 15 000 лв.; вписва промени в учредителния акт.

18496

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 14376/2006 вписа промяна за “Вратца” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 502, в София, район “Лозенец”, ул. Васил Кирков 25, ет. 4.

18497

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15630/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Флора - 99” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Свобода, бл. 42, вх. Б, ет. 2, ап. 29, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговска дейност, търговия на едро и дребно; производство на облекло; складова дейност, ресторантьорство, стопанисване на собствени и наети магазини и заведения за обществено хранене; посредническа, предприемаческа и маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Йе Йонлян, който го управлява и представлява.

18498

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 6487/2006 вписва промени за “Весал” - ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 642 850 лв., увеличен с непарична вноска - недвижими имоти на стойност 637 850 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 14.ХI.2006 г. на Софийски градски съд, по дело № 363/2006; вписва промяна в дружествения договор.

18499

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15487/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бисер Стефанов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Панчарево”, ул. Люляк 5, с предмет на дейност: производство, обработка и реализация на селскостопанска и животинска продукция; производство и реализация на автомобилни части; автомобилен таксиметров превоз на пътници и товари; спедиторска дейност (без пощенски пратки); автосервизни услуги; детективска дейност; производство и търговия със стоки за бита и промишлеността; туризъм; ресторантьорство; услуги в областта на студената обработка на металите; изпълнение на всякакви строителни и строително-ремонтни работи; производство и реализация на сторителни материали; външноикономическа дейност; търговско представителство и посредничество. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Бисер Миладинов Стефанов, който го управлява и представлява.

18500

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15756/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ролпласт 2007” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 1, бл. 130, вх. Д, ап. 107, с предмет на дейност: производство и монтаж на дограми и щори, предприемаческа и строителна дейност, дистрибуция на стоки, производство и продажба на стоки и материали, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или законът не изисква специално разрешение за извършването й. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Ролпласт” - ЕООД (рег. по ф.д. № 10730/2000 по описа на СГС), и “Иннонова” - ООД (рег. по ф.д. № 767/2006 по описа на Благоевградския ОС), и се управлява и представлява от Светлин Василев Николчев.

18501

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14702/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ерма” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1А, бл. 508, магазин 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба на едро и дребно в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на едро и дребно на стоки от собствено производство, транспортна дейност, консултантски услуги, ветеринарни услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, строителство, сделки с интелектуална собственост и всякакви други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ранко Светославов Георгиев, Анатолий Альошев Замфиров, Аглика Йорданова Гюдорова и Яница Денчева Денчева, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18502

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15712/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Си Ай Ес” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Лагера, ул. Хризантема 16, партер, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строителни и ремонтни дейности, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, консултантски, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти (след издаване на необходимите разрешения, когато такива се изискват), както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Цветан Иванов Петков и Иван Цветанов Петков, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18503

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15603/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Синоптикс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, бул. Овча купел 13, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, финанси, туризъм, производство, обучение, преводи и легализации, управление на недвижимо имущество и търговски обекти, проектиране, строителство и ремонтна дейност, транспорт, консултантска дейност, мениджмънт и маркетинг на инвестиционни проекти, търговска дейност с разрешени със закон стоки и продукти, транспортна, инженерингова, спедиторска, складова, рекламна, лизингова, хотелиерска и туристическа дейност, производство и реализация (внос-износ) на промишлени, хранителни и селскостопански стоки и продукти в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон (при спазване на всички приложими регистрационни или разрешителни режими). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници София Иванова Петрова-Колева и Росен Николаев Колев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18504

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 5945/2006 вписва промени за “Марина Марко Поло” - ЕООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от Филип Иванов Тодоров на “Ромигал Нордуест” - АД; заличава като едноличен собственик и управител Филип Иванов Тодоров; вписва като едноличен собственик “Ромигал Нордуест” - АД, Люксембург; вписва като управител Хуан Луис Балмаседа де Аумада, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

18505

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15541/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Козенс гардън контрактс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, пл. Света Неделя 16, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни дейности и свързаните с тях услуги, както и друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Майкъл Дейвид Козенс, който го управлява и представлява.

18506

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15377/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Белмира” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Христо Ботев 13б, с предмет на дейност: фризьорски, козметични и други свързани с тези дейности услуги; вътрешна и външна търговия с позволени със закон стоки; внос, износ, реекспорт, бартерни сделки; превоз на пътници и товари; производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения; преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността; търговия с всякакви вторични суровини, производство и търговия с алкохол и безалкохолни напитки; обмен на валута, туристически услуги; търговия с хранителни и промишени стоки; други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт, и всякаква друга търговска (стопанска) дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Елизабет Стефанова Радева, която го управлява и представлява.

18507

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 4231/2004 вписва промени за “Р. енд Д. Корпорация” - ООД: заличава като управител Радослав Александров Сандов; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Румен Нейчев Ралчев.

18508

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 308/2005 вписва промени за “Ти Ес Ти” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Витоша”, ул. Пирин 91, офис 3, ет. 2; вписва нов дружествен договор.

18509

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.Х.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8087/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Трио старс” - ЕАД.

18510

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 12392/2005 вписва промени за “Стибу” - ООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Александър Младенов Червеняков на Андрей Mитков Делчев; заличава като съдружник Александър Младенов Червеняков; вписва нов дружествен договор.

18511

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14275/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Би Ес - Пулс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, кв. Абдовица 29А, с предмет на дейност: строителство на басейни, изкупуване и търговия с билки, износ на билки и производни от тях, търговия и производство на хранителни добавки, търговия с текстилни изделия, външна и вътрешна търговия, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Стоян Михайлов Цонков, който го управлява и представлява.

18512

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.I.2007 г. по ф.д. № 7386/2005 вписва промени за “Диотерра” - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 4 050 000 лв., разпределен в 40 500 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка една, чрез издаване на нови 40 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка една; вписва промени в устава на дружеството, приети на ОС на акционерите, проведено на 11.IХ.2006 г.

18513

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 3833/2006 вписва промени за “Михайлов Легал Корпорейшън - МЛК” - ЕООД: вписва промяна на наименованието: “Михайлов Легал Корпорейшън - МЛК - България” - ЕООД; вписва нов учредителен акт.

18514

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 2809/2003 вписва промени за “Валвес ГП” - ООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Валери Златанов Георгиев на Георги Иванов Андонов, 25 дружествени дяла от Петър Трифонов Руневски на Георги Иванов Андонов и 15 дружествени дяла от Веселина Стефанова Илиева-Георгиева на Георги Иванов Андонов; заличава като съдружници Петър Трифонов Руневски, Веселина Стефанова Илиева-Георгиева и Валери Златанов Георгиев; вписва като едноличен собственик Георги Иванов Андонов; дружеството продължава дейността си като “Валвес ГП” - ЕООД; заличава като управител Валери Златанов Георгиев; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик Георги Иванов Андонов; вписва нов устав.

18515

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 4469/2006 вписва промени за “Авто Инженеринг” - ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Юлиан Тодоров Димов на “Мултимедийни системи” - ЕООД; вписва прехвърляне на 20 дружествения дяла от Росен Марианов Маринов на “Мултимедийни системи” - ЕООД; вписва като съдружник “Мултимедийни системи” - ЕООД (рег. по ф.д. № 11927/2003 по описа на СГС); вписва промени в дружествения договор.

18516

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15892/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Евроконсулт 2008” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Клокотница 29, ет. 3, офис 316, с предмет на дейност: счетоводни, одиторски, консултантски, информационни и финансови услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, производствена и рекламна дейност, услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл. и със специализирани камиони, превоз на пътници и товари, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и туристическа агентска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, представителство, посредничество и агентство на български и чужедстранни ФЛ и ЮЛ и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Татяна Стоянова Иванова, която го управлява и представлява.

18517

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16104/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Алфа пропъртис - БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Райко Алексиев 26, бл. 3, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: придобиване, управление и търговия с недвижими имоти, предприемаческа и строителна дейност, инженерингова дейност, развитие, управление и маркетинг на увеселителни, развлекателни и атракционни заведения, хотели и търговски центрове, придобиване и управление на дялове и акции в дружества, придобиване и управление на ценни книжа, факторинг, консултантска и комисионна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия, маркетинг и мениджмънт, бартерни и реекспортни операции, рекламна, импресарска, туристическа дейност, както и всякакви други незабранени от законодателство дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници: Станимир Светлозаров Зашев и Николай Желков Леков, и се управлява и представлява от Станимир Светлозаров Зашев и Николай Желков Леков заедно и поотделно.

18518

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15935/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Робекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Генерал Паренсов 51, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: хотелиерска дейност, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, инвестиционна дейност, пътнически и товарни превози в страната и в чужбина, спедиторска дейност в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и услуги, вкл. с предмети на изкуството и на художествените занаяти, рекламна, маркетингова, консултантска дейност, информационни услуги, складови сделки, строителна и ремонтно-строителна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производствена, сервизна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужедстранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Роман Николаев Джуров, който го управлява и представлява.

18519

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15579/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Миа София” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, кв. Редута, ул. Калиманци 43, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: консултантска дейност, покупка и продажба на недвижими имоти, обзавеждане, вътрешна и външна търговия на едро и дребно; търговско представителство и посредничество, както и други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ирина Мелханова, която го управлява и представлява.

18520

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15514/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Квит” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Панчарево”, с. Лозен, ул. Горник 30, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно със стоки от български и чужд произход, дистрибуторска, преставителстка, сервизна и консигнационна дейност, вътрешна и външна търговия със селскостопанска продукция, продукти на хранително-вкусовата помишленост, организиране и осъществяване на сватбени и други тържества, фотографска дейност, вкл. авторска и артистична фотография, разкриване на фирмени и оказионни магазини в страната и в чужбина, както и на рекламни кантори и агенции за авторска и артистична фотография, организиране на вътрешен и международен туризъм, задгранични и вътрешни пътувания със собствен или нает транспорт, хотелиерска, ресторантьорска дейност в пълен обем със собствена или наета база, търговия с вносни и местни стоки за бита, обучение и квалификация на кадри, таксиметров превоз на пътници и товари с леки, лекотоварни автомобили, поддържане и експлоатация на паркинги и гаражи, даване на автомобили под наем, внос, доставка и продажба на резервни части, необходими за сервиз и ремонт на автомобили, международен превоз на товари и пътници по шосе, вода и въздух, спедиторска дейност, маркетингови проучвания, разработка, ръководство, организиране и провеждане на фирмена, търговска, рекламна, посредническа дейност, вкл. и посредническа дейност за сделки с недвижими имоти, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Вера Стефанова Ленкова, която го управлява и представлява.

18521

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решението си от 14.VII.2003 г. по ф.д. № 10752/99 по партидата на “София Интеркомерс” - ЕООД, относно грешно изписване представителството на дружеството, което следва да се чете “дружеството се управлява и представлява от Румен Митев Mитев и Антоанина Кирилова Благоева само заедно”.

18522

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 11661/2006 вписва промени за “Трейдконсулт Инвест” - ЕООД: вписва прехвърляне на 238 дружествени дяла от “Трейдконсулт” - ЕООД, на Тончо Атанасов Тончев; заличава като едноличен собственик на капитала “Трейдконсулт” - ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала Тончо Атанасов Тончев; вписва промени в учредителния акт.

18523

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15782/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вип таун трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ул. Подпоручик Йордан Тодоров 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мохамад Уафик Мехио и Хайтам Мухейедин Мажбур и се управлява и представлява от Мохамед Уафик Мехио.

18524

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16175/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Плант дизайн” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Екзарх Йосиф 56, ет. 4, с предмет на дейност: екстериорно и интериорно озеленяване; проектиране и изпълнение на проекти за озеленяване на офиси, частни домове, обществени и административни сгради; внос и търговия със саксии, кашпи и всякакви аксесоари, свързани с озеленяване и декорация; внос, производство и търговия с естествени растения; консултации в областта на озеленяването; продажба и дистриубция на семена, торове; разкриване и експлоатация на магазини и складове; рекламна и информационна дейност; представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Маргарита Маринова Илиева-Разсуканска и Николай Павлов Разсукански и се управлява и представлява от Маргарита Маринова Илиева-Разсуканска.

18525

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15265/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ривакс - България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 009, вх. Б, ет. 5, ап. 61, с предмет на дейност: внос и износ на автокозметика, автомобилни консумативи и аксесоари, търговия, продажба и дистрибуция на автокозметика, аксесоари и консумативи за автомобили, внос и регистрация на автомобили, МПС, лодки и каравани, разкриване, оборудване и обслужване на автомивки и съпътстващите ги дейности, външна и вътрешна търговия с промишлени и селскостопански стоки, стоки за широко потребление, хранителни и нехранителни стоки, строителна дейност, покупка, обзавеждане или строеж на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, осъществяване в страната и в чужбина на производство, търговия и услуги в областта на индустрията, земеделието, селското стопанство, строителството и туризма, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, разкриване на фирмени магазини за продажба на стоки - производство на фирмата и на други оранизации, търговска дейност, вкл. бартерни и реекспортни сделки, консултантска дейност и маркетинг; търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и български ЮЛ и ФЛ, хотелиерство и ресторантьорство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, консигнационна, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, транспортни услуги, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и в чужбина, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Симеон Василев Симеонов, който го управлява и представлява.

18526

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16035/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Р - 90 Инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1А, бл. 327, вх. А, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: строителство, търговия, транспорт, управление на недвижими имоти, инвестиционна дейност, инженеринг, рекламна дейност, туристически услуги, посредничество и комисионерство, представителство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Радко Сандов Стойнев и Пенка Димитрова Димитрова-Стойнева, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18527

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15590/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ли Шън” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 4, бл. 463, вх. Б, ет. 8, ап. 71, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговска дейност, търговия на едро и дребно, складова дейност, ресторантьорство; стопанисване на собствени и наети магазини и заведения за обществено хранене; посредническа, предприемаческа, маркетингова дейност; търговско представителство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ван Вей и Йе Ингинг и се управлява и представлява от Ван Вей.

18528

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15338/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Чар 2006” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. Чар 2, ет. 5, ап. 18, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени със закон форми и с всякакви стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, мениджмънт, маркетинг и реклама, транспортна дейност в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Катя Благоева Ботева-Антонова и Валентин Христофоров Антонов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18529

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15356/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Трудекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Красно село, бл. 35А, вх. В, ет. 2, ап. 39, с предмет на дейност: консултантска дейност по социално осигуряване на физически и юридически лица, консултантска дейност в областта на данъчното производство, счетоводство, рекламна дейност, компютърен дизайн, предпечатна подготовка, интериорни и екстериорни проекти, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, импресарски и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Теодора Маринова Ангелова, която го управлява и представлява.

18530

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15862/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “София аутлет център” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, кв. Изток, ул. Жолио-Кюри 2, с предмет на дейност: управление на проекти за собствени и чужди имоти, в т.ч. закупуване, развитие (специално планиране и застрояване), продажба, администрация и управление на недвижими имоти, предимно на специализирани търговски центрове и други търговски обекти, вкл. и предлагане на всякакви други услуги, необходими за тяхната дейност, както и счетоводство и извършване на плащания (с изключение на подлежащите на разрешителен режим банкови операции съгласно Закона за банките), както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Арнок Имобилиен” - ЕООД, представлявано от Урсула Пьоч, и се управлява и представлява от управителя Ваня Владимирова Несторова.

18531

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15557/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Гордан фрут” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Захарна фабрика, бл. 37, вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: търговия, внос, износ и реекспорт на всякакви стоки, ресторантьорство и хотелиерство, комисионерска и посредническа дейност, бартер, представителство на чуждестранни и български фирми, организации и граждани в страната и в чужбина, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, всякакви услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Даниела Георгиева Василева и Горан Огнянов Георгиев, който го управлява и представлява.

18532

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15133/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дестилва” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Любата 14, вх. Б, ет. 9, ап. 6, с предмет на дейност: строителство, вътрешнотърговска дейност със стоки на едро и дребно, външнотърговска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, превозни сделки, журналистика, вътрешен интериор, реклама, комисионни и спедиционни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Деян Стоянов Ганев и Ваня Стайкова Ганева и се управлява и представлява от Деян Стоянов Ганев.

18533

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15955/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ривърстрой” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, бул. Тодор Каблешков 1, с предмет на дейност: добив, преработка и търговия със строителни и инертни материали за нуждите на строителството, транспорт, консултантска дейност, търговско представителство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Филип Владимиров Филипов, Огнян Борисов Георгиев и “Хеброс Инвест” - АД (рег. по ф.д. № 1146/2006 на Пловдивския ОС), и се управлява и представлява от Огнян Борисов Георгиев и Георги Борисов Атанасов заедно.

18534

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15456/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Темелия” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Кричим 47, вх. Б, ап. 21, с предмет на дейност: покупка с цел продажба на недвижими имоти, продажба на недвижими имоти, посредничество и агентство при продажба на недвижими имоти, строително-монтажна дейност, транспортна дейност, внос-износ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, туристическа, рекламна, информационна дейност или предоставянето на други услуги и дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Евгени Иванов Зафиров и Спиридон Димитров Панайотов и се управлява и представлява от Евгени Иванов Зафиров.

18535

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15447/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Чаушев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 9, бл. 983, вх. Б, ет. 9, ап. 52, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждне на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Любен Каменов Чаушев, който го управлява и представлява.

18536

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 7548/2006 вписва промени за “Балкан Дивелъпмънт” - ЕООД: заличава като управител Йозеф Голан; вписва като управител Цви Перецман; дружеството ще се управлява и представлява от Цви Перецман.

18537

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15567/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Аутоунико” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Лагера, бл. 14, вх. В, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно, рекламна и маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Димитър Благоев Стаменовски, който го управлява и представлява.

18538

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15968/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Евронет” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, бул. Инж. Иван Иванов 86, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, търговско представителство, посредничество и агенттво на местни и чуждестранни физически и юридически лица, проектиране, строителство в областта на съобщенията, транспортна и спедиторска дейност, в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, разрешени със закон и съгласно изискванията на законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 197 000 лв. - чрез апортна вноска съгласно съдебно-оценителна експертиза, приета с определение от 6.ХII.2006 г. на Софийски градски съд, по дело № 457/2006, с едноличен собственик на капитала “Нет - Комс” - ООД, и се управлява и представлява от управителя Наско Цветков Богданов.

18539

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15877/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Хоумбайърс (България)” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Акад. Методи Попов 22А, офис 1, с предмет на дейност: придобиване и управление на недвижими имоти и други търговски сделки, незабранени със закон; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ашли Найджъл Кели и Джейми Купър, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18540

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 17.ХI.2006 г. по ф.д. № 28879/93 вписва заличаването на “Вега Меритайм” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Димчо Дебелянов 2.

18541

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 17.ХI.2006 г. по ф.д. № 16606/93 вписва заличаването на “Интертрейдинг” - ЕООД.

18542

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15829/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Уикед медиа” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Илинден, бл. 137, вх. Б, ет. 4, ап. 9, с предмет на дейност: издаване на списания, вестници, книги и други издания, предпечатна подготовка, разпространителска, рекламна, консултантска и импресарска дейност, сделки с авторски права и други обекти на интелектуалната собственост, маркетинг и управление на инвестиции, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5010 лв., със съдружници Уилям Гедис, Катрин Хилъри Купър и Дончо Иванов Бораджиев, който го управлява и представлява.

18543

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.2007 г. по ф.д. № 2172/89 вписва промени за “Витоша Инженеринг” - ООД: вписва прехвърляне на 14 дружествени дяла от Кирил Захариев Аргиров на Валентин Кирилов Аргиров; заличава като управител Кирил Захариев Аргиров; дружеството ще се управлява и представлява от Валентин Кирилов Аргиров; вписва промени в дружествения договор.

18544

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХII.2006 г. по ф.д. № 14089/92 вписва промени за “Тера-3” - ЕООД: вписва като съдружници Юлиян Александров Михайлов и Антон Иванов Шкретов; вписва прехвърляне на дружествени дялове: Минко Иванов Микренски прехвърля на Юлиян Александров Михайлов 33 % от дяловото си участие в дружеството и 33 % от дяловото си участие в дружеството на Антон Иванов Шкретов; дружеството продължава дейността си като “Тера-3” - ООД; вписва нов дружествен договор.

18545

Софийският градски съд на основание чл. 6 въ връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 7300/2006 вписва промени за “Консорциум Вилис Интернешънъл” - ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от “Вилис” - ООД, на “Мултимедийни системи” - ЕООД; заличава като съдружник “Вилис” - ООД; вписва като съдружник “Мултимедийни системи” - ЕООД; вписва промени в дружествения договор.

18546

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 4040/2005 вписва промени за “Атис - М” - ЕООД: вписва прехвърляне на всичките дружествени дялове, представляващи 100 % от капитала на дружеството, от Мария Борисова Йоргакиева на Иван Стаменов Стаменов; заличава като едноличен собственик Мария Борисова Йоргакиева; вписва като едноличен собственик Иван Стаменов Стаменов; вписва промяна на предмета на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; сделки с недвижими имоти, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; инвестиционна и консултантска дейност; покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, туроператорска и туристическа агентска дейност (след получаване на лиценз), хотелиерство и ресторантьорство; частна трудова борса (след получаване на лиценз); сделки с интелектуална собственост; както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; заличава като управител Мария Борисова Йоргакиева; вписва като управител Иван Стаменов Стаменов; вписва нов статут.

18547

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1630/2005 вписва промени за “Медицински център - Медиком” - ЕООД: заличава като управител Даниела Венциславова Велчева; вписва като управител Радка Димитрова Йосифова-Дончева, която ще управлява и представлява дружеството; вписва промени в устава на дружеството.

18548

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХI.2006 г. по ф.д. № 923/2006 вписва промени за “Имидж медиа плюс” - ЕООД: заличава като управител Димитрина Константинова Христева; вписва като управител Елена Иванова Йорданова, която ще управлява и представлява дружеството; вписва промени в учредителния акт.

18549

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15301/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Акт кастинг агенция” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Витоша 53, безистен, партер, с предмет на дейност: мениджмънт в областта на изкуството; подготовка и обучение на фотомодели; информационни, импресарски, рекламни и агентски услуги; сделки с интелектуална собственост; издателска дейност; търговско представителство и посредничество; туристически, рекламни, информационни и други услуги; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия със стоки от собствено производство, комисионни, складови сделки и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Даниела Николаева Иванова и Валентин Петров Кръстев и се управлява и представлява от Даниела Николаева Иванова.

18550

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15319/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дон - Консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ж.к. Банишора, бл. 19, вх. А, ет. 15, ап. 90, с предмет на дейност: посредническа дейност; покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, външна и вътрешна търговия на едро и дребно, търговско представителство, проектиране, строителен надзор, инженеринг, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж, реиновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Славчо Йорданов Донгов, който го управлява и представлява като управител.

18551

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 2255/2006 вписва промени за “Тъканна банка - Национална клетъчна банка” - АД: вписва промяна на наименованието от “Тъканна банка - Национална клетъчна банка” - АД, на “Тъканна банка - Булген” - АД; вписва изменения в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 17.ХI.2006 г.

18552

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15415/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ай Ти шоп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Александър Екзарх 15, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, както и всякакви дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Златко Илиев Златков, който го управлява и представлява като управител.

18553

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 24.ХI.2006 г. по ф.д. № 19027/91 вписва промяна за “Аз и ти магазин” - ООД (в ликвидация): удължава срока за ликвидация на дружеството с 6 месеца.

18554

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 15486/96 вписва промени за “Дворска консулт” - ООД: вписва прехвърляне по 50 дружествени дяла от Цветана Георгиева Дворска и Лиляна Иванова Караиванова на Евгени Живков Ников; вписва като съдружник Евгени Живков Ников; вписва нов дружествен договор.

18555

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 6894/96 вписва промяна за “Пи Ем Би” - ЕООД: вписва промяна в устава съгласно протоколно решение на едноличния собственик от 20.ХII.2006 г.

18556

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 2826/96 вписва промени за “Луи Драйфус Комодитис България” - ЕООД: вписва прехвърляне на 291 955 дружествени дяла, представляващи 100 % от капитала на дружеството, от “Луи Драйфус Комодитис Франс” - опростено АД, на “Сънгрейн холдинг С.А.”; заличава като едноличен собственик “Луи Драйфус Комодитис Франс” - опростено АД; вписва като едноличен собственик “Сънгрейн холдинг С.А.”; вписва изменения в учредителния акт.

18557

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 1392/97 вписва промени за “Спектротех” - ЕООД: вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от Емилия Димитрова Матанова-Марчиняк на Цветко Замфиров Йотов; вписва като съдружник Цветко Замфиров Йотов; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Спектротех” - ООД; дружеството се управлява и представлява от управителя Емилия Димитрова Матанова-Марчиняк; вписва нов дружествен договор.

18558

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 12835/96 вписва промени за “Агрика” - ООД: заличава като съдружник и управител Йордан Димитров Иванов и вписва като съдружници наследниците му Даниела Йорданова Иванова и Георги Йорданов Иванов; дружеството се управлява и представлява от Николина Георгиева Иванова; вписва нов дружествен договор.

18559

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14764/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Експертна лаборатория за контрол и оценка - ЕЛКО” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Буная 30, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: консултации в строителството, мениджмънт на проекти, контрол на съществени характеристики на строежите, разработване на стратегически карти за шум, проектиране, строителство, оценка на сгради, съоръжения, машини и др., консултации за енергоефективност, оценяване на съответствието с технически съществени изисквания към продуктите, измерване, оценка и експертиза на условия на труд и екология на нови и реконструирани обекти, разработване на инструкции и провеждане на обучение на персонал за спазване на здравословни и безопасни условия на труд, електробезопасност и за присъждане на квалификационни групи, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Стефка Недялкова Райчева, която го управлява и представлява като управител.

18560

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 10721/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Резиденшъл парк София фасилити мениджмънт” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес-парк София, сграда 13А, с предмет на дейност: покупка и продажба на недвижими имоти, проучване, проектиране и изграждане на сгради, търговия със строителни материали, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, операции по реекспорт, консигнационни и бартерни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка една, с едноличен собственик на капитала “Линднер Пройектентвиклунг” ГмбХ; дружеството е с надзорен съвет в състав: Ралф Харалд Либ, Вероника Сузане Линднер-Дерихсвайлер и Хелмут Ланг, и управителен съвет в състав: Росен Асенов Плевнелиев, Михаел Улмер и Антон Стефанов Гинчев, и се управлява и представлява от Росен Асенов Плевнелиев.

18561

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХII.2006 г. по ф.д. № 2252/2005 вписва промени за “Ар Пи Ем” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала Пламен Ангелов Пешаров; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Пламен Ангелов Пешаров на “Ремингтън интернешънъл инвестмънтс ЛЛС”; вписва като едноличен собственик на капитала “Ремингтън интернешънъл инвестмънтс ЛЛС”; вписва като управител Пламен Ангелов Пешаров, който ще управлява и представлява дружеството.

18562

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 6808/2001 вписва промени за “Овер сън авиейшън България” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от “Овер сън авиейшън” ЛТД на Йонка Иванова Кратункова-Вересие; заличава като едноличен собственик “Овер сън авиейшън” ЛТД, Кипър; вписва като едноличен собственик Йонка Иванова Кратункова-Вересие.

18563

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 11109/2001 вписва промяна за “Бавария ауто” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, ул. Ген. Стефан Тошев 1 - 9, вх. А, ап. 5.

18564

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 2182/2001 вписва промени за “ЮС” - АД: заличава като членове на съвета на директорите “Биконс Истеблишмънт”, Лихтенщайн, и “Сисуифт Инк”; вписва като член на съвета на директорите “Голдън Кейп” - АД, Люксембург, представлявано от Фабер Клод Фернанд Джорджис.

18565

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 11110/2001 вписва промени за “Триас холдинг” - АД: вписва промяна в адреса на управление - София, район “Лозенец”, кв. Витоша, ул. Иван Радоев 6; заличава като член на съвета на директорите Георги Стефанов Неделчев; вписва като член на съвета на директорите Атанас Димитров Ганчев; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 25.VII.2006 г.

18566

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 11110/2001 на проверените и приети годишни финансови отчети за 2003, 2004 и 2005 г. на “Триас холдинг” - АД.

18567

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 11890/2002 вписва промени за “Едда” - ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Лъчезар Иванов Киселков на Крифца Исмаил и 20 дружествени дяла от Лъчезар Иванов Киселков на Крифца Дритан; вписва като съдружници Крифца Исмаил и Крифца Дритан; вписва нов дружествен договор.

18568

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 10198/2002 вписва промени за “Алекс ауто АС 2002” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Искър”, кв. Горубляне, автоборса “Мобилекс”, до газостанция “Петрол”; вписва нов дружествен договор.

18569

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 11348/2002 вписва промени за “Кавен орбико” - ООД: заличава като управител Юре Трешан; вписва като управител Адмир Дуракович, който ще управлява и представлява дружеството.

18570

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.Х.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1324/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Ти Би Ай Лизинг” - ЕАД.

18571

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 32/2002 вписва промени за “Динекс трейд” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Атанас Георгиев Динев на Георги Найденов Тодоров ; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Атанас Георгиев Динев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Георги Найденов Тодоров; премества седалището и адреса на управление в София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, ул. Никола Габровски 12, ет. 1, ап. 2; дружеството се управлява и представлява от управителя Георги Найденов Тодоров.

18572

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 11892/2002 вписва промени за “Нобел фарма” - ООД: вписва промяна в адреса на управление - София, район “Лозенец”, бул. Симеоновско шосе 24, вх. А, ет. 2, ап. 9; вписва промяна в дружествения договор.

18573

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХII.2006 г. по ф.д. № 222/2002 вписва промени за “Мидикор” - ООД: вписва прехвърляне на 23 дружествени дяла от “Юронекс” - ЕООД (предишно наименование “Метаконсулт БГ” - ЕООД), на “Системконсулт” - ЕООД; заличава като съдружник “Метаконсулт БГ” - ЕООД (ново наименование “Юронекс” - ЕООД); вписва като съдружник “Системконсулт” - ЕООД (рег. по ф.д. № 7741/2006 на СГС); вписва промени в дружествения договор.

18574

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2006 г. по ф.д. № 9331/2003 вписва промени за “Форум партньори” - ООД: заличава като съдружник и управител Иван Стойчев Вълчинов; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Иван Стойчев Вълчинов на Галя Асенова Стойчева; вписва като съдружник и управител Галя Асенова Стойчева; дружеството ще се управлява и представлява от Весела Пенкова Маева и Галя Асенова Стойчева заедно и поотделно.

18575

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 8390/2003 вписва промяна за “Сун ойл” - ЕАД: заличава Гюнсели Ахмет Махмуд като член на съвета на директорите.

18576

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 2161/2003 вписва промени за “Ротокас” - ООД: премества седалището и адреса на управление от район “Триадица”, бул. Витоша 110, ап. 5, в район “Средец”, ул. Гурко 40; заличава като съдружник Сабахаттин Нежат Мутлу; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Сабахаттин Нежат Мутлу на Веселка Димитрова Димитрова; вписва като съдружник Веселка Димитрова Димитрова; заличава като управител Ведат Неджати Сьонмез; дружеството се управлява и представлява от Сабахаттин Нежат Мутлу; вписва нов дружествен договор.

18577

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 8090/2003 вписва прекратяването на “Астра вижън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Патриарх Евтимий 36А, и го обявява в ликвидация; вписва като ликвидатор Андрей Дженев Василев; определя срок за ликвидацията 6 месеца считано от датата на обнародването на поканата до кредиторите в “Държавен вестник”.

18578

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 3036/2003 вписва промени за “Консулт трейд 2003” - ООД: вписва промяна в адреса на управление - София, район “Подуяне”, ул. Станислав Доспевски 49, ет. 3; вписва нов дружествен договор.

18579

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХII.2006 г. по ф.д. № 3449/2004 вписва промени за “Александра АДВ” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Александра Красимирова Иванова на Христо Лалев Лалев; заличава като едноличен собственик и управител Александра Красимирова Иванова; вписва като едноличен собственик Христо Лалев Лалев; премества седалището и адреса на управление в София, район “Възраждане”, ул. Опълченска 2; вписва промяна на наименованието от “Александра АДВ” - ЕООД, на “Бекъп” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от Христо Лалев Лалев; вписва нов учредителен акт.

18580

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХII.2006 г. по ф.д. № 3448/2004 вписва промени за “Мулти вижън айдиас” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, бул. Евлоги Георгиев 91, ет. 2; заличава като съдружник и управител Калоян Христов Лалев; вписва като съдружник и управител Александра Красимирова Иванова; вписва прехвърляне на 9 дружествени дяла от Калоян Христов Лалев на Красимира Илиева Краева и 15 дружествени дяла от Калоян Христов Лалев на Александра Красимирова Иванова; дружеството ще се управлява и представлява от Александра Красимирова Иванова; вписва нов дружествен договор.

18581

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 13883/2004 вписва промени за “Делта БГА” - ООД: заличава като съдружник и управител Гюнай Хасан Сефер; вписва прехвърляне на 4 дружествени дяла от Гюнай Хасан Сефер на Катя Георгиева Павлова; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Делта БГА” - ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ж.к. Бели брези, бл. 4, партер; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Катя Георгиева Павлова, която ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

18582

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 8473/2004 вписва промени за “Бета Индъстрис Корп.” - АД: заличава като член и председател на надзорния съвет Красимир Крумов Гайдаров; вписва като член и председател на надзорния съвет Мирчо Митюв Петков.

18583

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 14267/2004 вписва промени за “Оптима 2005” - ООД: вписва прехвърляне на 46 дружествени дяла от Дени Алхадеф на “Ботъм лайн” - ЕООД; вписва прехвърляне на 46 дружествени дяла от Авишай Котлики на “Ботъм лайн” - ЕООД; заличава като съдружници Авишай Котлики и Дени Алхадеф; заличава като управители Авраам Реувен Леви, Авишай Котлики и Дени Алхадеф; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Оптима 2005” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала “Ботъм лайн” - ЕООД (рег. по ф. д. № 2167/2005 на СГС); вписва като управител Соня Димитрова Алексиева; вписва учредителен акт.

18584

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 12969/2004 вписва промени за “Инвестрециклинг” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Надежда”, ж.к. Гара Илиянци; вписва промени в дружествения договор.

18585

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 11670/2004 вписва промени за “Глас Ко България” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от “Делора” - ООД, на Борис Иванов Бадев; заличава като едноличен собственик “Делора” - ООД; вписва като едноличен собственик на капитала Борис Иванов Бадев, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

18586

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 11670/2004 вписва промени за “Глас Ко България” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ж.к. Белите брези, бл. 21, ет. 3, ап. 12; вписва нов учредителен акт.

18587

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 9114/2005 вписва промени за “Ес енд Ем” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Стефия Василева Дойчинова; вписва като едноличен собственик и управител Ева Георгиева Дойчинова, която ще управлява и представлява дружеството.

18588

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 3442/2005 вписва промени за “Линомедиа България” - ЕООД: вписва промяна на наименованието от “Линомедиа България” - ЕООД, на “Пънч графикс България” - ЕООД; вписва промени в учредителния акт.

18589

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 12708/2006 вписва промени за “Мамонт”-ООД: допълва предмета на дейност с “Обучение по ски, сноуборд и снежни спортове” и предметът на дейност следва да се чете: организиране и извършване на туристическа дейност; организиране и оборудване на ски училища; обучение по ски, сноуборд и снежни спортове, строителна дейност, изграждане и обзавеждане на сгради (недвижими имоти), внос, износ и реекспорт на стоки, търговия на едро и дребно със стоки за широко потребление, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, извършване на търговски операции с недвижими имоти, маркетингова дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени от закона.

18590

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15701/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ес-Ви-Шайн” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх. В, ет. 3, ап. 61, с предмет на дейност: фризьорски и козметични услуги, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионерска дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Снежана Начкова Гьорева и Василка Стоянова Петрова, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18591

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 13031/2006 вписва промени за “Афи Юръп България” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Младост”, Бизнес парк София, сграда 2, ет. 5; вписва промени в учредителния акт.

18592

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14854/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ергон - Балкан” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Манастирски ливади, ул. Казбек 47, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти и строителство, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, търговско представителство, консултантска дейност, посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Димитриос Анастасиос Манусаридис, който го управлява и представлява като управител.

18593

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14194/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ес Кей пропъртис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Княз Борис I № 69, ет. 2, с предмет на дейност: консултантска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, туристически услуги, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, транспортна, спедиторска, комисионна, спедиционна, производствена дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в България и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена от българското законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Кейджи Томияма, който го управлява и представлява като управител.

18594

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15858/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “С.С. Кънсълтинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Белите брези, бл. 13, вх. 3, ап. 9, с предмет на дейност: консултантски услуги, туристически услуги и туроператорска дейност, посредничество и агентство, външна и вътрешна търговия, производство и търговия на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство и хотелиерство и други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон и за която не се изисква специално разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Стоян Миланов Сарийски, който го управлява и представлява като управител.

18595

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14966/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Лорд и Ко. груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Панчарево”, с. Казичене, ул. Кирил и Методий 11, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство (без процесуално) на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Красимир Тодоров Лашов, който го управлява и представлява като управител.

18596

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15366/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ицокар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Панчарево”, с. Лозен, ул. Кайгана 8, с предмет на дейност: автомобилни ремонти, консултации по поддръжка на автомобили, вътрешна и външна търговия, други услуги и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Искрен Георгиев Мешалов, който го управлява и представлява като управител.

18597

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 3442/2003 вписва промени за “Аскони ИМ” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Иванка Благоева Газдова на Татяна Емилова Мънкова; заличава като едноличен собственик и управител Иванка Благоева Газдова; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Татяна Емилова Мънкова; премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. Нишава 47, вх. В, ет. 2, ап. 3; дружеството ще се управлява и представлява от Татяна Емилова Мънкова; вписва нов учредителен акт.

18598

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2006 г. по ф.д. № 2429/2003 вписва промени за “Маестро ювелир” - ООД: вписва като управител Тсидон Йехуда; дружеството ще се управлява и представлява от Абрахам Ишайаху Табисал и Тсидон Йехуда заедно и поотделно.

18599

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 182/2004 вписва промени за “Фостинг” - ООД: вписва прехвърляне на 35 дружествени дяла от Наталия Николаевна Михайлова на “Нет инфо.БГ” - АД; заличава като съдружник Наталия Николаевна Михайлова; вписва като съдружник “Нет инфо.БГ” - АД (рег. по ф.д. № 11168/99 на СГС); заличава като управител Антон Александрович Титов; дружеството се управлява и представлява от Богомил Иванов Павлов; вписва нов дружествен договор.

18600

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 2272/2004 вписва промени за “Кайлъка 2001” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала “Вертикал” - ЕООД (рег. по ф.д. № 431/95 на СГС); вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от “Вертикал” - ЕООД, представлявано от Златко Тодоров Трендафилов, на Златко Тодоров Трендафилов; вписва като едноличен собственик на капитала Златко Тодоров Трендафилов, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт на дружеството.

18601

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 2272/2004 открива нова партида на “Кайлъка-2001” - ЕООД, в регистъра за търговски дружества във връзка с постановено решение на Плевенския окръжен съд за преместване на седалището и адреса на управление от Плевен, ул. Чаталджа 24, ап. 5, в София, район “Средец”, ул. Иван Асен II № 37, ет. 2.

18602

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 8914/2005 вписва заличаването на “Моновец (в ликвидация)” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Охридско езеро 5.

18603

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 22.ХI.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 17197/95 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Евросат” - ООД.

18604

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15685/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тема текстил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Дунав 57, ет. 8, ап. 24, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос, износ и търговия с тъкачни станове и части, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и лицензионни сделки, информационни, рекламни, импресарски услуги, както и всякакви други дейности и сделки, съответстващи на чл. 1 ТЗ, за които не съществува изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Харизан Андреев Методиев, който го управлява и представлява като управител.

18605

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15654/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Школснаб 90 - София” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, пл. Райко Даскалов 1А, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: търговия с лабораторни пособия, оборудване, обзавеждане, производствена и дистрибуторска дейност, както и други дейности, производство на стоки и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Евгения Цветкова Христова, която го управлява и представлява като управител.

18606

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15485/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Елмар дизайн” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 329, вх. 1, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: проектиране, дизайн, консултантска дейност и маркетинг, както и всякаква друга разрешена от законодателството на Република България дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мариана Йорданова Кънева, която го управлява и представлява като управител.

18607

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15863/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бимбалов - 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Хан Аспарух 52, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: строителство, монтажна и ремонтна дейност, изграждане на сгради, съоръжения и инсталации в тях, изпълнение на довършителни строителни работи, поставяне на алуминиева, дървени и РVС дограми и покривни констуркции, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба или учредяване на вещни права, продажба, търговско представителство и посредничество, предприемаческа дейност, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; представителство (без процесуално), посредничество и агентство в полза на местни и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна дейност; реклама; производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, промишлена и битова електроника и електротехника; производство и търговия с хранителни и селскостопански стоки; производство, изкупуване, съхранение и реализация на селскостопанска и животинска продукция и изделия на хранително-вкусовата промишленост, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение (лиценз) от съответен държавен или общински орган, ще се извършват след набавяне на необходимото разрешение (лиценз). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Силвия Петкова Недкова, която го управлява и представлява като управител.

18608

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15422/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Масон Енерджи” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Манастирски ливади-изток, бл. 27, офис 2а, с предмет на дейност: изграждане на ветрови генераторни паркове, разработване на проекти за усвояване потенциала на възобновяеми енергийни източници, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5200 лв., със съдружници “Масон Инженеринг” - ООД (рег. по ф.д. № 1979/97 на СГС), Пламен Минков Стойков, Николай Георгиев Георгиев, Христо Панайотов Братанов и Станимир Петков Бакърджиев и се управлява и представлява от Пламен Минков Стойков.

18609

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15601/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Далия 73” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Гребен планина 12, ет. 4, с предмет на дейност: производство и продажба, внос-износ на цветя и декоративни храсти; изграждане на оранжерии, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Борис Борисов Найденов, който го управлява и представлява като управител.

18610

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 8190/2005 вписва промени за “Пикендмор” - ООД: вписва прехвърляне на 33 дружествени дяла от Ивайла Божидарова Бакалова на Крум Огнянов Маноилов; заличава като съдружник и управител Ивайла Божидарова Бакалова; вписва като управител Крум Огнянов Маноилов, който ще управлява и представлява дружеството.

18611

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2006 г. по ф.д. № 12286/2005 вписва промени за “Хели макс” - ЕООД: вписва увеличение капитала на дружеството от 5000 лв. на 12 500 лв.; вписва нов учредителен акт на дружеството.

18612

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХII.2006 г. по ф.д. № 10773/2005 вписва промени за “Солей” - ООД: заличава като управител Стефан Руменов Рашев; вписва промени в дружествения договор.

18613

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15507/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “СГ фрут комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1А, бл. 505, вх. 2, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: рекламна, информационна, издателска, аудио-визуална дейност (след разрешение по законоустановения ред), покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия - вътрешна и външна, внос и износ, транспорт и спедиция, комисионна, складова и лизингова дейност, хотелиерство (след лиценз), рекламни, производствени, търговски и стопански дейности, незабранени със закон, а когато има разрешителен режим - след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Станислав Пеев Христов и Георги Василев Димитров, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18614

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15815/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дечков” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Самуил 21, с предмет на дейност: производство, дистрибуция и търговия със строителни материали, превози, консултантска дейност, търговия, наем и поддръжка на недвижими имоти и движими вещи, търговия със стоки на едро и дребно, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и други услуги от всякакъв вид, представителство, посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Светослав Николов Дечков, който го управлява и представлява.

18615

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15349/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Буба” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 351, вх. 2, ет. 6, ап. 57, с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, рекламни услуги, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Любка Панчева Павлова, която го управлява и представлява като управител.

18616

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15783/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Юнион пласт БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Панчарево”, с. Долни Лозен, ул. Зора 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и извършването на всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Махер Шехебар и Мхд Луай Хауатми, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18617

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15010/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Арго метал” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Джеймс Баучер 83 - 85, с предмет на дейност: поддръжка на напоителни системи, вътрешно- и външнотърговска дейност, производствена, селскостопанска дейност, услуги, туристическа дейност в страната и в чужбина, търговско посредничество и представителство, дистрибуторска дейност на стоки и услуги, комисионерство, консултантски услуги, складова дейност, маркетингови дейности, както и всички дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Яна Минева Стайкова и Цветан Христов Пельов, които го управляват и представляват заедно.

18618

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15710/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ина - Транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Уилям Гладстон 38, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: транспорт и спедиция, таксиметрова дейност, лизинг и отдаване на автомобили под наем, превоз на всякакъв вид товари по суша, въздух и вода, вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакъв вид стоки, комисионна, складова и лизингова дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Светослав Пенчев Пенчев, който го управлява и представлява като управител.

18619

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14668/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Зентива БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ж.к. Хладилника, бул. Никола Йонков Вапцаров 25, с предмет на дейност: предоставяне на образователни услуги, популяризиране на продукти в областта на хуманната/ветеринарната медицина, оказване на съдействие при регистрация на продукти в областта на хуманната/ветеринарната медицина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в случаите, когато отделен закон предвижда извършването на някоя от дейностите на дружеството с разрешение на държавен орган или лицензия или регистрация, тази дейност ще се извършва след получаване на съответното разрешение или лицензия или след извършване на съответната регистрация. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Зентива, а.с.”, Чешка република, управлява се от управителите Петер Полиевка, Петр Шулц, Йозеф Белчик и Александър Христов Атанасов и се представлява заедно от които и да е двама от назначените управители.

18620

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15440/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Лекси 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Суходол, ул. Овчо поле 28, с предмет на дейност: счетоводни услуги, кинология, търговия, внос, износ на промишлени и хранителни стоки и стоки с художествена стойност, проучвателни, проектантски и инженерингови сделки, охранителна дейност, битови услуги, транспортни, копирни, международни туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, всякакви други сделки, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Евгения Любенова Христова, която го управлява и представлява като управител.

18621

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15084/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Партнърс мейнт къмпани” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 562, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: проектиране; консултантска и контролна дейност; сделки с интелектуална собственост, сервизна дейност на стоки; информационна и програмна дейност; мениджърска, представителна, агентска и посредническа дейност на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; производство, преработка, обработка, покупко-продажба, реализация; вътрешно- и външнотърговска дейност; комисионна, рекламно-издателска дейност, както и всякаква друга дейност, която не противоречи на законодателството на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Радостин Стойков Донев, Мартин Боянов Балтийски, Светослав Атанасов Съйков и Валентина Сталинова Иванова и се управлява и представлява от Радостин Стойков Донев.

18622

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 10005/91 вписа промени за “Мото-Пфое” - ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: внос и търговия с нови и употребявани автомобили, резервни части, допълнително автомобилно оборудване и съответно сервизно обслужване и ремонт, лизинг на нови и употребявани автомобили, рент-а-кар, франчайз и агентски договори, внос, износ на стоки и услуги, представителство и посредничество, консултантски и рекламни услуги, създаване на върхови технологии и технически средства за автомобилната индустрия, провеждане на конференции, изложби, семинари, курсове, сътрудничество с други дружества чрез коопериране или на базата на осъществяваното представителство и посредничество в рамките на предмета на дейност на дружеството, както и всякакви други дейности, незабранени със закон и които подпомагат целите на дружеството, заличава като управител Борис Димитров Мареков; вписва като управител Филип Пфое, дружеството ще се управлява и представлява от четиримата управители Карл-Хайнц Пфое, Филип Пфое, Атанас Иванов Фурнаджиев и Димчо Славов Николов, като управителите Карл-Хайнц Пфое и Филип Пфое действат поотделно, а Атанас Иванов Фурнаджиев и Димчо Славов Николов действат винаги заедно, като при разпореждане с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях действат само заедно и с управителя Карл-Хайнц Пфое или с управителя Филип Пфое.

18643

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХII.2006 г. по ф.д. № 3006/98 вписа промени за “ДЗИ Банк” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 12.ХII.2006 г.; заличава като членове на надзорния съвет ЗПАД “ДЗИ”, ЗПАД “ДЗИ - Общо застраховане”, “Контракт холдинг къмпани” - ООД, и Асен Райков Ошанов; вписва като членове на надзорния съвет Пиерджорджио Джорджио Прадели, Теодорос Стилианос Каракасис, Харалампос Маргаритис Киркос и Ангелос Костас Цихриндзис.

18644

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 3006/98 вписа промени за “ДЗИ Банк” - АД: вписва промяна в броя на членовете на управителния съвет от 9 на 8; заличава като членове на управителния съвет Весела Огнянова Кюлева, Недялко Димчев Чандъров, Десислава Христова Тотева, Николина Георгиева Йотова, Пламен Борисов Ицов и Станимир Методиев Христов; вписва като членове на управителния съвет Антониос Константинос Хасиотис, Дейвид Артър Уотсън, Асен Василев Ягодин, Михаил Георгиос Властаракис и Христос Продромос Комиопулос; заличава като изпълнителни директори Десислава Христова Тотева и Николина Георгиева Йотова; вписва като изпълнителни директори Красимир Тотев Ангарски, Татяна Тодорова Янкова, Илиян Стоянов Митев, Антониос Константинос Хасиотис и Асен Василев Ягодин; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори Красимир Тотев Ангарски, Татяна Тодорова Янкова, Илиян Стоянов Митев, Антониос Константинос Хасиотис и Асен Василев Ягодин, като всеки от тях представлява дружеството винаги заедно с което и да е друго представляващо банката лице - изпълнителен директор или прокурист.

18645

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14983/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Никол 2007” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, кв. Бенковски, ул. Долна махала 2, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия с всякаква промишлена и селскостопанска продукция, транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, бартерни сделки, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други стопански дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Николай Димитров Радев, който го управлява и представлява.

18646

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15439/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вики - ВТ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Христо Максимов 51А, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, експлоатация на заведения за обществено хранене и ресторантьорство, търговия с хранителни и нехранителни стоки, производство и маркетинг на стоки и услуги, външнотърговска, комисионна, складова, спедиторска, транспортна, консултантска, информационна и рекламна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, строителство, предприемачество и посредничество при сделки с недвижими имоти, както и всякакви дейности и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Тодор Любенов Джиков и Валентин Симеонов Богданов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18647

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15686/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Готи къмпани” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Атанас Далчев 5, с предмет на дейност: консултации, маркетинг, мениджмънт във и на малки, средни и големи дружества и предприятия, рекламна и консултантска дейност, доставка на информационни услуги, интернет и телекомуникации, интернет търговия, изработка, монтаж и поддръжка на всякакви рекламни съоръжения и неон, гражданско и промишлено строителство, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Володимир Банков, който го управлява и представлява.

18648

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15498/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ассист сервиз БВ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Николай Коперник 44, ет. 1, офис 1, с предмет на дейност: авторемонтни, сервизни и ремонтни дейности по обслужване на транспортни средства, продажба на резервни части за автомобили, внос и износ на стоки, спедиторски и транспортни услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Боян Бойчев Захариев и Веселин Костадинов Динев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18649

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15849/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Йота” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Росалийски проход 17, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, разрешени със закон, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Йовица Илиевски, който го управлява и представлява.

18650

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 5942/2006 вписва промени за “Кано” - ЕООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от Филип Иванов Тодоров на “Ромигал Нордуест” - АД; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Филип Иванов Тодоров; вписва като едноличен собственик на капитала “Ромигал Нордуест” - АД; вписва като управител Хуан Луис Балмаседа Де Аумада Диес, който ще управлява и представлява дружеството; вписва промени в учредителния акт.

18651

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15947/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Розтел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Опълченска 28, вх. А, ет. 4, ап. 23, с предмет на дейност: търговска дейност, представителство, посредничество, агентство и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Розалина Димитрова Атанасова, която го управлява и представлява.

18652

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХII.2006 г. по ф.д. № 13128/2006 вписва промени за “Баннекс 3” - ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Антония Георгиева Иванова на “Прогресс” - АД; заличава като едноличен собственик Антония Георгиева Иванова; вписва като едноличен собственик на капитала “Прогресс” - АД (рег. по ф.д. № 745/2005 по описа на СГС); вписва нов учредителен акт.

18653

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15634/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кото” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Нови Искър”, ул. Искърско дефиле 63, с предмет на дейност: производство на детски играчки и други изделия от дърво, мебели и столове, продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ицко Методиев Йорданов, който го управлява и представлява.

18654

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 9756/2006 вписва промени за “Видинметал” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Връбница”, кв. Обеля 2, бл. 241, вх. 1, ет. 4, ап. 19.

18655

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 14.III.2007 г. по ф.д. № 4005/2001 вписва промени за “Дърводобив и строителство” - ЕООД: удължава срока на ликвидация до 31.VII.2007 г.; удължава срока на договора с ликвидатора Стоянка Любенова Желева до 31.VII.2007 г.

18656

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15605/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Г.А. офис Америка” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Панайот Волов 11, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, рекламни, информационни и консултантски услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Светослав Рачев Рачев и “България Нет” - АД, и се управлява и представлява от Светослав Рачев Рачев.

18657

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15489/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тода фешън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. 13 март 12, партер, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки и услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, шивашки и моделиерски услуги, дизайн, изработка и продажба на облекло и аксесоари, приложни и художествени занаяти, грънчарство, изработка и продажба на изделия от керамика, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, консултантски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и импресарски услуги, ресторантьорство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Тотка Петрова Дочева, която го управлява и представлява.

18658

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14704/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Център за обучение по безопасност на движението” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Джеймс Баучер 33, секция А, с предмет на дейност: проектиране, строителство и експлоатация на комплекс от модули за пътна безопасност и автомобилни писти, предназначени за моторни превозни средства, такива като леки и товарни автомобили, автобуси и специални автомобили, мотоциклети и мотопеди, вкл., но не само осъществяване на дейностите по обслужване на модули за пътна безопасност във връзка с проектиране на пътната инфраструктура, подробно проектиране на пътни повърхности, ситуации на надлъжни профили, радиуси на завиване, характеристики на повърхностите, коефициенти на триене, параметри на пистите за техника на управление, планиране на водоснабдяване и отводняване, външно окабеляване, специална електроника за управление на водните препятствия, измерване на скоростта и визуализацията й, симулатори за странично занасяне, издаване и разпространение на печатни произведения, внос и износ на интелектуални продукти и услуги, информационна и рекламна дейност, посредничество, агентство и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, консултантска и комисионна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, спедиционни и превозни сделки, които дейности ще се извършват след получаване на съответното разрешение, за случаите, в които такова се изисква по закон, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 578 600 лв., от които 289 300 лв. са непарична вноска съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 8.ХI.2006 г. на Софийски градски съд, по дело № 379/2006, със съдружници сдружение “Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища (АЕБТРИ)” и “Сейф трейнинг” - ЕООД, представлявано от Людмил Стоянов Георгиев, и се управлява и представлява от Георги Димитров Петров.

18659

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13569/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ди Ейч - Дивелопмент” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 1, бл. 164, вх. А, ап. 17, с предмет на дейност: консултантска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Деляна Иванова Христова, която го управлява и представлява.

18660

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 3515/2006 вписва промени за “Си дрим клуб” - ООД: заличава като управител Илдар Шавкатович Хабибулин; вписва като управител Едуард Прошин; съдружници в дружеството са Илдар Шавкатович Хабибулин, Едуард Прошин, Сергей Александрович Иванов и Валери Александрович Блискавка; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Едуард Прошин и Валери Александрович Блискавка заедно и поотделно.

18661

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2006 г. по ф.д. № 7883/2006 вписва промени за “Постурал сентър” - ООД: заличава като управител Зоя Стойкова Тодорова; вписва като управител Станислав Иванов Илиев; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Станислав Иванов Илиев.

18662

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16075/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “АСЖ Инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, бул. Цар Борис III № 215, ет. 14, офис 2 - 2А, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, строителство, външна и вътрешна търговска дейност, внос и износ, реекспорт, спедиция и транспорт, отдаване под наем на сгради, съоръжения и машини, ресторантьорство и хотелиерство, както и други спомагателни дейности, за които няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Василев Цоконов и Емилия Валентинова Цоконова и се управлява и представлява от Георги Василев Цоконов.

18663

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15611/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Продукти за качество” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Връбница”, ж.к. Обеля 2, бл. 251, вх. В, ет. 7, ап. 62, с предмет на дейност: разработване и внедряване на съвременни системи за управление на качеството, производителността и информационната сигурност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Тончо Койчев Златев и се управлява и представлява от управителя Светослав Ангелов Митев.

18664

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 11179/2006 вписва промени за “Нови енергийни системи - НЕС” - АД: вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 150 000 лв. чрез издаване на нови 100 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една; вписва изменения и допълнения в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 30.ХI.2006 г.

18665

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15517/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “КНМ консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Д-р Г. Вълкович 8, ет. 5, ап. 5, с предмет на дейност: консултантска дейност в областта на проучването на пазара и условията за търговия с фуражни добавки и ветеринарномедицински препарати, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон и е допустимо да се извършва от търговско дружество с ограничена отговорност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Костадин Иванов Мандев, който го управлява и представлява.

18666

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16283/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Евро плей” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Нови Искър”, ул. Гина Кунчева 1, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешен и международен транспорт, спедиторска дейност, забавни и развлекателни игри и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Васил Николов Михайлов, който го управлява и представлява.

18667

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15351/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пиров” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, кв. Изток, ул. Чарлз Дарвин 25, бл. 2, ап. 70, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба и управление на недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт, агентска, комисионерска, рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Александър Елисеевич Пиров, който го управлява и представлява.

18668

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15660/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Арбо Медиа България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Христо Белчев 9, с предмет на дейност: посредничество при реклама във всички медии в страната и в чужбина, консултации, планиране и обслужване на бюджети в областта на комуникациите в страната и в чужбина, поемане ръководството на рекламата от медии от всякакъв вид в страната и в чужбина, както и участие, вкл. като персонално отговорен съдружник, в сходни предприятия. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “АРБОмедиа АГ” - АД, Германия, и се управлява и представлява от управителя Бронислав Квасничка.

18669

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2006 г. по ф.д. № 12407/2006 вписа промени за “Провидънт България” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Панайот Волов 29, ет. 1 и 2; заличава като управител Чавдар Бориславов Боянов; вписва като управител Даниел Тодоров Петков; дружеството ще се управлява и представлява от Дъглас Джон Пика и Даниел Тодоров Петков поотделно; вписва изменение на учредителния акт на дружеството.

18670

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г. по ф.д. № 1199/2006 вписва промени за “ГБС метал” - ООД: вписва прехвърляне на 34 дружествени дяла от Джан Луиджи Стради на Пиер Джорджо Бедини; заличава като съдружник и управител Джан Луиджи Стради; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Франческо Гуалди и Пиер Джорджо Бедини заедно и поотделно; вписва изменения и допълнения в дружествения договор.

18671

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15367/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Едисон трейдинг България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Самуил 1, ет. 4, ап. 17, с предмет на дейност: консултантски и маркетингови услуги, производство на стоки и услуги с цел продажба, търговия, внос и износ, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, рекламна, комисионна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иво Костадинов Янев и Вера Апостолова Пъдарева и се управлява и представлява от Иво Костадинов Янев.

18672

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15882/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тунджа фешън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 45, вх. Л, ет. 6, ап. 185, с предмет на дейност: всякаква търговска дейност, представителство, посредничество, комисионерство, консултантски услуги, рекламна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Трендафил Юриев Мирославов, който го управлява и представлява.

18673

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15552/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Шулц 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Юрий Гагарин 65А, вх. Б, ап. 19, с предмет на дейност: планиране, конструкция, строителство, монтаж, пуск и поддръжка на инсталации и съоръжения в екологията, земеделието, животновъдството, водите и водотечението и други услуги, незабранени със закон, чийто обем налага делата им да се водят по търговски начин. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Фолкер Ленски, който го управлява и представлява.

18674

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15979/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лазаров и Сио” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 1, ул. Амстердам 5, с предмет на дейност: автосервизни услуги, лек и товарен автомобилен таксиметров превоз, оказионна и консигнационна търговия с разрешените със закон стоки, даване на вещи под наем, разкриване на заведения за продажба на кафе, цигари, алкохолни и безалкохолни напитки, сокове, сандвичи, закуски, скара, аламинути, тестени и сладкарски изделия, сладолед и ядки, изготвяне и поставяне на метални конструкции за остъкляване, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Йордан Динев Лазаров, Мариана Цанкова Лазарова и Владимир Йорданов Лазаров, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18675

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.ХII.2006 г. по ф.д. № 7764/2006 вписва промени за “ГФК Аудиенс Рисърч България (ГАРБ)” - АД: заличава като член на съвета на директорите Кнут Хакбарт; вписва като член на съвета на директорите Таня Хакенбрух.

18676

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 11239/2001 вписва промени за “Стор Тех” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 20 000 лв.; вписва промяна в учредителния акт на дружеството.

18677

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХII.2006 г. по ф.д. № 4810/2002 вписва промени за “Коис - 2000” - ЕООД: вписва прехвърляне на 33,33 дружествени дяла от наследниците на Христо Горанов Алексиев на Стефка Христова Янкулова; заличава като едноличен собственик и управител Христо Горанов Алексиев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Стефка Христова Янкулова; вписва промяна в предмета на дейност, консултации по изграждане на системи за качество и опазване на околната среда, вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионна, превозна и спедиторска дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон; дружеството ще се управлява и представлява от Стефка Христова Янкулова; вписва нов учредителен акт.

18678

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14769/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хефтсиба България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Витоша 41, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и покупко-продажба на всякакви стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, незабранени с нормативен акт или представляващи монопол на държавата, комисионерска, спедиторска, превозна, складова, лизингова дейност и дейности на търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон (дейностите, за които съгласно законодателството се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мишо Зандберг, който го управлява и представлява.

18679

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15618/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Асим Риъл Истейт България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Хаджи Димитър 19А, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителна дейност, както и всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Асим Риъл Истейт Лимитид”, Кипър, и се управлява и представлява от управителя Константинос Месиос.

18680

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14640/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Шанс Ве” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, пл. Македония 1, ет. 1, стая 12, с предмет на дейност: строителство и ремонтни дейности, мениджмънт на строителството, инженерингова и консултантска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, агентство и комисионерство на български и чуждестранни физически и юридически лица, консигнационна търговия, покупко-продажба и посредничество при търговия с недвижими имоти, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, рекламна, транспортна и спедиторска дейност, търговско посредничество, преводи и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Васил Тончев Георгиев и Емил Богомилов Христов и се управлява и представлява от Васил Тончев Георгиев.

18681

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2006 г. по ф.д. № 3453/2006 вписва промени за “Малина Гардънс” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Младост”, “Бизнес Парк София”, сграда 2, ет. 5; вписва промени в учредителния акт.

18682

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15429/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Шамрок Девелъпментс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Царибродска 70, ет. 2, офис 3, с предмет на дейност: външнотърговска дейност, вкл. внос, износ, покупко-продажба, строителство, ремонт, проектиране и управление на недвижими имоти, мениджмънт, транспортна, комисионна, спедиторска, складова, лизингова дейност, рекламна, информационна и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Майкъл Мъри, Питър Джерард Конъли и Лиам Антъни Честър и се управлява и представлява от Майкъл Мъри.

18683

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15375/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сантос България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Христо Максимов 47, ет. 2, с предмет на дейност: консултации, маркетинг, мениджмънт във и на малки, средни и големи дружества и предприятия, рекламна и консултантска дейност, доставка на информационни услуги, интернет